To menn på fisketråler, trålen er satt
Yrkesskildring

Bas/Nett­mann

favoritt ikon

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk. Som bas/nettmann har du hovudansvaret for at fisket går føre seg på ein effektiv måte, at fangstutstyret er i god stand og at det blir brukt på ein sikker og korrekt måte.

Basen/nettmannen jobbar om bord på ein trålar eller eit notfartøy. På nokre fartøy har basen ansvaret for sjølve notkastinga. Det gjerast i samarbeid med skipperen, for å finne fisken og sette ut nota i samsvar med rørslene til fisken og straumforholda. Det er små marginar mellom suksess og fiasko.

Nettmann blir også kalla trålbas og notbas.

Kvar arbeider bas/nettmenn?

Nettmannen jobbar om bord på tråle- eller notfiskefartøy.

Personlege eigenskapar

Som nettmann bør du ha gode leiareigenskapar. Du må kunne jobbe både sjølvstendig og saman med andre. Du bør vere løysingsorientert og ha gode kommunikasjonsevner. Elles bør du trivst med å vere på havet, da du kan vere borte frå heimen over lange periodar.

Utdanning

Det er ingen formelle krav om fagbrev for å kunne arbeide som bas/nettmann. Mange vel like fullt å ta ei vidareutdanning for å styrkje posisjonen sin i arbeidslivet.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Med fagbrev i fiske- og fangstfaget, kan du søke deg inn på teknisk fagskole for å bli skipper eller styrmann.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Fisker
Heltid
Alle sektorer
232 personer
203 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 231 kr
36 450 kr
37 470 kr
437 400 kr
449 640 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 231 kr
36 450 kr
37 470 kr
437 400 kr
449 640 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 262 kr
41 280 kr
42 510 kr
495 360 kr
510 120 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 262 kr
41 570 kr
42 820 kr
498 840 kr
513 840 kr
Fisker
Privat
309 personer
244 personer
Ca 216 kr
Ca
Ca 221 kr
35 000 kr
35 750 kr
420 000 kr
429 000 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca 221 kr
35 000 kr
35 750 kr
420 000 kr
429 000 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca 256 kr
40 320 kr
41 440 kr
483 840 kr
497 280 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca 256 kr
40 610 kr
41 670 kr
487 320 kr
500 040 kr
Fisker
Heltid
Privat
208 personer
180 personer
Ca 211 kr
Ca
Ca 216 kr
34 250 kr
35 000 kr
411 000 kr
420 000 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 216 kr
34 250 kr
35 000 kr
411 000 kr
420 000 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca 256 kr
40 320 kr
41 500 kr
483 840 kr
498 000 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca 256 kr
40 490 kr
41 680 kr
485 880 kr
500 160 kr
Fisker
Alle sektorer
336 personer
270 personer
Ca 226 kr
Ca
Ca 235 kr
36 560 kr
38 110 kr
438 720 kr
457 320 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 235 kr
36 560 kr
38 110 kr
438 720 kr
457 320 kr
Ca 254 kr
Ca
Ca 261 kr
41 120 kr
42 330 kr
493 440 kr
507 960 kr
Ca 254 kr
Ca
Ca 261 kr
41 490 kr
42 670 kr
497 880 kr
512 040 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Spade med fiskefór haldast fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.

Ein matros på ein supplybåt.

Matros

Matrosar jobbar med vedlikehald, vakthald, lasting og lossing om bord på båtar.

Overstyrmannen sitter ved kontrollpanelene på brua på eit skip.

Overstyr­mann

Som overstyr­mann har du ansvaret for stabiliteten til skip, samt lasting og lossing.

Seilbåt på havet.

Komposittbåtbyggar

Komposittbåtbyggaren produserer, held ved like og reparerer båtar av materiale som glasfiber og plast.

Illustrasjonsbilde av skipsingeniør

Maritim elektriker

Som maritim elektrikar er du spesialist på elektriske anlegg, komponentar og instrument om bord på skip.

Maskinist

Maskinist

Som maskinist har du ansvaret for drifta og vedlikehaldet av det tekniske utstyret og maskinene om bord på skip og flyttbare riggar.

Styrmannen på jobb

Styr­mann

Som styr­mann jobbar du på eit passasjerskip eller eit handelsskip, innanlands eller utanlands. Du har eit stort ansvar, blant anna for navigasjon og laste­operasjoner.

Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fisker

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på båtar av ulik storleik og med ulike reiskapar.

Kvinnelig maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.

Maskin­sjef

Som maskin­sjef er du teknisk sjef om bord på eit skip eller ein flyttbar rigg.

En båtkaptein sitter ved roret og styrer båten.

Kaptein

Ein kaptein er leiaren på eit skip. Han har ansvaret for navigasjonen, sikkerheita og fartøyet.

Los på losbåten.

Lós

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.

Fiskehelsebiolog sjekkar liten fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandlar du sjukdommar hos fisk og andre organismar under vatn.