To menn på fisketråler, trålen er satt
Yrkesskildring

Bas/Nett­mann

favoritt ikon

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk. Som bas/nettmann har du hovudansvaret for at fisket går føre seg på ein effektiv måte, at fangstutstyret er i god stand og at det blir brukt på ein sikker og korrekt måte.

Basen/nettmannen jobbar om bord på ein trålar eller eit notfartøy. På nokre fartøy har basen ansvaret for sjølve notkastinga. Det gjerast i samarbeid med skipperen, for å finne fisken og sette ut nota i samsvar med rørslene til fisken og straumforholda. Det er små marginar mellom suksess og fiasko.

Nettmann blir også kalla trålbas og notbas.

Kvar arbeider bas/nettmenn?

Nettmannen jobbar om bord på tråle- eller notfiskefartøy.

Personlege eigenskapar

Som nettmann bør du ha gode leiareigenskapar. Du må kunne jobbe både sjølvstendig og saman med andre. Du bør vere løysingsorientert og ha gode kommunikasjonsevner. Elles bør du trivst med å vere på havet, da du kan vere borte frå heimen over lange periodar.

Utdanning

Det er ingen formelle krav om fagbrev for å kunne arbeide som bas/nettmann. Mange vel like fullt å ta ei vidareutdanning for å styrkje posisjonen sin i arbeidslivet.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Med fagbrev i fiske- og fangstfaget, kan du søke deg inn på teknisk fagskole for å bli skipper eller styrmann.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Fisker
Heltid
Alle sektorer
284 personer
236 personer
Ca 213 kr
Ca
Ca 232 kr
34 550 kr
37 610 kr
414 600 kr
451 320 kr
Ca 213 kr
Ca
Ca 232 kr
34 550 kr
37 610 kr
414 600 kr
451 320 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 251 kr
38 910 kr
40 730 kr
466 920 kr
488 760 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 251 kr
39 360 kr
41 150 kr
472 320 kr
493 800 kr
Fisker
Heltid
Privat
256 personer
209 personer
Ca 202 kr
Ca
Ca 209 kr
32 720 kr
33 800 kr
392 640 kr
405 600 kr
Ca 202 kr
Ca
Ca 209 kr
32 720 kr
33 800 kr
392 640 kr
405 600 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 241 kr
37 370 kr
39 070 kr
448 440 kr
468 840 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 241 kr
37 600 kr
39 220 kr
451 200 kr
470 640 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Spade med fiskefór haldast fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.

En matros på en supplybåt.

Matros

Matrosar jobbar med vedlikehald, vakthald, lasting og lossing om bord på båtar.

Kaptein ser på horisonten i kikkert

Kaptein

Ein kaptein er leiaren på eit skip. Han har ansvaret for navigasjonen, sikkerheita og fartøyet.

Los på losbåten.

Lós

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.

Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandlar du sjukdommar hos fisk og andre organismar under vatn.

Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fiskeoppdrettar

Som fiskeoppdrettar har du ansvaret for den daglege drifta av eit oppdrettsanlegg.

Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.

Motormann inspiserer motorrommet

Motor­mann

Ein motor­mann held ved like og reparerer motorar og andre mekaniske delar.

Overstyrmannen sitter ved kontrollpanelene på brua på et skip.

Overstyr­mann

Som overstyr­mann har du ansvaret for stabiliteten til skip, samt lasting og lossing.

Seilbåt på havet.

Komposittbåtbyggar

Komposittbåtbyggaren produserer, held ved like og reparerer båtar av materiale som glasfiber og plast.

Illustrasjonsbilde av skipsingeniør

Maritim elektrikar

Som maritim elektrikar er du spesialist på elektriske anlegg, komponentar og instrument om bord på skip.

Maskinist sjekker instrumenter

Maskinist

Som maskinist har du ansvaret for drifta og vedlikehaldet av det tekniske utstyret og maskinene om bord på skip og flyttbare riggar.