Hvorfor valgte du dette yrket?

– Som barn var jeg mye ute i naturen, i fjæra og på sjøen. Foreldrene mine var flinke til å gjøre oss spørrende til hvordan ting henger sammen. De oppmuntret oss til å være nysgjerrige, og det var nok starten. Biologi er et stort felt, og jeg fant ut at marinbiologi er det mest spennende innen faget. 70 % av jordkloden er dekket av hav, og det er så mye vi ikke ser med det blotte øye, som er viktig for eksistensen vår. 

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Det varierer, for selv om jeg arbeider mest på land har vi også på flere tokt til sjøs. Min gruppe ved Havforskningsinstituttet jobber med pelagisk fisk, som sild, makrell og kolmule. Når jeg jobber på land har jeg kontorarbeid og møter, og jeg bruker også mye tid på å ta fiskeprøver og alderslesing av fisk. Vi ser på lengde, vekt, kjønn, stadium og alder på fisken. Alle disse dataene går inn i beregningen av bestander. 

Når vi er på tokt går vi skift. Da jobber vi til sammen 12 timer hvert døgn. Disse 12 timene er delt opp i skift på enten 6 timer på og 6 timer av, 8 timer på og 8 timer av eller 4 timer på og 4 timer av. Vår gruppe, som jobber med pelagisk fisk, er som oftest på tokt i Norskehavet. Det er rene fisketokt, og vi ser på bestanden av de forskjellige artene fra år til år. Dette er med på å sette kvoter. Noen ganger er vi også med andre grupper ved Havforskningsinstituttet på tokt, og det gir en fin variasjon.

Jeg synes det er veldig kjekt å være på sjøen. Det blir litt sånn at vi lever i en egen boble om bord. Det er godt å komme bort fra internett og sosiale medier i en periode, og tett på naturen, fisk og sjøfugl. Jeg synes også at livet på båt er topp, vi har eget treningsrom, det er noen som lager mat til oss, og det er mange hyggelige kollegaer. De fleste toktene skjer i sommerhalvåret, og vi tilbringer fra rundt 70 til 100 døgn på sjøen totalt i løpet av et år. Vår gruppe er nok den som reiser mest på tokt, og jeg synes det er en veldig kjekk og viktig del av jobben min. 

Jeg bruker også mye av fritiden min på marinbiologi. Jeg er med i organisasjonene Havkollektivet og “lei en biolog”. Vi er ute og snakker om havet og formidler kunnskap, organiserer forskjellige møter og Passion for ocean-festivalen i Bergen. Havet har gitt meg så mye glede, og jeg ønsker at andre skal få oppleve den samme entusiasmen. Jeg driver også med fridykking, så marinbiologi er en stor del av livet mitt, også privat. Mye av grunnen er nok at jeg har en vennegjeng som også er biologer, og som er like entusiastiske til faget. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg tok en bachelor i biolog ved Universitetet i Bergen. Det er ganske generell biologi, og det er greit med en bred innføring i faget for å finne ut retningen en ønsker videre. Jeg var bevisst på å ta marine fag når det var fag vi kunne velge, for jeg visste at jeg ville gå videre med marinbiologi. 

Det siste semesteret av bacheloren tilbrakte jeg på Svalbard. Det var veldig kjekt, og et skikkelig høydepunkt i utdanningen. Etter det tok jeg en master i marinbiologi ved Universitetet i Bergen, i samarbeid med Havforskningsinstituttet. Jeg har jobbet siden jeg var ferdig med studiene, først som undervisningsassistent ved Universitetet i Bergen, deretter i sommervikariat som ble utvidet, før jeg fikk jobben her. Jeg vil nesten si at du bør ha en master for å ha bedre sjanse til å finne jobb, og det kan være lurt å velge en oppgave der du spesialiserer deg på en metode. I mitt tilfelle var det å lese alder på sild. Tenk gjerne litt strategisk for å øke muligheten for jobb. Masteroppgaven kan gi en fot innenfor og kjennskap til en bedrift eller institusjon.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Hvis du vil inn i en trygg, fast jobb så kan det være krevende. Arbeidsmarkedet er ikke helt stabilt, og det er mange om beinet. Du må være villig til å ta de mulighetene du får som nyutdannet, og ta noen sjanser.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker at jeg får lov til å undersøke og finne ut av ting som interesserer meg personlig. Jeg er veldig interessert i faget, og innen marinbiologi er det mange spesialiseringer og ulike metoder. Det gir muligheter. Det er mange innfallsvinkler. Vi kan finne mange likheter mellom det som skjer av samspill og interaksjoner i økosystemer på landjorda og i havet. Fordi det i havet skjer i et annet medium har også fysikk og kjemi påvirkning på alt som skjer, og det gjør det veldig spennende. Alt henger sammen, og vi kan ikke bare forske på arter, vi må forstå ringvirkninger og se prosessene i en sammenheng. Marinbiologi er veldig dagsaktuelt, og mye av det vi jobber med kan vi lese om i nyhetene. Det er økt fokus på havet, og mange innser at vi må ta vare på, og bedre forstå det som skjer i havet. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det kan bli litt mye rutinearbeid til tider, og det er ikke det mest spennende. Men jeg føler egentlig at min jobb er veldig variert, med tokt og ulike oppgaver på land. 

Image
Lisens
1

 Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Det er et yrke for folk som er nysgjerrige, engasjerte og som stiller masse spørsmål. Det passer for alle som brenner for naturen og er interessert i hvordan ting henger sammen. Du bør like deg ute i friluft. Har du lyst til å jobbe praktisk eller teoretisk så er det mange valgmuligheter. Det er så mye spennende å ta av, og det er mulig å finne noe kult å jobbe med innenfor mange ulike felt. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket? 

– Det er mange. En kan jobbe innen det offentlige, med utdanning og forskning. Noen tar doktorgrad og blir forsker. Du kan også jobbe med forvaltning, i konsulentfirma, og som lærer. Det finnes faktisk frilans marinbiologer, som driver med formidling, foredrag og arrangement. Det er nok litt krevende, men om du bygger et navn og er villig til å stå på så finnes det mange muligheter. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

-Lønnen følger normale satser, og jeg hadde rundt 450 000 kroner i året startlønn. Du blir ikke rik som marinbiolog, men selv om det kanskje kan høres ut som en klisjé, så blir du virkelig rik på informasjon og kunnskap. 

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket? 

– Arbeidsmarkedet er fortsatt varierende, men jeg tror at det blir bedre og bedre fordi det er et økende fokus på havet i samfunnet. Men du må være forberedt på å ta de mulighetene du får som nyutdannet. Mitt tips er å skaffe deg kontakter, være aktiv underveis i studiet, se etter relevant sommerjobb, og være litt strategisk når du velger masteroppgave. Den kan gi en kobling mot bedrifter, og kontakt med potensielle arbeidsgivere. 

 

Det er et yrke for folk som er nysgjerrige, engasjerte og som stiller masse spørsmål.
Marinbiologi er veldig dagsaktuelt, og mye av det vi jobber med kan vi lese om i nyhetene.