Kjeveortoped

Utdanningen for å bli kjeveortoped tar totalt ti år, så egenmotivasjon er et must. Du må like å analysere og gruble litt for å finne løsninger, sier Geir Kristian Skistad.
Portrett av kjeveortoped Geir Kristian
Geir Kristian Skistad, 45 år
Spesialist i kjeveortopedi
Namsos Kjeveortopedi AS, Namsos
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Å være spesialist i kjeveortopedi innebærer mye planlegging og analyse, og jeg liker å gruble litt for å finne de beste løsningene.

»
― Geir Kristian Skistad
Intervju:
Guri Hegge
Publisert: 21.01.2021
«Å være spesialist i kjeveortopedi innebærer mye planlegging og analyse, og jeg liker å gruble litt for å finne de beste løsningene.

»
― Geir Kristian Skistad
«Du må være topp motivert og ha stor arbeidskapasitet for å gjennomføre utdanningen.»
― Geir Kristian Skistad

Hvorfor valgte du yrket? 

– Jeg begynte først på medisinstudiet, men gikk over til tannlegestudiet i Oslo etter hvert. Jeg var interessert i naturfag, og ønsket å få et yrke der jeg kunne kombinere akademiske fag med praktisk gjennomføring. Gode jobbmuligheter var også noe som påvirket valget mitt.

Image
Geir Kristian borer tennene til en ung pasient på tannlegestolen
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Dagen består av behandling av pasienter og planlegging av behandling, samt fremstilling av ulik apparatur. En pasientbehandling kan ta over en time, men kan også være korte kontroller på ti minutter. En behandling kan være å undersøke pasienten, ta røntgenbilder, bytte buer eller lime på klosser/utstyr. Mye av arbeidsdagen bruker jeg til å lage en plan for behandling av hver pasient, og det innebærer blant annet at jeg bygger modeller på data. Jeg må finne løsninger basert på både biologi og fysikk. Jeg lager et byggesystem som skal fungere i kjeven til daglig. Jobben har fellestrekk med både lege og ingeniør. 

En viktig del av arbeidsdagen er å ha god dialog med pasienten og formidle hva behandlingen går ut på. Å motivere pasienten til å følge behandlingen selv om det er en lang prosess, er en viktig del av jobben. Pasientgruppen er alle aldersgrupper. 

I løpet av en arbeidsdag er det av og til behov for å kommunisere med lege og sykehus for å få oversikt over helse og sykdom hos pasienten. Det kan være behov for å samkjøre behandlingsopplegget, og vi utfører ulike behandlinger for felles resultat. For å gi pasienten den beste behandlingen, er det viktig å ha tett samarbeid med andre behandlere som pasienten eventuelt har. 

Hva kreves for å jobbe med dette yrket? 

– Det er en lang utdanning som krever hard jobbing og mye lesing. For å komme inn på utdanningen som fører til kjeveortoped, må du først være allmenntannlege og ha to års yrkeserfaring før du kan søke på spesialistutdanning som kjeveortoped. Spesialistutdanningen er et fulltidsstudium over 3 år. Totalt tar utdanningen ti år. Det er også en mulighet å velge et utdanningsløp hvor du jobber med forskning parallelt med spesialistutdanningen og ta det over fem år. 

Hvem passer ikke dette yrket for? 

– Personer med rygg og nakkeproblemer kan få problemer på grunn av arbeidsstillingen når vi behandler pasientene. De som ikke liker å jobbe med detaljer og presisjon, vil ikke trives i dette yrket. 

Hva liker du best med yrket ditt? 

– Pasientgruppa er så variert, og alle har helt ulikt utgangspunkt for behandlingen. Å jobbe med en prosess som starter som en stor utfordring, og så komme i mål med et godt resultat er veldig givende for meg. For de fleste blir det et bra resultat uten store smerter, eller triste utfall. Det er nesten alltid en svært positiv prosess. Å være spesialist i kjeveortopedi innebærer mye planlegging og analyse, og jeg liker å gruble litt for å finne de beste løsningene. Yrket gir meg stor frihet når det gjelder hvor i landet jeg vil jobbe, og jeg kan i stor grad bestemme min egen arbeidstid.

Hva liker du minst med yrket ditt? 

– Det er stort behov for den type behandling som jeg utfører, og det kan bli mye stress for å unngå lange ventelister. Jeg vil at folk skal få behandling så raskt som mulig. 

Image
Geir Kristian sjekker tennene til en ung pasient, med et lite speil
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Du må være topp motivert og ha stor arbeidskapasitet for å gjennomføre utdanningen. I jobben kreves det at du har evne til å være nøyaktig, du må trives med å ha tett kontakt med pasientene og like å jobbe med langsiktige løsninger.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket? 

– En del kjeveortopeder jobber innen forskning og utdanning, samt i spesielle kompetansesenter. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? 

– Det kan være stor variasjon i lønn, avhengig av om du er ansatt i fast lønn, jobber på provisjon eller har egen praksis. Lønnsnivået er høyt, og lønn omkring 1000 000 kroner er vanlig. 

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket? 

– Det er svært gode muligheter for å få jobb i dette yrket. I hele Norge er det behov for kjeveortopeder, og du kan i praksis få jobb hvor som helst.

Tilhørende utdanninger

Odontologi (tannlege)

For å bli tannlege, må du ta et femårig profesjonsstudium i odontologi.

Finn studier