Bilete
Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Interaksjonsdesignar

Interaksjonsdesignaren lagar brukargrensesnitt for nettstader, programvare og andre tekniske system vi nyttar i kvardagen.

Interaksjonsdesignaren teiknar skisser og strukturerer informasjonen som skal visast til brukarane av eit system. Eksempel på slike system er billettautomaten på bussen, menyane på mobiltelefonen din og nettsida du besøker no. Målet er å lage system som er enkle å nytte.

Interaksjonsdesign handlar om samspelet mellom menneske og maskin. Interaksjonsdesignaren nyttar kunnskap om korleis menneske leiter etter, oppfattar og finn informasjon.

Vanlege arbeidsoppgåver for interaksjonsdesignaren:

  • teikne skisser og prototypar
  • planlegge og lage informasjonsarkitektur
  • gjere brukarundersøkingar
  • analysere brukarane av produktet si åtferd og analysere statistikk

Interaksjonsdesignarar kan òg vere med på andre deler av produksjonen. Somme interaksjonsdesignarar lagar grafisk design, medan andre programmerer systema.

Somme interaksjonsdesignarar leier òg prosjekt, og har ansvar for kontakt med kundar. Interaksjonsdesignarar som driv eige føretak vil òg jobbe mykje med marknadsføring og  sal.

Interaksjonsdesignar er ikkje ein beskytta tittel, og kven som helst kan derfor kalle seg interaksjonsdesignar. Yrket har òg fellestrekk med mediegrafikarargrafisk designarmediedesignar og webdesignar

Hvor jobber interaksjonsdesignarar ?

Interaksjonsdesignarar kan jobbe i fleire typar føretak. Du kan vere tilsett i føretak som sel interaksjonsdesigntenester, eller du kan vere tilsett i større føretak som har behov for eigen kompetanse i interaksjonsdesign. Somme interaksjonsdesignarar driv òg eige føretak.

Personlige egenskaper

Interaksjonsdesignaren må forstå korleis menneske utfører oppgåver, til dømes korleis ein navigerer og leiter etter informasjon på ein nettstad. Du bør like å sortere og strukturere informasjon, og vere opptatt av brukarvenlegheit.

Du bør òg vere kreativ og flink til å formidle tankane og ideane dine. Det er vanleg å jobbe i prosjektgrupper, og du må derfor vere flink til å samarbeide.

Utdanning

Interaksjonsdesignarar kan ha bakgrunn frå mange forskjellige utdanningar. Det finst ei rekke utdanningstilbod i interaksjonsdesign, både på universitet, høgskular og fagskular.

Interaksjonsdesign er òg ofte ein del av studium innan informasjonsvitskap, informatikk, industridesign, webdesign og liknande.

Bedrifter

Interaksjonsdesignar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3471112 - LAYOUT TEGNER
  • 3471136 - MULTIMEDIEDESIGNER

Sist kvalitetssikret den 28. januar 2021, av Grafill