Kjemiker
Yrkesskildring

Kjemikar

favoritt ikon

Ein kjemikar undersøker korleis verda rundt oss er konstruert, heilt ned til dei minste delane.

Ein kjemikar har kompetanse på og vil ofte jobbe med å lage nye stoff og materiale som kan brukast i utviklinga av nye legemiddel eller materiale med spesielle eigenskapar. Andre sentrale oppgåver for ein kjemikar kan vere å gjennomføre prøver, undersøkingar og analysar. Det er også blitt vanleg at kjemikarar jobbar med svært avansert datateknologi.

Å jobbe som kjemikar kan innebere mykje arbeid på laboratorium.

Andre eksempel på arbeidsoppgåver vil vere kartlegging, risikovurdering, konsekvensutreiing og miljøovervaking.

Kjemikarar blir stadig oftare engasjert i HMS-arbeid.

Ofte er kjemikaren del av eit team og samarbeider derfor tett med andre kjemikarar. Kjemikarar jobbar også i tverrfaglege team saman med biologar, fysikarar, bioteknologar og andre fagpersonar innanfor naturfag. 

Avhengig av kva utdanning og spesialisering du har, kan du som kjemikar jobbe med ei rekke ulike fagområde.

Eksempel på spesialiseringsfelt:

Kvar arbeider kjemikarar?

Kjemikarar kan jobbe i industrien, til dømes i oljeindustrien, legemiddelindustrien eller forsvarsindustrien. Som kjemikar kan du òg jobbe på sjukehus, i rådgivingsfirma, i kommunesektoren eller andre delar av den offentlege forvaltinga. Kjemikarar kan òg jobbe med forsking og undervising.

Personlege eigenskapar

Som kjemikar bør du vere interessert i kjemi og andre realfag. Du bør ha anlegg for å forstå naturfaglege problemstillingar, og ha evne til analytisk tenking. Det er viktig å vere nøyaktig og presis når du skal jobbe med praktisk kjemi.

 

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar kjemiutdanna som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Kjemiker
Heltid
Alle sektorer
683 personer
379 personer
304 personer
Ca 381 kr
Ca 371 kr
Ca 401 kr
61 680 kr
60 050 kr
64 910 kr
740 160 kr
720 600 kr
778 920 kr
Ca 381 kr
Ca 371 kr
Ca 401 kr
61 680 kr
60 050 kr
64 910 kr
740 160 kr
720 600 kr
778 920 kr
Ca 411 kr
Ca 397 kr
Ca 430 kr
66 650 kr
64 270 kr
69 610 kr
799 800 kr
771 240 kr
835 320 kr
Ca 411 kr
Ca 397 kr
Ca 430 kr
67 040 kr
64 780 kr
69 840 kr
804 480 kr
777 360 kr
838 080 kr
Kjemiker
Deltid
Alle sektorer
100 personer
Ca 432 kr
Ca
Ca
69 920 kr
839 040 kr
Ca 432 kr
Ca
Ca
69 920 kr
839 040 kr
Ca 442 kr
Ca
Ca
71 530 kr
858 360 kr
Ca 442 kr
Ca
Ca
71 780 kr
861 360 kr
Kjemiker
Heltid
Privat
627 personer
349 personer
278 personer
Ca 391 kr
Ca 378 kr
Ca 413 kr
63 340 kr
61 220 kr
66 830 kr
760 080 kr
734 640 kr
801 960 kr
Ca 391 kr
Ca 378 kr
Ca 413 kr
63 340 kr
61 220 kr
66 830 kr
760 080 kr
734 640 kr
801 960 kr
Ca 419 kr
Ca 404 kr
Ca 438 kr
67 930 kr
65 490 kr
71 000 kr
815 160 kr
785 880 kr
852 000 kr
Ca 419 kr
Ca 404 kr
Ca 438 kr
68 320 kr
66 000 kr
71 240 kr
819 840 kr
792 000 kr
854 880 kr
Kjemiingeniør
Heltid
Alle sektorer
2 296 personer
994 personer
1 302 personer
Ca 341 kr
Ca 298 kr
Ca 378 kr
55 170 kr
48 300 kr
61 250 kr
662 040 kr
579 600 kr
735 000 kr
Ca 341 kr
Ca 298 kr
Ca 378 kr
55 170 kr
48 300 kr
61 250 kr
662 040 kr
579 600 kr
735 000 kr
Ca 364 kr
Ca 320 kr
Ca 398 kr
59 020 kr
51 860 kr
64 490 kr
708 240 kr
622 320 kr
773 880 kr
Ca 364 kr
Ca 320 kr
Ca 398 kr
60 680 kr
52 990 kr
66 560 kr
728 160 kr
635 880 kr
798 720 kr
Kjemiingeniør
Deltid
Alle sektorer
259 personer
171 personer
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca
44 620 kr
43 940 kr
535 440 kr
527 280 kr
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca
44 620 kr
43 940 kr
535 440 kr
527 280 kr
Ca 304 kr
Ca 297 kr
Ca
49 190 kr
48 080 kr
590 280 kr
576 960 kr
Ca 304 kr
Ca 297 kr
Ca
50 470 kr
48 950 kr
605 640 kr
587 400 kr
Kjemiingeniør
Heltid
Privat
2 115 personer
881 personer
1 234 personer
Ca 350 kr
Ca 307 kr
Ca 386 kr
56 680 kr
49 720 kr
62 500 kr
680 160 kr
596 640 kr
750 000 kr
Ca 350 kr
Ca 307 kr
Ca 386 kr
56 680 kr
49 720 kr
62 500 kr
680 160 kr
596 640 kr
750 000 kr
Ca 373 kr
Ca 327 kr
Ca 406 kr
60 410 kr
52 930 kr
65 750 kr
724 920 kr
635 160 kr
789 000 kr
Ca 373 kr
Ca 327 kr
Ca 406 kr
62 200 kr
54 170 kr
67 930 kr
746 400 kr
650 040 kr
815 160 kr
Kjemiingeniør
Deltid
Privat
237 personer
157 personer
Ca 282 kr
Ca 274 kr
Ca
45 700 kr
44 320 kr
548 400 kr
531 840 kr
Ca 282 kr
Ca 274 kr
Ca
45 730 kr
44 350 kr
548 760 kr
532 200 kr
Ca 308 kr
Ca 300 kr
Ca
49 940 kr
48 650 kr
599 280 kr
583 800 kr
Ca 308 kr
Ca 300 kr
Ca
51 330 kr
49 590 kr
615 960 kr
595 080 kr
Kjemiingeniør
Heltid
Statlig
155 personer
Ca 257 kr
Ca
Ca
41 560 kr
498 720 kr
Ca 257 kr
Ca
Ca
41 560 kr
498 720 kr
Ca 259 kr
Ca
Ca
41 950 kr
503 400 kr
Ca 259 kr
Ca
Ca
42 090 kr
505 080 kr
Operatør i kjemisk industri
Heltid
Alle sektorer
8 835 personer
1 338 personer
7 497 personer
Ca 281 kr
Ca 260 kr
Ca 283 kr
45 500 kr
42 170 kr
45 890 kr
546 000 kr
506 040 kr
550 680 kr
Ca 281 kr
Ca 260 kr
Ca 283 kr
47 030 kr
42 930 kr
47 620 kr
564 360 kr
515 160 kr
571 440 kr
Ca 280 kr
Ca 263 kr
Ca 283 kr
45 370 kr
42 570 kr
45 870 kr
544 440 kr
510 840 kr
550 440 kr
Ca 280 kr
Ca 263 kr
Ca 283 kr
48 650 kr
44 590 kr
49 380 kr
583 800 kr
535 080 kr
592 560 kr
Operatør i kjemisk industri
Deltid
Alle sektorer
942 personer
272 personer
670 personer
Ca 225 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
36 430 kr
36 150 kr
36 500 kr
437 160 kr
433 800 kr
438 000 kr
Ca 225 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
36 700 kr
36 250 kr
36 870 kr
440 400 kr
435 000 kr
442 440 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
36 900 kr
36 890 kr
36 900 kr
442 800 kr
442 680 kr
442 800 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
38 550 kr
37 830 kr
38 840 kr
462 600 kr
453 960 kr
466 080 kr
Operatør i kjemisk industri
Heltid
Privat
8 800 personer
1 330 personer
7 470 personer
Ca 281 kr
Ca 261 kr
Ca 283 kr
45 540 kr
42 220 kr
45 910 kr
546 480 kr
506 640 kr
550 920 kr
Ca 281 kr
Ca 261 kr
Ca 283 kr
47 080 kr
42 980 kr
47 640 kr
564 960 kr
515 760 kr
571 680 kr
Ca 280 kr
Ca 263 kr
Ca 283 kr
45 430 kr
42 660 kr
45 920 kr
545 160 kr
511 920 kr
551 040 kr
Ca 280 kr
Ca 263 kr
Ca 283 kr
48 720 kr
44 690 kr
49 430 kr
584 640 kr
536 280 kr
593 160 kr
Operatør i kjemisk industri
Deltid
Privat
940 personer
272 personer
668 personer
Ca 225 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
36 430 kr
36 150 kr
36 500 kr
437 160 kr
433 800 kr
438 000 kr
Ca 225 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
36 700 kr
36 250 kr
36 870 kr
440 400 kr
435 000 kr
442 440 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
36 900 kr
36 890 kr
36 900 kr
442 800 kr
442 680 kr
442 800 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
38 550 kr
37 830 kr
38 840 kr
462 600 kr
453 960 kr
466 080 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemi­ingeniør

Ein kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosessar.

En statsmeteorolog foran et værkart

Meteorolog

Meteorologen jobbar med å forstå og formidle vêr.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innan olje- og gassbransjen, og har ansvar for område som produksjon, boring eller reservoar.

Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysikar

Som fysikar arbeider du med alt frå studiet av små partiklar til korleis universet fungerer.

Geolog inni Pulpi-geoden i Almeria, Spania.

Geolog

Geologi er læra om jorda: hennar samansetjing, oppbygging og utvikling frå første byrjing og fram til i dag.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog arbeider du med forsking og utvikling av romrelatert teknologi.

Forsker studerer isformasjon i en hule

Geofysikar

Geofysikarar skal forklare, og nokre gonger føresjå, det som skjer i jorda sitt indre og ytre.

Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Dataelektronikaren installerer, driftar og held ved like elektroniske og datatekniske system og utstyr.

Obduksjonstekniker obduserer et lik

Autopsi­teknikar

Autopsi­teknikaren ut­fører obduksjonar og steller lik.

Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Data­ingeniør

Som data­ingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.