Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.
Yrkesskildring

Bio­ingeniør

favoritt ikon

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøvar og andre typar biologisk prøvemateriale.

Ein bioingeniør sine kjerneoppgåver er å samle inn blodprøvar og andre typar biologisk prøvemateriale, og preparere, analysere og kvalitetssikre analyseresultat. Kvalitetssikra analyseresultat dannar eit viktig grunnlag for å stille diagnosar og gi riktig behandling.

Som bioingeniør brukar du avansert teknologisk utstyr, og du må drifte og vedlikehalde alle typar analysemaskinar. Maskinane er alt frå små handhalde pasientnære apparat til store automatiserte analysehallar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein bioingeniør:

  • undersøke biokjemiske, fysiologiske og cellulære prosessar i kroppen, både normale og unormale
  • påvise sopp, bakteriar og virus
  • undersøke om bakteriar har utvikla antibiotikaresistens
  • tappe blodgivarar, lage blodprodukt og påvise ulike blodtypar hos givarar og mottakarar
  • gjennomføre gentestar og gi genetisk rettleiing til dei som har fått gjennomført ein gentest
  • tilarbeide og preparere celle-, vevsprøvar og organ frå pasientar for vidare undersøking
  • analysere legemiddel for å sjå etter forgiftingar, rusmisbruk eller å fastsette riktig mengde medisin
  • undersøke fysiologiske prosessar i kroppen med radioaktive isotopar

Ein bioingeniør jobbar tett med pasientar, og du må ta deg av dei på ein god måte. Bioingeniørar jobbar også saman med anna helsepersonell, som for eksempel legar og forskarar.

Bioingeniørar er ein beskytta tittel som krevje autorisasjon frå Helsedirektoratet. Bioingeniørar arbeidar etter eigne yrkesetiske retningslinjer. Yrkesetiske retningslinjer skal styrke og hjelpe den enkelte bioingeniør i vanskelege situasjonar. 

Kvar arbeider bioingeniører?

Som autorisert bioingeniør kan du arbeide i alle typar offentlege og private medisinske laboratorium, i forskingsinstitusjonar og i medisinsk tekniske firma. Eksempel på arbeidsplassar er sjukehus sine medisinske laboratorium, i private medisinske laboratorium, med veterinærmedisin, sal av medisinsk utstyr, på legekontor og i alle typar laboratorium med biologisk materiale.

Nokon jobbar også med produksjon av medisinar eller mat, forsking eller næringsmiddelkontroll. 

Personlege eigenskapar

Bioingeniørane må vere ryddige, nøyaktige og systematiske. Du må vere opptatt av hygiene og sikkerheit på laboratoriet. Du bør også vere opptatt av etikk. 

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Fleire av høgskolane og universitet har tilbod om masterstudium for bioingeniørar eller masterstudium som er fagleg relaterte.

Oversikt over tilbod for vidareutdanning hos NITO

Kva jobbar bioingeniørutdannede som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bioingeniør
Deltid
Alle sektorer
1 495 personer
1 341 personer
154 personer
Ca 256 kr
Ca 256 kr
Ca 247 kr
41 410 kr
41 520 kr
40 050 kr
496 920 kr
498 240 kr
480 600 kr
Ca 256 kr
Ca 256 kr
Ca 247 kr
41 410 kr
41 520 kr
40 130 kr
496 920 kr
498 240 kr
481 560 kr
Ca 258 kr
Ca 258 kr
Ca 257 kr
41 780 kr
41 790 kr
41 700 kr
501 360 kr
501 480 kr
500 400 kr
Ca 258 kr
Ca 258 kr
Ca 257 kr
42 300 kr
42 130 kr
43 900 kr
507 600 kr
505 560 kr
526 800 kr
Bioingeniør
Heltid
Alle sektorer
5 763 personer
4 603 personer
1 160 personer
Ca 258 kr
Ca 257 kr
Ca 265 kr
41 860 kr
41 680 kr
42 900 kr
502 320 kr
500 160 kr
514 800 kr
Ca 258 kr
Ca 257 kr
Ca 265 kr
41 990 kr
41 810 kr
43 030 kr
503 880 kr
501 720 kr
516 360 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca 271 kr
42 100 kr
41 660 kr
43 860 kr
505 200 kr
499 920 kr
526 320 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca 271 kr
43 000 kr
42 460 kr
45 180 kr
516 000 kr
509 520 kr
542 160 kr
Bioingeniør
Privat
1 621 personer
1 193 personer
428 personer
Ca 268 kr
Ca 265 kr
Ca 275 kr
43 450 kr
42 900 kr
44 610 kr
521 400 kr
514 800 kr
535 320 kr
Ca 268 kr
Ca 265 kr
Ca 275 kr
43 510 kr
42 930 kr
44 910 kr
522 120 kr
515 160 kr
538 920 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca 283 kr
44 410 kr
43 890 kr
45 780 kr
532 920 kr
526 680 kr
549 360 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca 283 kr
45 430 kr
44 580 kr
47 690 kr
545 160 kr
534 960 kr
572 280 kr
Bioingeniør
Deltid
Privat
389 personer
321 personer
Ca 251 kr
Ca 251 kr
Ca
40 740 kr
40 740 kr
488 880 kr
488 880 kr
Ca 251 kr
Ca 251 kr
Ca
40 740 kr
40 740 kr
488 880 kr
488 880 kr
Ca 258 kr
Ca 255 kr
Ca
41 850 kr
41 290 kr
502 200 kr
495 480 kr
Ca 258 kr
Ca 255 kr
Ca
42 860 kr
41 700 kr
514 320 kr
500 400 kr
Bioingeniør
Heltid
Privat
1 232 personer
872 personer
360 personer
Ca 271 kr
Ca 269 kr
Ca 276 kr
43 970 kr
43 570 kr
44 780 kr
527 640 kr
522 840 kr
537 360 kr
Ca 271 kr
Ca 269 kr
Ca 276 kr
44 050 kr
43 630 kr
44 930 kr
528 600 kr
523 560 kr
539 160 kr
Ca 277 kr
Ca 275 kr
Ca 284 kr
44 940 kr
44 520 kr
45 960 kr
539 280 kr
534 240 kr
551 520 kr
Ca 277 kr
Ca 275 kr
Ca 284 kr
45 970 kr
45 280 kr
47 640 kr
551 640 kr
543 360 kr
571 680 kr
Bioingeniør
Statlig
5 538 personer
4 660 personer
878 personer
Ca 257 kr
Ca 256 kr
Ca 260 kr
41 670 kr
41 540 kr
42 120 kr
500 040 kr
498 480 kr
505 440 kr
Ca 257 kr
Ca 256 kr
Ca 260 kr
41 790 kr
41 660 kr
42 200 kr
501 480 kr
499 920 kr
506 400 kr
Ca 255 kr
Ca 254 kr
Ca 263 kr
41 380 kr
41 140 kr
42 650 kr
496 560 kr
493 680 kr
511 800 kr
Ca 255 kr
Ca 254 kr
Ca 263 kr
42 190 kr
41 890 kr
43 790 kr
506 280 kr
502 680 kr
525 480 kr
Bioingeniør
Deltid
Statlig
1 050 personer
965 personer
Ca 257 kr
Ca 258 kr
Ca
41 670 kr
41 810 kr
500 040 kr
501 720 kr
Ca 257 kr
Ca 258 kr
Ca
41 690 kr
41 830 kr
500 280 kr
501 960 kr
Ca 258 kr
Ca 260 kr
Ca
41 840 kr
42 060 kr
502 080 kr
504 720 kr
Ca 258 kr
Ca 260 kr
Ca
42 190 kr
42 390 kr
506 280 kr
508 680 kr
Bioingeniør
Heltid
Statlig
4 488 personer
3 695 personer
793 personer
Ca 257 kr
Ca 256 kr
Ca 260 kr
41 670 kr
41 490 kr
42 140 kr
500 040 kr
497 880 kr
505 680 kr
Ca 257 kr
Ca 256 kr
Ca 260 kr
41 820 kr
41 640 kr
42 270 kr
501 840 kr
499 680 kr
507 240 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
Ca 265 kr
41 320 kr
40 990 kr
42 860 kr
495 840 kr
491 880 kr
514 320 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
Ca 265 kr
42 200 kr
41 810 kr
44 030 kr
506 400 kr
501 720 kr
528 360 kr
Bioingeniør
Alle sektorer
7 258 personer
5 944 personer
1 314 personer
Ca 258 kr
Ca 257 kr
Ca 263 kr
41 820 kr
41 670 kr
42 600 kr
501 840 kr
500 040 kr
511 200 kr
Ca 258 kr
Ca 257 kr
Ca 263 kr
41 920 kr
41 770 kr
42 720 kr
503 040 kr
501 240 kr
512 640 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca 270 kr
42 050 kr
41 680 kr
43 700 kr
504 600 kr
500 160 kr
524 400 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca 270 kr
42 900 kr
42 410 kr
45 080 kr
514 800 kr
508 920 kr
540 960 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold