Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen
Yrkesskildring

Bakar

favoritt ikon

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.

Som bakar lagar du gjærdeigar til ulike brød- og kakeprodukt. Dette kan vere mellom anna brød, bollar, bagettar, pizzabotnar og liknande. Dette gjer ein anten manuelt eller med maskiner. Nokre bakarar vel å spesialisere seg i større industribakeri som blir styrt av store automatiserte produksjonsliner (samleband), mens andre vel mindre handverksbakeri som har meir varierte handlaga produkt. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein bakar:

  • lage gjærdeigar til ulike typar brød- og småbakstprodukt
  • vurdere pris og kvalitet på råvarer
  • berekne deklarasjon (register over varer) og næringsinnhold i ferdige produkt
  • sørge for god behandling, emballering og oppbevaring av råvarer og produkt
  • tilpasse reseptar og produksjonsprosessar

Bakaren må reingjere og vedlikehalde utstyret som brukast. Som bakar er det viktig å ha god kunnskap om mathygiene. Han arbeider ofte om natta eller svært tidleg, slik at bakverket blir klart til dagen startar. Du må derfor vere førebudd på andre arbeidstider enn i mange andre yrke.

Bakarfaget er eit gammalt handverk som er i stadig utvikling. Du må derfor kunne beherske råvareforståing, utvise godt handlag av den gamle skole og beherske den nyaste teknologien. 

Kvar arbeider bakarar?

Dei fleste bakarar arbeider på bakeri eller konditori. I tillegg kan ein arbeide på industribakeri, butikkbakeri eller innan hotell- og restaurantnæringa. Nokre bakarar vel etter kvart å opne eige bakeri og utsal.

Personlege eigenskapar

Som bakar bør du ha interesse for matlaging. Du må vere nøyaktig og kunne jobbe effektivt og strukturert. Du må vere god på kundebehandling og ha evna til å sjå og forstå kundane sine ønske og behov. 

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og vidareutdanning

Du kan ta meisterbrev i bakarfaget. Les meir om meisterutdanning.

