Dyrepleier assisterer veterinær under operasjon av storfe.
Yrkesskildring

Dyrepleiar

favoritt ikon

Som dyrepleiar hjelper du veterinæren i det daglege arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.

Som dyrepleiar består arbeidsdagen din av omsorg, pleie og oppfølging av behandla dyr. Dyrepleiarar jobbar med kundebehandling, hygiene og anna arbeid som inntreffer på dyreklinikkar. Nokon dyrepleiarar jobbar på forsøksdyravdelingar.

Arbeidsoppgåvene til dyrepleiarar på dyreklinikkar varierer noko. Felles er likevel det å ta vare på pasientar i nært samarbeid med mellom anna veterinærar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein dyrepleiar på klinikk er:

 • ta imot og ta vare på pasientar og eigarar
 • røntgen og prøvetaking av til dømes blod-, urin- og avføringsprøvar
 • pleie av pasientar
 • stell av sår, reins av tenner og klipp av klør
 • operasjonspleie
 • rettleie dyreeigarar om fôr, pass og stell
 • laboratoriearbeid
 • drifts- og hygieneoppgåver
 • resepsjonsarbeid og kundebehandling

Som dyrepleiar må du vere førebudd på tunge løft og ei uregelmessig arbeidstid; det kan vere du må jobbe på kveldstid og i helgene. For å jobbe som dyrepleiar i Norge, må du ha autorisasjon av Mattilsynet.

Kvar arbeider dyrepleiarar?

Dyrepleiaren jobbar ofte ved dyreklinikkar eller forsøksdyravdelingar, i legemiddelindustrien, hos leverandørar av fôr og utstyr eller i forsikringsbransjen.

Personlege eigenskapar

Dyrepleiaren må vere interessert i dyr og velferda til dyra. Du må ha god evne til å kommunisere med menneske og vere omsorgsfull, empatisk og sørvisinnstilt. Du må ha evne til å takle kritiske situasjonar og høgt tempo.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

 • Det er også mogeleg å ta utdanninga i utlandet, men ei utanlandsk utdanning vil ikkje gi automatisk autorisasjon i Noreg.

  Opptakskrav
  Generell studiekompetanse.

Etter- og vidareutdanning
Dyrepleiarar kan ta etter- og vidareutdanning innan mellom anna anestesi, tenner og rehabilitering.
Norsk Dyrepleier og Assistentforening (NDAF) arrangerer kurs for dyrepleiarar.

Kva jobbar dyrepleiarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Dyrepleier
Deltid
Alle sektorer
727 personer
693 personer
Ca 175 kr
Ca 175 kr
Ca
28 300 kr
28 330 kr
339 600 kr
339 960 kr
Ca 175 kr
Ca 175 kr
Ca
28 300 kr
28 330 kr
339 600 kr
339 960 kr
Ca 186 kr
Ca 186 kr
Ca
30 090 kr
30 120 kr
361 080 kr
361 440 kr
Ca 186 kr
Ca 186 kr
Ca
30 300 kr
30 340 kr
363 600 kr
364 080 kr
Dyrepleier
Heltid
Alle sektorer
581 personer
532 personer
Ca 192 kr
Ca 190 kr
Ca
31 100 kr
30 850 kr
373 200 kr
370 200 kr
Ca 192 kr
Ca 190 kr
Ca
31 200 kr
30 940 kr
374 400 kr
371 280 kr
Ca 200 kr
Ca 196 kr
Ca
32 470 kr
31 800 kr
389 640 kr
381 600 kr
Ca 200 kr
Ca 196 kr
Ca
33 150 kr
32 470 kr
397 800 kr
389 640 kr
Dyrepleier
Privat
1 226 personer
1 168 personer
Ca 182 kr
Ca 182 kr
Ca
29 500 kr
29 440 kr
354 000 kr
353 280 kr
Ca 182 kr
Ca 182 kr
Ca
29 500 kr
29 440 kr
354 000 kr
353 280 kr
Ca 191 kr
Ca 189 kr
Ca
30 940 kr
30 670 kr
371 280 kr
368 040 kr
Ca 191 kr
Ca 189 kr
Ca
31 350 kr
31 090 kr
376 200 kr
373 080 kr
Dyrepleier
Deltid
Privat
715 personer
683 personer
Ca 174 kr
Ca 175 kr
Ca
28 240 kr
28 290 kr
338 880 kr
339 480 kr
Ca 174 kr
Ca 175 kr
Ca
28 240 kr
28 290 kr
338 880 kr
339 480 kr
Ca 184 kr
Ca 185 kr
Ca
29 870 kr
29 960 kr
358 440 kr
359 520 kr
Ca 184 kr
Ca 185 kr
Ca
30 080 kr
30 180 kr
360 960 kr
362 160 kr
Dyrepleier
Heltid
Privat
511 personer
485 personer
Ca 187 kr
Ca 187 kr
Ca
30 330 kr
30 280 kr
363 960 kr
363 360 kr
Ca 187 kr
Ca 187 kr
Ca
30 410 kr
30 360 kr
364 920 kr
364 320 kr
Ca 195 kr
Ca 192 kr
Ca
31 670 kr
31 160 kr
380 040 kr
373 920 kr
Ca 195 kr
Ca 192 kr
Ca
32 210 kr
31 720 kr
386 520 kr
380 640 kr
Dyrepleier
Alle sektorer
1 308 personer
1 225 personer
Ca 185 kr
Ca 184 kr
Ca
30 000 kr
29 850 kr
360 000 kr
358 200 kr
Ca 185 kr
Ca 184 kr
Ca
30 000 kr
29 860 kr
360 000 kr
358 320 kr
Ca 195 kr
Ca 192 kr
Ca
31 570 kr
31 150 kr
378 840 kr
373 800 kr
Ca 195 kr
Ca 192 kr
Ca
32 070 kr
31 640 kr
384 840 kr
379 680 kr
Dyrepasser eller - trener
Deltid
Alle sektorer
309 personer
270 personer
Ca 160 kr
Ca 160 kr
Ca
25 980 kr
25 980 kr
311 760 kr
311 760 kr
Ca 160 kr
Ca 160 kr
Ca
25 980 kr
25 980 kr
311 760 kr
311 760 kr
Ca 173 kr
Ca 175 kr
Ca
28 080 kr
28 380 kr
336 960 kr
340 560 kr
Ca 173 kr
Ca 175 kr
Ca
28 250 kr
28 570 kr
339 000 kr
342 840 kr
Dyrepasser eller - trener
Heltid
Alle sektorer
184 personer
141 personer
Ca 185 kr
Ca 180 kr
Ca
30 000 kr
29 230 kr
360 000 kr
350 760 kr
Ca 185 kr
Ca 180 kr
Ca
30 000 kr
29 230 kr
360 000 kr
350 760 kr
Ca 196 kr
Ca 191 kr
Ca
31 730 kr
30 910 kr
380 760 kr
370 920 kr
Ca 196 kr
Ca 191 kr
Ca
32 430 kr
31 460 kr
389 160 kr
377 520 kr
Dyrepasser eller - trener
Privat
483 personer
403 personer
Ca 171 kr
Ca 170 kr
Ca
27 690 kr
27 500 kr
332 280 kr
330 000 kr
Ca 171 kr
Ca 170 kr
Ca
27 690 kr
27 500 kr
332 280 kr
330 000 kr
Ca 185 kr
Ca 182 kr
Ca
29 980 kr
29 560 kr
359 760 kr
354 720 kr
Ca 185 kr
Ca 182 kr
Ca
30 370 kr
29 910 kr
364 440 kr
358 920 kr
Dyrepasser eller - trener
Deltid
Privat
307 personer
268 personer
Ca 160 kr
Ca 160 kr
Ca
25 980 kr
25 980 kr
311 760 kr
311 760 kr
Ca 160 kr
Ca 160 kr
Ca
25 980 kr
25 980 kr
311 760 kr
311 760 kr
Ca 173 kr
Ca 175 kr
Ca
27 990 kr
28 280 kr
335 880 kr
339 360 kr
Ca 173 kr
Ca 175 kr
Ca
28 140 kr
28 440 kr
337 680 kr
341 280 kr
Dyrepasser eller - trener
Heltid
Privat
176 personer
135 personer
Ca 182 kr
Ca 175 kr
Ca
29 500 kr
28 330 kr
354 000 kr
339 960 kr
Ca 182 kr
Ca 175 kr
Ca
29 500 kr
28 330 kr
354 000 kr
339 960 kr
Ca 194 kr
Ca 189 kr
Ca
31 430 kr
30 610 kr
377 160 kr
367 320 kr
Ca 194 kr
Ca 189 kr
Ca
32 000 kr
31 100 kr
384 000 kr
373 200 kr
Dyrepasser eller - trener
Alle sektorer
493 personer
411 personer
Ca 171 kr
Ca 170 kr
Ca
27 770 kr
27 600 kr
333 240 kr
331 200 kr
Ca 171 kr
Ca 170 kr
Ca
27 770 kr
27 600 kr
333 240 kr
331 200 kr
Ca 187 kr
Ca 184 kr
Ca
30 220 kr
29 800 kr
362 640 kr
357 600 kr
Ca 187 kr
Ca 184 kr
Ca
30 700 kr
30 190 kr
368 400 kr
362 280 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken