Kostøkonom prater med kokker
Yrkesskildring

Kost­økonom

favoritt ikon

Kostøkonomar har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til ein forsvarleg pris.

Som kostøkonom har du ansvaret for innkjøp av råvarer og planlegging av måltid på institusjonar eller i kantiner. Måltida skal tilfredsstille behova for ernæring og produserast i stor skala til rett pris. Kostøkonomar har fagkunnskapar om både mat og ernæring, attpå økonomi- og leiingskompetanse.

Vanlege arbeidsoppgåver for kostøkonomar:

  • planlegge næringsrike måltid
  • kjøpe inn råvarer og forhandle med leverandørar om varer og tenester
  • sette opp vaktlister
  • organisere, lede og motivere tilsette
  • arbeide med budsjett

Yrket kostøkonom har nokon fellestrekk med yrket klinisk ernæringsfysiolog.

Kvar arbeider kostøkonomar?

Kostøkonomar jobbar i storkjøkken eller i tilknyting til eit storkjøkken. Døme på arbeidsplassar kan vere: Forsvaret, bustadriggar i oljebransjen, fengsel, sjukehus, hotell og restaurantar.

Personlege eigenskapar

Kostøkonomar bør interessere seg for kosthald og ernæring. Som kostøkonom bør du kunne planlegge, lede og organisere. Du bør også ha ei god forståing for tal.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Som kostøkonom kan du vidareutdanne deg innan personal- og leiarfag, økonomi, ernæring og undervisingsarbeid.

Kva jobbar kostøkonomiutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for kostøkonomar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken