Dyrepleier undersøker hund
Yrkesskildring

Dyrepleiar

favoritt ikon

Som dyrepleiar hjelper du veterinæren i det daglege arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.

Som dyrepleiar består arbeidsdagen din av omsorg, pleie og oppfølging av behandla dyr. Dyrepleiarar jobbar med kundebehandling, hygiene og anna arbeid som inntreffer på dyreklinikkar. Nokon dyrepleiarar jobbar på forsøksdyravdelingar.

Arbeidsoppgåvene til dyrepleiarar på dyreklinikkar varierer noko. Felles er likevel det å ta vare på pasientar i nært samarbeid med mellom anna veterinærar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein dyrepleiar på klinikk er:

 • ta imot og ta vare på pasientar og eigarar
 • røntgen og prøvetaking av til dømes blod-, urin- og avføringsprøvar
 • pleie av pasientar
 • stell av sår, reins av tenner og klipp av klør
 • operasjonspleie
 • rettleie dyreeigarar om fôr, pass og stell
 • laboratoriearbeid
 • drifts- og hygieneoppgåver
 • resepsjonsarbeid og kundebehandling

Som dyrepleiar må du vere førebudd på tunge løft og ei uregelmessig arbeidstid; det kan vere du må jobbe på kveldstid og i helgene. For å jobbe som dyrepleiar i Norge, må du ha autorisasjon av Mattilsynet.

Kvar arbeider dyrepleiarar?

Dyrepleiaren jobbar ofte ved dyreklinikkar eller forsøksdyravdelingar, i legemiddelindustrien, hos leverandørar av fôr og utstyr eller i forsikringsbransjen.

Personlege eigenskapar

Dyrepleiaren må vere interessert i dyr og velferda til dyra. Du må ha god evne til å kommunisere med menneske og vere omsorgsfull, empatisk og sørvisinnstilt. Du må ha evne til å takle kritiske situasjonar og høgt tempo.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

 • Det er også mogeleg å ta utdanninga i utlandet, men ei utanlandsk utdanning vil ikkje gi automatisk autorisasjon i Noreg.

  Opptakskrav
  Generell studiekompetanse.

Etter- og vidareutdanning
Dyrepleiarar kan ta etter- og vidareutdanning innan mellom anna anestesi, tenner og rehabilitering.
Norsk Dyrepleier og Assistentforening (NDAF) arrangerer kurs for dyrepleiarar.

Kva jobbar dyrepleiarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Dyrepleier
Heltid
Alle sektorer
663 personer
612 personer
Ca 196 kr
Ca 195 kr
Ca
31 810 kr
31 570 kr
381 720 kr
378 840 kr
Ca 196 kr
Ca 195 kr
Ca
31 910 kr
31 670 kr
382 920 kr
380 040 kr
Ca 205 kr
Ca 202 kr
Ca
33 280 kr
32 700 kr
399 360 kr
392 400 kr
Ca 205 kr
Ca 202 kr
Ca
33 840 kr
33 250 kr
406 080 kr
399 000 kr
Dyrepleier
Deltid
Alle sektorer
679 personer
635 personer
Ca 182 kr
Ca 182 kr
Ca
29 540 kr
29 540 kr
354 480 kr
354 480 kr
Ca 182 kr
Ca 182 kr
Ca
29 540 kr
29 540 kr
354 480 kr
354 480 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
Ca
30 910 kr
30 880 kr
370 920 kr
370 560 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
Ca
31 200 kr
31 100 kr
374 400 kr
373 200 kr
Dyrepleier
Heltid
Privat
605 personer
575 personer
Ca 194 kr
Ca 192 kr
Ca
31 370 kr
31 130 kr
376 440 kr
373 560 kr
Ca 194 kr
Ca 192 kr
Ca
31 460 kr
31 230 kr
377 520 kr
374 760 kr
Ca 202 kr
Ca 199 kr
Ca
32 680 kr
32 250 kr
392 160 kr
387 000 kr
Ca 202 kr
Ca 199 kr
Ca
33 170 kr
32 740 kr
398 040 kr
392 880 kr
Dyrepleier
Deltid
Privat
671 personer
629 personer
Ca 181 kr
Ca 181 kr
Ca
29 390 kr
29 390 kr
352 680 kr
352 680 kr
Ca 181 kr
Ca 181 kr
Ca
29 390 kr
29 390 kr
352 680 kr
352 680 kr
Ca 190 kr
Ca 190 kr
Ca
30 770 kr
30 800 kr
369 240 kr
369 600 kr
Ca 190 kr
Ca 190 kr
Ca
31 070 kr
31 030 kr
372 840 kr
372 360 kr
Dyrepasser eller - trener
Heltid
Alle sektorer
195 personer
151 personer
Ca 188 kr
Ca 188 kr
Ca
30 460 kr
30 390 kr
365 520 kr
364 680 kr
Ca 188 kr
Ca 188 kr
Ca
30 460 kr
30 390 kr
365 520 kr
364 680 kr
Ca 202 kr
Ca 197 kr
Ca
32 780 kr
31 950 kr
393 360 kr
383 400 kr
Ca 202 kr
Ca 197 kr
Ca
33 310 kr
32 450 kr
399 720 kr
389 400 kr
Dyrepasser eller - trener
Deltid
Alle sektorer
332 personer
289 personer
Ca 166 kr
Ca 165 kr
Ca
26 920 kr
26 790 kr
323 040 kr
321 480 kr
Ca 166 kr
Ca 165 kr
Ca
26 920 kr
26 790 kr
323 040 kr
321 480 kr
Ca 173 kr
Ca 173 kr
Ca
27 980 kr
27 970 kr
335 760 kr
335 640 kr
Ca 173 kr
Ca 173 kr
Ca
28 240 kr
28 230 kr
338 880 kr
338 760 kr
Dyrepasser eller - trener
Heltid
Privat
186 personer
144 personer
Ca 186 kr
Ca 185 kr
Ca
30 200 kr
30 040 kr
362 400 kr
360 480 kr
Ca 186 kr
Ca 185 kr
Ca
30 200 kr
30 040 kr
362 400 kr
360 480 kr
Ca 201 kr
Ca 196 kr
Ca
32 520 kr
31 680 kr
390 240 kr
380 160 kr
Ca 201 kr
Ca 196 kr
Ca
32 930 kr
32 110 kr
395 160 kr
385 320 kr
Dyrepasser eller - trener
Deltid
Privat
330 personer
287 personer
Ca 165 kr
Ca 165 kr
Ca
26 790 kr
26 790 kr
321 480 kr
321 480 kr
Ca 165 kr
Ca 165 kr
Ca
26 790 kr
26 790 kr
321 480 kr
321 480 kr
Ca 172 kr
Ca 172 kr
Ca
27 920 kr
27 900 kr
335 040 kr
334 800 kr
Ca 172 kr
Ca 172 kr
Ca
28 180 kr
28 160 kr
338 160 kr
337 920 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.

Spade med fiskefór haldast fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.

Mann på tur i Jotunheimen.

Naturforvaltar

Naturforvaltaren tek vare på miljøet og naturressursane rundt oss.

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.

Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.

Geograf foretar landmåling

Geograf

Geografar studerer menneske, samfunn og natur, og ser på samanhengen mellom desse.

Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomster­dekoratør

Blomster­dekoratøren lagar blomsterprodukt til ulike arrangement og samkomer.

Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på båtar av ulik storleik og med ulike reiskapar.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.

Hestefaglært forer hest ute på paddock.

Heste­faglært

Som heste­faglært kan du arbeide med mange ulike oppgåver innan hestehald, til dømes fôring og reinhald.

Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førarhundtrenar

Førarhundtrenaren trenar opp førarhundar til blinde og svaksynte.

Landskapsarkitekt tegner skisse

Landskapsarkitekt

Ein landskapsarkitekt planlegg omgjevnadene vi har rundt oss.