Konditor pynter kake
Yrkesskildring

Konditor

favoritt ikon

Som konditor arbeider du med å lage, pynte og setje saman kaker av ulikt slag.

Konditoryrket er kreativt, og pynting og samansetjing av kaker er konditoren sitt spesialfelt. Som konditor må du jobbe med moderne utstyr, strenge hygienekrav og delikate råvarer. Du må vere i stand til å utnytte dyre råvarer på ein økonomisk forsvarleg måte og sette saman lekre utstillingar og ferdige varar. 

Vanlege arbeidsoppgåver:

  • lage alle typar kaker og søte bakverk
  • lage glasurar, kremar og konfekt
  • lage dekor og figurar
  • betene og reingjere nødvendig produksjonsutstyr
  • vurdere kvalitet og pris på råvarer
  • tilpasse reseptar og produksjonsprosessar
  • berekne deklarasjon (register over varar) og næringsinnhald i ferdige produkt
  • jobbe for å tilfredsstille strenge krav til hygiene

Ein konditor må kunne bruke både tradisjonelle og nyare metodar for å lage til og konservere varene. Konditoren har kunnskap om pris og kvalitet på råvarene. 

Ein konditor brukar både tradisjonelle og nyare førebuing- og konserveringsmetodar. Arbeidet består av både handverk og maskinell produksjon. Økt påverknad frå utlandet gjer at konditoren må vere i stand til å hente inn og ta opp internasjonale impulsar, samtidig som ein behaldar grepet om gamle nasjonale tradisjonar. 

Konditoren har kunnskap om råvareprisar og kvalitet på råvarer.

Mange konditorar har òg svennebrev som bakarar.

Kvar arbeider konditorar?

Som konditor kan du arbeide i bakeri, konditori og i storhushaldningar, som på hotell, restaurantar eller cruiseskip.

Personlege eigenskapar

Ein konditor bør ha interesse for matlaging, forming og smak. Du bør vere kreativ og ha sans for farge og form. Du må kunne planlegge arbeidet og jobbe effektivt, samt vere hygienisk og nøyaktig. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i konditorfaget. Les meir om meisterutdanning.

Kva jobbar konditorfagutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Baker, konditor
Heltid
Alle sektorer
1 331 personer
472 personer
859 personer
Ca 216 kr
Ca 203 kr
Ca 229 kr
35 000 kr
32 810 kr
37 090 kr
420 000 kr
393 720 kr
445 080 kr
Ca 216 kr
Ca 203 kr
Ca 229 kr
35 070 kr
32 920 kr
37 140 kr
420 840 kr
395 040 kr
445 680 kr
Ca 219 kr
Ca 194 kr
Ca 233 kr
35 490 kr
31 500 kr
37 690 kr
425 880 kr
378 000 kr
452 280 kr
Ca 219 kr
Ca 194 kr
Ca 233 kr
36 660 kr
32 310 kr
39 060 kr
439 920 kr
387 720 kr
468 720 kr
Baker, konditor
Deltid
Alle sektorer
368 personer
194 personer
174 personer
Ca 204 kr
Ca 196 kr
Ca 216 kr
33 040 kr
31 780 kr
35 070 kr
396 480 kr
381 360 kr
420 840 kr
Ca 204 kr
Ca 196 kr
Ca 216 kr
33 040 kr
31 780 kr
35 070 kr
396 480 kr
381 360 kr
420 840 kr
Ca 201 kr
Ca 184 kr
Ca 220 kr
32 520 kr
29 740 kr
35 620 kr
390 240 kr
356 880 kr
427 440 kr
Ca 201 kr
Ca 184 kr
Ca 220 kr
33 250 kr
30 160 kr
36 690 kr
399 000 kr
361 920 kr
440 280 kr
Baker, konditor
Heltid
Privat
1 327 personer
470 personer
857 personer
Ca 216 kr
Ca 203 kr
Ca 229 kr
35 000 kr
32 810 kr
37 100 kr
420 000 kr
393 720 kr
445 200 kr
Ca 216 kr
Ca 203 kr
Ca 229 kr
35 070 kr
32 930 kr
37 150 kr
420 840 kr
395 160 kr
445 800 kr
Ca 219 kr
Ca 195 kr
Ca 233 kr
35 510 kr
31 520 kr
37 690 kr
426 120 kr
378 240 kr
452 280 kr
Ca 219 kr
Ca 195 kr
Ca 233 kr
36 690 kr
32 330 kr
39 060 kr
440 280 kr
387 960 kr
468 720 kr
Baker, konditor
Deltid
Privat
358 personer
187 personer
171 personer
Ca 204 kr
Ca 195 kr
Ca 217 kr
32 970 kr
31 660 kr
35 160 kr
395 640 kr
379 920 kr
421 920 kr
Ca 204 kr
Ca 195 kr
Ca 217 kr
32 970 kr
31 660 kr
35 180 kr
395 640 kr
379 920 kr
422 160 kr
Ca 201 kr
Ca 183 kr
Ca 220 kr
32 500 kr
29 600 kr
35 680 kr
390 000 kr
355 200 kr
428 160 kr
Ca 201 kr
Ca 183 kr
Ca 220 kr
33 240 kr
30 030 kr
36 760 kr
398 880 kr
360 360 kr
441 120 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologar studerer levande organismar slik som bakteriar, sopp, virus og amøbar.

Hovmester som viser gjester til bordet

Hovmeister

Hovmeisteren ser til at gjestene blir tekne mot på ein ordentleg måte, og at dei får den servicen dei skal ha.

Ei ung dame står i en bar.

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.

Klinisk ernæringsfysiolog

Klinisk ernærings­fysiolog

Som klinisk ernærings­fysiolog hjelper du menneske til ei betre helse ved å gjere dei medvitne på maten dei et og kva for ei næring dei får i seg.

Spade med fiskefór haldast fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.

Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på båtar av ulik storleik og med ulike reiskapar.

Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.

Kostøkonom prater med kokker

Kost­økonom

Kost­økonomar har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til ein forsvarleg pris.

Fire kokker står i et stort institusjonskjøkken.

Institusjons­kokk

Institusjons­kokker lagar mat ved storkjøkken og institusjonar, basert på kunnskap om ernæring, kosthald og helse.

Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fiskeoppdrettar

Som fiskeoppdrettar har du ansvaret for den daglege drifta av eit oppdrettsanlegg.

Kvinnelig kokk på kjøkken.

Kokk

Kokkar jobbar med å lage mat, setje opp menyar, planlegge innkjøp og velje ut råvarer.

Matteknolog injiserer en maiskolbe på et laboratorium.

Mat­teknolog

En mat­teknolog jobber med produktutvikling og kontroll av matvarer.