Kvalitetssikret av Norsk Kjeveortopedisk Forening 05. desember 2022

Kjeveortoped

Ein kjeveortoped er ein tannlege som har spesialisert seg på å behandle feil i tannstillinga og bitet til pasientar.

Arbeidsoppgaver

Ein kjeveortoped stiller diagnosar, førebygger og behandlar feil i bit og tannstilling. Når allmenntannlegen vurderar at ein pasient har behov for tannregulering, tilvisast pasienten til kjeveortoped for vidare undersøking og eventuell behandling.

Som kjeveortoped er barn og unge den største pasientgruppa, men dei fleste kjeveortopedar behandlar òg vaksne. 

Vanlege arbeidsoppgåver:

  • diagnostisere bittavvik og feil ved tannstilling ved hjelp av blant anna røntgenbilde, foto og modellar
  • Behandle bittavvik ved hjelp av mellom anna fast tannregulering og plater

Kjeveortopeden jobbar saman med ein tannpleiar og ein tannhelsesekretær. Eit samarbeid med ein oralkirurg og andre tannlegespesialistar, kan vere nødvendig ved større behandlingar.

Hvor jobber kjeveortopedar ?

Som kjeveortoped arbeider du som oftast i private klinikkar. To av tre kjeveortopedar i Noreg praktiserer privat. Resten er engasjerte i den offentlege tannhelsetenesta.

Intervjuer

Portrett av kjeveortoped Geir Kristian

Kjeveortoped

Geir Kristian Skistad

Utdanningen for å bli kjeveortoped tar totalt ti år, så egenmotivasjon er et must. Du må like å analysere og gruble litt for å finne løsninger, sier Geir Kristian Skistad.

Viktige egenskaper

Som kjeveortoped bør du vere interessert i tannhelse og estetikk. Du bør ha eit godt handlag og vere nøyaktig og tolmodig. Gode kommunikasjonsevner er også viktig, slik at du kan skape tillit og få god kontakt med pasientane.

Lønn

Utdanning

Du må først ta ei femårig utdanning som tannlege, for så tre år med spesialisering i kjeveortopedi. For å byrje på spesialistutdanninga må du ha ei bestått tannlegeutdanning, og dessutan to år med erfaring frå allmennpraksis.

 

De vanligste jobbene blant tannlegespesialistutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 764106 - Master, odontologi, femårig
  • 764105 - Videreutdanning for odontologer
  • 764102 - Master of Philosophy, odontologi
  • 764101 - Cand.odont.-utdanning

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kjeveortopedar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2222115 - KJEVEORTOPED

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.