Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg gikk naturbruk på videregående, ble agronom og jobbet etterpå som avløser. Men jeg fant ut at det ikke var noe for meg, og jeg ville heller jobbe innen fiskerifag. Jeg tenkte det var et mer sosialt miljø og mer variert arbeid ute på en fiskebåt, og ikke minst stor variasjon når det gjelder vær og årstider. I og med at jeg hadde utdanning innen naturbruk, så kunne jeg ta ett år med fiskerifag og deretter starte som lærling. Jeg var lærling i Holmøy Maritime. Etter å ha opparbeidet meg en del erfaring ble jeg anbefalt som bas/nettmann på en tråler og var heldig som fikk muligheten.

Image
Bas/nettmann Kent-Are Gjersvik i grå kjeledress jobber med kjetting på dekk på båten
Lenke
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber på Sunderøy, som er en moderne fisketråler, bygd for fiske etter hvit fisk og reker. Om bord på båten er det turnusarbeid som er satt opp etter en seilingsplan for båten. Dagen starter med frokost kl. 08.00.

Jeg har hovedansvar på dekk, og det innebærer at alt utstyr og fiskeredskap hele tida skal være i orden for at produksjonen går effektivt. Jeg er også med på å sløye og rense fisken om bord.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være spleising av tau, reparasjon av fiskeredskap og måling av kjettinger. Hvis ei fiskenot får en skade, er det viktig å reparere den så snart som mulig, slik at fisket kan fortsette. Noen ganger må deler av nota byttes ut med en reservedel, og andre ganger er det aktuelt å sy den sammen igjen. Vi har reservedeler om bord, og jeg har ansvar for bestilling av nye deler som skal være klar til neste skift går til sjøs. Godt vedlikehold av utstyr og redskap er avgjørende for godt fiske.

Vakta som starter klokka 08.00 om morgenen er ferdig klokka 14.00, og da har jeg fri i seks timer før jeg går på vakt igjen klokka 20.00. Jeg jobber turnus gjennom hele døgnet, hver dag mens jeg er om bord. Arbeidsperioden om bord varer vanligvis fire eller fem uker, ut fra en seilingsplan, og deretter er det like lenge fri.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

Et godt grunnlag er å ta fagbrev i fiske og fangstfaget, og i tillegg må du ha erfaring som fisker. For å komme videre og bli bas/nettmann må du vise stor interesse for utstyr om bord og ha vilje til å stå på litt ekstra. Hvis du jobber hardt som fisker og skaffer deg relevant kunnskap og erfaring, kan du få tilbud om en stilling som nettmann om bord på en tråler. En nettmann kan siden få jobb som bas og få hovedansvaret for vedlikehold av utstyr og redskap om bord.

Du må kunne bøting (reparasjon av not), forstå tegninger og finne løsninger. Jobben krever at du kan samarbeide med andre, ta stort ansvar og gi tydelig ordre til dem du jobber sammen med.

Det er formelle helsekrav for å ha denne jobben, så du må være i god form. For å få jobb som bas/nettmann må du som oftest bli anbefalt av andre som har lang erfaring i dette yrket og mener du har de egenskaper som kreves.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Denne jobben passer ikke hvis du er fysisk lite bevegelig, og heller ikke hvis du blir sjøsyk. Det er lang tid ute på sjøen med hard jobbing, så hvis du ikke trives med intense arbeidsperioder, så passer ikke dette yrket. På slutten av en arbeidsperiode er alle slitne og det kan bli litt uenighet, som går fort over når vi kommer til land.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Bøting av fiskenot er vel det jeg liker best. Jeg syns det er veldig moro å spekulere litt og finne nye løsninger som fungerer.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Når jeg sliter med bøtinga og ikke finner gode løsninger.

Image
Bas/nettmann Kent-Are Gjersvik med rød hjelm og grå og gul arbeidsklær står ute på dekk på båten
Lenke
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Jeg anbefaler jobben for deg som liker å jobbe hardt, har god helse og tåler å bli skitten på hendene.

 Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er mulig å være bas/nettmann på andre fiskebåter. Med bakgrunn som fisker er det flere muligheter innen fiske og havbruk.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Årslønn for en bas/nettmann er omkring 1,2 millioner kroner.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er få ledige jobber, for de fleste holder på jobben sin lenge. For å komme inn i yrket må du stå på litt ekstra og arbeide deg oppover. Du må ha gode referanser.

Tekst:
Guri Hegge
Du må tåle å ha skitne arbeidsnever, og du må være i god form.
En bas har stort ansvar når det gjelder sikkerhet på dekk, og du må gi tydelige beskjeder.