Ung IKT-servicemedarbeidar jobbar på PC.
Yrkesskildring

IKT-servicemedarbeidar

favoritt ikon

Ein IKT-servicemedarbeidar jobbar med drift og vedlikehald av nettverk og programvare, brukarstøtte og service.

IKT-servicemedarbeidarar jobbar med drift, brukarstøtte, opplæring og rådgiving knytt til IKT-løysingar og IKT-infrastrukturar på arbeidsplassar.

Vanlege arbeidsoppgåver for IKT-servicemedarbeidaren:

  • hjelpe tilsette på arbeidsplassen med råd og opplæring om IKT
  • installere, drifte og halde ved like nettverk og programvare nytta av bedrifta
  • bidra i vurderinga av kva IKT-løysingar bedrifta skal satse på
  • bidra til å vidareutvikle og effektivisere verksemda ved hjelp av IKT
  • sørge for at bedrifta har eit godt digitalt arbeidsmiljø
  • ha ansvaret for at forskrifter, lovar og standardar blir følgt
  • verne om informasjon og personar

Det daglege arbeidet kan variere frå arbeidsplass til arbeidsplass, men som IKT-servicemedarbeidar må du ha god kjennskap til IKT-infrastrukturen og IKT-prosessane i den aktuelle bedrifta. 

Som IKT-servicemedarbeidar må du til ei kvar tid vere oppdatert på ny teknologi, nye IT-løysingar og nye arbeidsverktøy. Du må kunne meistre teknisk engelsk, sidan brukarrettleiingar ofte er på engelsk.

Mange med IKT-servicefag arbeider som IT-konsulentar. Yrket heitte tidlegare IKT-driftsoperatør.

Kvar arbeider IKT-servicemedarbeidarar?

IKT-servicemedarbeidarar jobbar i små og store bedrifter. Du kan vere del av eit IKT-team på ein stor arbeidsplass, eller fungere som den einaste IKT-medarbeidaren i ei lita bedrift. Det er stort behov for IKT-kompetanse både i offentleg og privat sektor.

Personlege eigenskapar

Som IKT-servicemedarbeidar har du mykje kontakt med medarbeidarar, kundar og leverandørar. Du må derfor vere flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig, og vere i stand til å finne informasjon og løysingar på ulike problem. Ei evne til å takle omstilling og endring i eit fagfelt under stadig utvikling kjem godt med.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i IKT-servicefag, er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar IKT-servicefagutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Brukerstøtte, IKT
Heltid
Alle sektorer
3 964 personer
1 186 personer
2 778 personer
Ca 271 kr
Ca 263 kr
Ca 274 kr
43 880 kr
42 540 kr
44 340 kr
526 560 kr
510 480 kr
532 080 kr
Ca 271 kr
Ca 263 kr
Ca 274 kr
43 880 kr
42 540 kr
44 340 kr
526 560 kr
510 480 kr
532 080 kr
Ca 290 kr
Ca 278 kr
Ca 295 kr
47 020 kr
45 080 kr
47 840 kr
564 240 kr
540 960 kr
574 080 kr
Ca 290 kr
Ca 278 kr
Ca 295 kr
47 830 kr
45 600 kr
48 770 kr
573 960 kr
547 200 kr
585 240 kr
Brukerstøtte, IKT
Deltid
Alle sektorer
830 personer
422 personer
408 personer
Ca 210 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
34 100 kr
33 580 kr
35 120 kr
409 200 kr
402 960 kr
421 440 kr
Ca 210 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
34 100 kr
33 580 kr
35 120 kr
409 200 kr
402 960 kr
421 440 kr
Ca 239 kr
Ca 232 kr
Ca 246 kr
38 720 kr
37 660 kr
39 800 kr
464 640 kr
451 920 kr
477 600 kr
Ca 239 kr
Ca 232 kr
Ca 246 kr
39 020 kr
37 800 kr
40 270 kr
468 240 kr
453 600 kr
483 240 kr
Brukerstøtte, IKT
Heltid
Privat
3 637 personer
1 099 personer
2 538 personer
Ca 270 kr
Ca 262 kr
Ca 273 kr
43 750 kr
42 390 kr
44 300 kr
525 000 kr
508 680 kr
531 600 kr
Ca 270 kr
Ca 262 kr
Ca 273 kr
43 750 kr
42 390 kr
44 300 kr
525 000 kr
508 680 kr
531 600 kr
Ca 291 kr
Ca 279 kr
Ca 297 kr
47 190 kr
45 210 kr
48 050 kr
566 280 kr
542 520 kr
576 600 kr
Ca 291 kr
Ca 279 kr
Ca 297 kr
47 980 kr
45 740 kr
48 960 kr
575 760 kr
548 880 kr
587 520 kr
Brukerstøtte, IKT
Deltid
Privat
782 personer
399 personer
383 personer
Ca 210 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
34 100 kr
33 580 kr
35 120 kr
409 200 kr
402 960 kr
421 440 kr
Ca 210 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
34 100 kr
33 580 kr
35 120 kr
409 200 kr
402 960 kr
421 440 kr
Ca 239 kr
Ca 232 kr
Ca 246 kr
38 640 kr
37 510 kr
39 800 kr
463 680 kr
450 120 kr
477 600 kr
Ca 239 kr
Ca 232 kr
Ca 246 kr
38 950 kr
37 650 kr
40 290 kr
467 400 kr
451 800 kr
483 480 kr
Brukerstøtte, IKT
Heltid
Statlig
280 personer
207 personer
Ca 274 kr
Ca
Ca 276 kr
44 330 kr
44 770 kr
531 960 kr
537 240 kr
Ca 274 kr
Ca
Ca 276 kr
44 500 kr
45 060 kr
534 000 kr
540 720 kr
Ca 279 kr
Ca
Ca 283 kr
45 190 kr
45 820 kr
542 280 kr
549 840 kr
Ca 279 kr
Ca
Ca 283 kr
46 160 kr
46 980 kr
553 920 kr
563 760 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Supportkonsulent tar imot kunde på telefon.

Support­konsulent

Ein support­konsulent gir teknisk støtte til kundar eller tilsette internt i bedrifta.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog arbeider du med forsking og utvikling av romrelatert teknologi.

Mann testar spilldesign på Game Design Expo 2009.

Speldesignar

Ein speldesignar lagar dataspel.

Ein mann reparerer en datamaskin.

IT-­konsulent

Som IT-­konsulent har du svært gode kunnskapar om data­teknologi.

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.

Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjonsdesignar

Interaksjonsdesignaren lagar brukargrensesnitt for nettstader, programvare og andre tekniske system vi nyttar i kvardagen.

Spillprogrammerer skriver kode.

Spelprogrammerar

Ein spelprogrammerar jobbar med å lage spelopplevingar.

Teknisk teiknar bruker dataverktøy i jobb

Teknisk teiknar

Ein teknisk teiknar lagar arbeidsteikningar for blant anna bygg, maskiner og anleggsprosjekt.

Kjemiker

Kjemikar

Ein kjemikar undersøker korleis verda rundt oss er konstruert, heilt ned til dei minste delane.

Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysikar

Som fysikar arbeider du med alt frå studiet av små partiklar til korleis universet fungerer.

IT-adminsitrator reparerer en PC

IT-­administrator

Som IT-­administrator installerer, oppdaterer og implementerer du maskinvare, programvare og nettverk i ei bedrift.

Webdesigner foran dataskjerm med kolleger i bakgrunnen.

Webdesignar

Som webdesignar lagar du internettsider og kan arbeide med både innhald og design.