Kva jobbar bakarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for bakarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Baker, konditor
Deltid
Alle sektorer
389 personer
193 personer
196 personer
Ca 200 kr
Ca 195 kr
Ca 208 kr
32 390 kr
31 660 kr
33 650 kr
388 680 kr
379 920 kr
403 800 kr
Ca 200 kr
Ca 195 kr
Ca 208 kr
32 390 kr
31 660 kr
33 650 kr
388 680 kr
379 920 kr
403 800 kr
Ca 199 kr
Ca 189 kr
Ca 209 kr
32 210 kr
30 630 kr
33 820 kr
386 520 kr
367 560 kr
405 840 kr
Ca 199 kr
Ca 189 kr
Ca 209 kr
32 860 kr
31 050 kr
34 690 kr
394 320 kr
372 600 kr
416 280 kr
Baker, konditor
Heltid
Alle sektorer
1 318 personer
456 personer
862 personer
Ca 210 kr
Ca 195 kr
Ca 221 kr
34 050 kr
31 630 kr
35 870 kr
408 600 kr
379 560 kr
430 440 kr
Ca 210 kr
Ca 195 kr
Ca 221 kr
34 060 kr
31 630 kr
35 930 kr
408 720 kr
379 560 kr
431 160 kr
Ca 211 kr
Ca 183 kr
Ca 226 kr
34 180 kr
29 700 kr
36 550 kr
410 160 kr
356 400 kr
438 600 kr
Ca 211 kr
Ca 183 kr
Ca 226 kr
35 260 kr
30 370 kr
37 850 kr
423 120 kr
364 440 kr
454 200 kr
Baker, konditor
Privat
1 691 personer
641 personer
1 050 personer
Ca 208 kr
Ca 195 kr
Ca 219 kr
33 690 kr
31 630 kr
35 490 kr
404 280 kr
379 560 kr
425 880 kr
Ca 208 kr
Ca 195 kr
Ca 219 kr
33 690 kr
31 630 kr
35 520 kr
404 280 kr
379 560 kr
426 240 kr
Ca 209 kr
Ca 185 kr
Ca 224 kr
33 890 kr
29 900 kr
36 230 kr
406 680 kr
358 800 kr
434 760 kr
Ca 209 kr
Ca 185 kr
Ca 224 kr
34 910 kr
30 520 kr
37 490 kr
418 920 kr
366 240 kr
449 880 kr
Baker, konditor
Deltid
Privat
376 personer
187 personer
189 personer
Ca 200 kr
Ca 195 kr
Ca 208 kr
32 390 kr
31 620 kr
33 690 kr
388 680 kr
379 440 kr
404 280 kr
Ca 200 kr
Ca 195 kr
Ca 208 kr
32 390 kr
31 620 kr
33 690 kr
388 680 kr
379 440 kr
404 280 kr
Ca 199 kr
Ca 189 kr
Ca 209 kr
32 210 kr
30 560 kr
33 880 kr
386 520 kr
366 720 kr
406 560 kr
Ca 199 kr
Ca 189 kr
Ca 209 kr
32 870 kr
30 990 kr
34 780 kr
394 440 kr
371 880 kr
417 360 kr
Baker, konditor
Heltid
Privat
1 315 personer
454 personer
861 personer
Ca 210 kr
Ca 195 kr
Ca 221 kr
34 050 kr
31 630 kr
35 870 kr
408 600 kr
379 560 kr
430 440 kr
Ca 210 kr
Ca 195 kr
Ca 221 kr
34 060 kr
31 630 kr
35 930 kr
408 720 kr
379 560 kr
431 160 kr
Ca 211 kr
Ca 183 kr
Ca 226 kr
34 190 kr
29 720 kr
36 550 kr
410 280 kr
356 640 kr
438 600 kr
Ca 211 kr
Ca 183 kr
Ca 226 kr
35 280 kr
30 400 kr
37 850 kr
423 360 kr
364 800 kr
454 200 kr
Baker, konditor
Alle sektorer
1 707 personer
649 personer
1 058 personer
Ca 208 kr
Ca 195 kr
Ca 219 kr
33 690 kr
31 660 kr
35 460 kr
404 280 kr
379 920 kr
425 520 kr
Ca 208 kr
Ca 195 kr
Ca 219 kr
33 690 kr
31 660 kr
35 490 kr
404 280 kr
379 920 kr
425 880 kr
Ca 209 kr
Ca 185 kr
Ca 224 kr
33 870 kr
29 900 kr
36 210 kr
406 440 kr
358 800 kr
434 520 kr
Ca 209 kr
Ca 185 kr
Ca 224 kr
34 890 kr
30 520 kr
37 460 kr
418 680 kr
366 240 kr
449 520 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Ei ung dame står i en bar.

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologar studerer levande organismar slik som bakteriar, sopp, virus og amøbar.

Konditor pynter kake

Konditor

Som konditor arbeider du med å lage, pynte og setje saman kaker av ulikt slag.

Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fiskeoppdrettar

Som fiskeoppdrettar har du ansvaret for den daglege drifta av eit oppdrettsanlegg.

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.

Hovmester som viser gjester til bordet

Hovmeister

Hovmeisteren ser til at gjestene blir tekne mot på ein ordentleg måte, og at dei får den servicen dei skal ha.

Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.

Kostøkonom prater med kokker

Kost­økonom

Kost­økonomar har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til ein forsvarleg pris.

Klinisk ernæringsfysiolog

Klinisk ernærings­fysiolog

Som klinisk ernærings­fysiolog hjelper du menneske til ei betre helse ved å gjere dei medvitne på maten dei et og kva for ei næring dei får i seg.

Kvinnelig kokk på kjøkken.

Kokk

Kokkar jobbar med å lage mat, setje opp menyar, planlegge innkjøp og velje ut råvarer.

Fire kokker står i et stort institusjonskjøkken.

Institusjons­kokk

Som institusjons­kokk arbeider du ved institusjonar, som til dømes sjukehus, eldresenter og fengsel.

Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på båtar av ulik storleik og med ulike reiskapar.