Kostøkonom prater med kokker
Yrkesskildring

Kost­økonom

favoritt ikon

Kostøkonomar har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til ein forsvarleg pris.

Som kostøkonom har du ansvaret for innkjøp av råvarer og planlegging av måltid på institusjonar eller i kantiner. Måltida skal tilfredsstille behova for ernæring og produserast i stor skala til rett pris. Kostøkonomar har fagkunnskapar om både mat og ernæring, attpå økonomi- og leiingskompetanse.

Vanlege arbeidsoppgåver for kostøkonomar:

  • planlegge næringsrike måltid
  • kjøpe inn råvarer og forhandle med leverandørar om varer og tenester
  • sette opp vaktlister
  • organisere, lede og motivere tilsette
  • arbeide med budsjett

Yrket kostøkonom har nokon fellestrekk med yrket klinisk ernæringsfysiolog.

Kvar arbeider kostøkonomar?

Kostøkonomar jobbar i storkjøkken eller i tilknyting til eit storkjøkken. Døme på arbeidsplassar kan vere: Forsvaret, bustadriggar i oljebransjen, fengsel, sjukehus, hotell og restaurantar.

Personlege eigenskapar

Kostøkonomar bør interessere seg for kosthald og ernæring. Som kostøkonom bør du kunne planlegge, lede og organisere. Du bør også ha ei god forståing for tal.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Som kostøkonom kan du vidareutdanne deg innan personal- og leiarfag, økonomi, ernæring og undervisingsarbeid.

Kva jobbar kostøkonomiutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for kostøkonomar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Hovmester som viser gjester til bordet

Hovmeister

Hovmeisteren ser til at gjestene blir tekne godt imot, og at dei får den servicen dei skal ha.

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Rekneskapsførar

Ein rekneskapsførar si viktigaste oppgåve er å hjelpe bedrifter med rekneskapen.

Ei ung dame står i en bar.

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.

Leiar

Leiaryrket er svært mangfaldig og finst innan dei fleste yrkesområda.

Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren sørger for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.

Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Saksbehandlar

Som saksbehandlar arbeider du med å klargjere og vurdere søknader, notat og andre skriv.

Klinisk ernæringsfysiolog i dialog med klient.

Klinisk ernærings­fysiolog

Som klinisk ernærings­fysiolog hjelper du menneske til ei betre helse ved å gjere dei medvitne på maten dei et og kva for ei næring dei får i seg.

Ein mann står og peiker på ein graf som er på et stort ark, mens han står framfor sine fire kollegaer.

Marknads­sjef

Marknads­sjefen har ansvaret for marknadsaktivitetane i ei bedrift.

Husøkonom

Hus­økonom

Som hus­økonom har du ansvar for reinhald i større verksemder.

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.

Spade med fiskefór haldast fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i ei bedrift.