Kjeveortoped ser i munnen til ei jente med tannregulering
Yrkesskildring

Kjeveortoped

favoritt ikon

Ein kjeveortoped er ein tannlege som har spesialisert seg på å behandle feil i tannstillinga og bitet til pasientar.

Ein kjeveortoped stiller diagnosar, førebygger og behandlar feil i bit og tannstilling. Når allmenntannlegen vurderar at ein pasient har behov for tannregulering, tilvisast pasienten til kjeveortoped for vidare undersøking og eventuell behandling. Som kjeveortoped er barn og unge den største pasientgruppa, men dei fleste kjeveortopedar behandlar òg vaksne. 

Vanlege arbeidsoppgåver for kjeveortopeden:

  • diagnostisere bittavvik og feil ved tannstilling ved hjelp av blant anna røntgenbilde, foto og modellar
  • Behandle bittavvik ved hjelp av mellom anna fast tannregulering og plater

Kjeveortopeden jobbar saman med ein tannpleiar og ein tannhelsesekretær. Eit samarbeid med ein oralkirurg og andre tannlegespesialistar, kan vere nødvendig ved større behandlingar.

Kvar arbeider kjeveortopedar?

Som kjeveortoped arbeider du som oftast i private klinikkar. To av tre kjeveortopedar i Noreg praktiserer privat. Resten er engasjerte i den offentlege tannhelsetenesta.

Personlege eigenskapar

Som kjeveortoped bør du vere interessert i tannhelse og estetikk. Du bør ha eit godt handlag og vere nøyaktig og tolmodig. Gode kommunikasjonsevner er også viktig, slik at du kan skape tillit og få god kontakt med pasientane.

Utdanning

Du må først ta ei femårig utdanning som tannlege, for så tre år med spesialisering i kjeveortopedi. For å byrje på spesialistutdanninga må du ha ei bestått tannlegeutdanning, samt to år med erfaring frå allmennpraksis.

 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

  • Opptakskrav
    For å byrje på spesialistutdanninga må du ha ei bestått tannlegeutdanning, samt to år med erfaring frå allmennpraksis.

    For å få plass på tannlegestudiet må du ha generell studiekompetanse med ein realfagskombinasjon.

