Bilete
Konditor pynter kake

Yrkesbeskrivelse

Konditor

Som konditor arbeider du med å lage, pynte og setje saman kaker av ulikt slag.

Konditoryrket er kreativt, og pynting og samansetjing av kaker er konditoren sitt spesialfelt. Som konditor må du jobbe med moderne utstyr, strenge hygienekrav og delikate råvarer. Du må vere i stand til å utnytte dyre råvarer på ein økonomisk forsvarleg måte og sette saman lekre utstillingar og ferdige varar. 

Vanlege arbeidsoppgåver:

 • lage alle typar kaker og søte bakverk
 • lage glasurar, kremar og konfekt
 • lage dekor og figurar
 • betene og reingjere nødvendig produksjonsutstyr
 • vurdere kvalitet og pris på råvarer
 • tilpasse reseptar og produksjonsprosessar
 • berekne deklarasjon (register over varar) og næringsinnhald i ferdige produkt
 • jobbe for å tilfredsstille strenge krav til hygiene

Ein konditor må kunne bruke både tradisjonelle og nyare metodar for å lage til og konservere varene. Konditoren har kunnskap om pris og kvalitet på råvarene. 

Ein konditor brukar både tradisjonelle og nyare førebuing- og konserveringsmetodar. Arbeidet består av både handverk og maskinell produksjon. Økt påverknad frå utlandet gjer at konditoren må vere i stand til å hente inn og ta opp internasjonale impulsar, samtidig som ein behaldar grepet om gamle nasjonale tradisjonar. 

Konditoren har kunnskap om råvareprisar og kvalitet på råvarer.

Mange konditorar har òg svennebrev som bakarar.

Hvor jobber konditorar ?

Som konditor kan du arbeide i bakeri, konditori og i storhushaldningar, som på hotell, restaurantar eller cruiseskip.

Personlige egenskaper

Ein konditor bør ha interesse for matlaging, forming og smak. Du bør vere kreativ og ha sans for farge og form. Du må kunne planlegge arbeidet og jobbe effektivt, samt vere hygienisk og nøyaktig. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i konditorfaget. Les meir om meisterutdanning.

Bedrifter

Konditor i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7412106 - FAGARBEIDER (BAKERI OG KONDITORI)
 • 7412108 - FORMANN (BAKERI OG KONDITORI)
 • 7412102 - KONDITOR
 • 7412110 - MESTERSVENN (BAKERI OG KONDITORI)
 • 7412105 - SUKKERTØYMAKER

Sist kvalitetsikret den 01. februar 2019, av Baker- og Konditorbransjens Landsforening