Forsker studerer isformasjon i en hule
Yrkesskildring

Geofysikar

favoritt ikon

Geofysikarar skal forklare, og nokre gonger føresjå, det som skjer i jorda sitt indre og ytre.

Som geofysikar arbeider du med, eller forskar på, jordas fysikk.

Det kan vere alt frå seismologi (læra om jordskjelv og beslekta fenomen), til vatnets fysikk, altså oseanografi, eller glasiologi (læra om is). Andre jobbar med meteorologi, som er vitskapen om atmosfæren.

Eit viktig arbeidsfelt for geofysikarar er leiting etter mineraler og olje. Andre område er miljø og klima.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein geofysikar:

  • planlegge, gjennomføre og leie innsamling av seismiske data for å undersøke jordas indre
  • forklare hendingar som skjer både i jordas indre og ytre, slik som kvifor eit jordskjelv oppstår, eller kvifor det regner
  • samarbeide med geologar for å kartlegge olje- og gassførekomstar, fjelltilhøve og bergartar
  • forklare fenomen i havet, og dei fysiske og kjemiske eigenskapane til vatn 

Det å auke forståinga for jordas samansetning og fysiske eigenskapar generelt er ei viktig oppgåve for geofysikarar.

Kvar arbeider geofysikarar?

Mange geofysikarar arbeider i oljeindustrien. Andre arbeider innan meteorologi eller er tilknytta forskningsinstitusjonar der dei forskar på eksempelvis hav, is, fjell, vulkanar eller miljø og klima.

Personlege eigenskapar

For å bli geofysikar må du vere nysgjerrig og analytisk. Du bør ha ei interesse for jorda sine prosessar og fenomen. Som geofysikar må du òg like å arbeide saman med andre fagpersonar.

Utdanning

Det vanlegaste er å ta ei femåring masterutdanning innan geofysikk. Du kan òg ta sivilingeniørutdanning innan geologi eller petroleumsfag.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar geofysikkutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Geolog eller geofysiker
Heltid
Alle sektorer
2 432 personer
775 personer
1 657 personer
Ca 479 kr
Ca 420 kr
Ca 501 kr
77 670 kr
68 060 kr
81 200 kr
932 040 kr
816 720 kr
974 400 kr
Ca 479 kr
Ca 420 kr
Ca 501 kr
77 670 kr
68 060 kr
81 200 kr
932 040 kr
816 720 kr
974 400 kr
Ca 541 kr
Ca 487 kr
Ca 566 kr
87 660 kr
78 860 kr
91 770 kr
1 051 920 kr
946 320 kr
1 101 240 kr
Ca 541 kr
Ca 487 kr
Ca 566 kr
88 460 kr
79 380 kr
92 700 kr
1 061 520 kr
952 560 kr
1 112 400 kr
Geolog eller geofysiker
Deltid
Alle sektorer
249 personer
124 personer
125 personer
Ca 378 kr
Ca 402 kr
Ca 354 kr
61 170 kr
65 080 kr
57 340 kr
734 040 kr
780 960 kr
688 080 kr
Ca 378 kr
Ca 402 kr
Ca 354 kr
61 170 kr
65 080 kr
57 410 kr
734 040 kr
780 960 kr
688 920 kr
Ca 437 kr
Ca 457 kr
Ca 417 kr
70 790 kr
73 980 kr
67 580 kr
849 480 kr
887 760 kr
810 960 kr
Ca 437 kr
Ca 457 kr
Ca 417 kr
71 700 kr
74 350 kr
69 040 kr
860 400 kr
892 200 kr
828 480 kr
Geolog eller geofysiker
Heltid
Privat
2 237 personer
700 personer
1 537 personer
Ca 501 kr
Ca 449 kr
Ca 521 kr
81 240 kr
72 760 kr
84 420 kr
974 880 kr
873 120 kr
1 013 040 kr
Ca 501 kr
Ca 449 kr
Ca 521 kr
81 240 kr
72 760 kr
84 420 kr
974 880 kr
873 120 kr
1 013 040 kr
Ca 557 kr
Ca 502 kr
Ca 582 kr
90 180 kr
81 270 kr
94 230 kr
1 082 160 kr
975 240 kr
1 130 760 kr
Ca 557 kr
Ca 502 kr
Ca 582 kr
91 020 kr
81 800 kr
95 210 kr
1 092 240 kr
981 600 kr
1 142 520 kr
Geolog eller geofysiker
Deltid
Privat
238 personer
118 personer
120 personer
Ca 377 kr
Ca 402 kr
Ca 355 kr
61 070 kr
65 080 kr
57 500 kr
732 840 kr
780 960 kr
690 000 kr
Ca 377 kr
Ca 402 kr
Ca 355 kr
61 070 kr
65 080 kr
57 570 kr
732 840 kr
780 960 kr
690 840 kr
Ca 439 kr
Ca 458 kr
Ca 419 kr
71 110 kr
74 250 kr
67 940 kr
853 320 kr
891 000 kr
815 280 kr
Ca 439 kr
Ca 458 kr
Ca 419 kr
72 050 kr
74 640 kr
69 440 kr
864 600 kr
895 680 kr
833 280 kr
Geolog eller geofysiker
Heltid
Statlig
187 personer
112 personer
Ca 343 kr
Ca
Ca 351 kr
55 490 kr
56 840 kr
665 880 kr
682 080 kr
Ca 343 kr
Ca
Ca 351 kr
55 490 kr
56 840 kr
665 880 kr
682 080 kr
Ca 364 kr
Ca
Ca 375 kr
58 980 kr
60 730 kr
707 760 kr
728 760 kr
Ca 364 kr
Ca
Ca 375 kr
59 260 kr
60 950 kr
711 120 kr
731 400 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Kjemiker

Kjemikar

Ein kjemikar undersøker korleis verda rundt oss er konstruert, heilt ned til dei minste delane.

Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.

En statsmeteorolog foran et værkart

Meteorolog

Meteorologen jobbar med å forstå og formidle vêr.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.

En marinbiolog undersøker tang i fjæra

Marinbiolog

Marinbiologar jobbar med å forske på vekstar, dyr og organismar i vatn.

Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemi­ingeniør

Ein kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosessar.

Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysikar

Som fysikar arbeider du med alt frå studiet av små partiklar til korleis universet fungerer.

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog arbeider du med forsking og utvikling av romrelatert teknologi.

Los på losbåten.

Lós

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.

Lærer i et klasserom.

Lærar

Ein lærar underviser born og vaksne i ulike fag.

Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på båtar av ulik storleik og med ulike reiskapar.