Kva jobbar tannlegespesialistutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Tannlege
Heltid
Alle sektorer
2 373 personer
1 397 personer
976 personer
Ca 370 kr
Ca 360 kr
Ca 401 kr
60 000 kr
58 330 kr
64 950 kr
720 000 kr
699 960 kr
779 400 kr
Ca 370 kr
Ca 360 kr
Ca 401 kr
60 000 kr
58 330 kr
64 950 kr
720 000 kr
699 960 kr
779 400 kr
Ca 401 kr
Ca 381 kr
Ca 431 kr
65 020 kr
61 690 kr
69 770 kr
780 240 kr
740 280 kr
837 240 kr
Ca 401 kr
Ca 381 kr
Ca 431 kr
65 210 kr
61 900 kr
69 930 kr
782 520 kr
742 800 kr
839 160 kr
Tannlege
Deltid
Alle sektorer
770 personer
477 personer
293 personer
Ca 369 kr
Ca 373 kr
Ca 368 kr
59 820 kr
60 420 kr
59 660 kr
717 840 kr
725 040 kr
715 920 kr
Ca 369 kr
Ca 373 kr
Ca 368 kr
59 820 kr
60 420 kr
59 660 kr
717 840 kr
725 040 kr
715 920 kr
Ca 396 kr
Ca 393 kr
Ca 400 kr
64 090 kr
63 730 kr
64 770 kr
769 080 kr
764 760 kr
777 240 kr
Ca 396 kr
Ca 393 kr
Ca 400 kr
64 200 kr
63 840 kr
64 890 kr
770 400 kr
766 080 kr
778 680 kr
Tannlege
Heltid
Kommunal
1 100 personer
868 personer
232 personer
Ca 359 kr
Ca 349 kr
Ca 401 kr
58 220 kr
56 500 kr
64 950 kr
698 640 kr
678 000 kr
779 400 kr
Ca 359 kr
Ca 349 kr
Ca 401 kr
58 220 kr
56 500 kr
64 950 kr
698 640 kr
678 000 kr
779 400 kr
Ca 380 kr
Ca 369 kr
Ca 419 kr
61 540 kr
59 840 kr
67 890 kr
738 480 kr
718 080 kr
814 680 kr
Ca 380 kr
Ca 369 kr
Ca 419 kr
61 850 kr
60 130 kr
68 270 kr
742 200 kr
721 560 kr
819 240 kr
Tannlege
Deltid
Kommunal
337 personer
242 personer
Ca 380 kr
Ca 380 kr
Ca
61 480 kr
61 560 kr
737 760 kr
738 720 kr
Ca 380 kr
Ca 380 kr
Ca
61 480 kr
61 560 kr
737 760 kr
738 720 kr
Ca 398 kr
Ca 397 kr
Ca
64 530 kr
64 300 kr
774 360 kr
771 600 kr
Ca 398 kr
Ca 397 kr
Ca
64 710 kr
64 450 kr
776 520 kr
773 400 kr
Tannlege
Heltid
Privat
1 241 personer
512 personer
729 personer
Ca 386 kr
Ca 370 kr
Ca 401 kr
62 500 kr
60 000 kr
65 000 kr
750 000 kr
720 000 kr
780 000 kr
Ca 386 kr
Ca 370 kr
Ca 401 kr
62 500 kr
60 000 kr
65 000 kr
750 000 kr
720 000 kr
780 000 kr
Ca 421 kr
Ca 401 kr
Ca 435 kr
68 190 kr
64 940 kr
70 470 kr
818 280 kr
779 280 kr
845 640 kr
Ca 421 kr
Ca 401 kr
Ca 435 kr
68 260 kr
64 990 kr
70 560 kr
819 120 kr
779 880 kr
846 720 kr
Tannlege
Deltid
Privat
184 personer
Ca 387 kr
Ca
Ca
62 650 kr
751 800 kr
Ca 387 kr
Ca
Ca
62 650 kr
751 800 kr
Ca 424 kr
Ca
Ca
68 640 kr
823 680 kr
Ca 424 kr
Ca
Ca
68 650 kr
823 800 kr
Tannlege
Deltid
Statlig
249 personer
141 personer
108 personer
Ca 308 kr
Ca 305 kr
Ca 316 kr
49 960 kr
49 480 kr
51 250 kr
599 520 kr
593 760 kr
615 000 kr
Ca 308 kr
Ca 305 kr
Ca 316 kr
49 960 kr
49 480 kr
51 250 kr
599 520 kr
593 760 kr
615 000 kr
Ca 350 kr
Ca 340 kr
Ca 366 kr
56 690 kr
55 000 kr
59 240 kr
680 280 kr
660 000 kr
710 880 kr
Ca 350 kr
Ca 340 kr
Ca 366 kr
56 790 kr
55 090 kr
59 360 kr
681 480 kr
661 080 kr
712 320 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Psykiater i samtale med pasient.

Psykiater

Psykiateren er ein lege som undersøker og behandlar personar med psykiske lidingar.

Ortoped ser på røntgenbilde

Ortoped

Ein ortoped er ein lege som førebygger og behandlar sjukdommar og skadar i musklar og skjelett.

Mannlig sykepleier undersøker pasient mens kvinnelig sykepleier står ved siden av og ser på.

Kreftsjukepleiar

Ein kreftsjukepleiar er ein sjukepleiar med spesial­utdanning innan kreftomsorg. Kreftsjukepleiarar arbeider med kreftsjuke pasientar og deira pårørande.

Kirurger

Kirurg

Ein kirurg er ein lege som ut­fører operasjonar, i tillegg til anna behandlinga.

Onkologen fører ein person inn i ei strålemaskin

Onkolog

Som onkolog diagnostiserer, planlegg og behandlar du pasientar med kreft.

Manuellterapeut behendler skulderen til en pasient

Manuell­terapeut

Manuell­terapeutar er vidareutdanna fysio­terapeutar som er ekspertar på musklar og skjelett.

Fysioterapeut.

Fysio­terapeut

Fysio­terapeutar jobbar med kropp og rørsle for å fremme god helse.

Tanntekniker jobber med å lage tannerstatning.

Tann­tekniker

Ein tann­teknikar lagar tannerstatningar til pasientar som har mista eller skadt tennene sine.

En sosionom i samtale med en bruker.

Sosionom

Ein sosionom hjelper menneske med å førebyggje, løyse og redusere problem.

Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.

Mannlig pasient på sykeseng blir behandlet av anestesilege og operasjonssykepleier før operasjon.

Operasjonssjukepleiar

Ein operasjonssjukepleiar har spesiell kompetanse i kirurgi, hygiene og omsorg. Operasjonssjukepleiaren er alltid til stades når pasientar blir operert.

Leger ser på røntgenbilde.

Radiolog

Ein radiolog er ein røntgenlege som jobbar med røntgen, ultralyd, CT og MR.