Kvalitetssikret av Faglig råd for restaurant og matfag 15. februar 2022

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.

Arbeidsoppgaver

Som bakar lagar du gjærdeigar til ulike brød- og kakeprodukt. Dette kan vere mellom anna brød, bollar, bagettar, pizzabotnar og liknande. Dette gjer ein anten manuelt eller med maskiner. Nokre bakarar vel å spesialisere seg i større industribakeri som blir styrt av store automatiserte produksjonsliner (samleband), mens andre vel mindre handverksbakeri som har meir varierte handlaga produkt. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein bakar:

 • lage gjærdeigar til ulike typar brød- og småbakstprodukt
 • vurdere pris og kvalitet på råvarer
 • berekne deklarasjon (register over varer) og næringsinnhold i ferdige produkt
 • sørge for god behandling, emballering og oppbevaring av råvarer og produkt
 • tilpasse reseptar og produksjonsprosessar

Bakaren må reingjere og vedlikehalde utstyret som brukast. Som bakar er det viktig å ha god kunnskap om mathygiene. 

Han arbeider ofte om natta eller svært tidleg, slik at bakverket blir klart til dagen startar. Du må derfor vere førebudd på andre arbeidstider enn i mange andre yrke.

Bakarfaget er eit gammalt handverk som er i stadig utvikling. Du må derfor kunne beherske råvareforståing, utvise godt handlag av den gamle skole og beherske den nyaste teknologien. 

Mange bakarar har òg svennebrev som konditor.

Kor jobbar bakarar?

Dei fleste bakarar arbeider på bakeri eller konditori. I tillegg kan ein arbeide på industribakeri, butikkbakeri eller innan hotell- og restaurantnæringa. Nokre bakarar vel etter kvart å opne eige bakeri og utsal.

Intervjuer

En mann ikledd hvit kokkejakke står med armene i kryss og smiler mot kamera. Bak ham er det en arbeidsbenk og en kjevle. Bildet er tatt innendørs.

Baker

David Duque

– Jeg blir veldig stolt når jeg får til en oppgave som har vært vanskelig, forteller David.
Portrett av Baker Per Harald Sagen utenfor bakeriet

Baker

Per Harald Sagen

Per Harald Sagen startet hos bakeriet i en sommerjobb der som 16-åring. Nå har han jobbet i det samme bakeriet siden etter han var ferdig i militæret.

Viktige eigenskapar

Som bakar bør du ha interesse for matlaging. Du må vere nøyaktig og kunne jobbe effektivt og strukturert. Du må vere god på kundebehandling og ha evna til å sjå og forstå kundane sine ønske og behov. 

Lønn

Utdanning

Etter- og vidareutdanning

Du kan ta meisterbrev i bakarfaget. Les meir om meisterutdanning.

Dei som jobbar som bakarar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei vanlegaste jobbane blant bakarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 458101 - Bakerfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter bakarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med bakarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 7412101 - BAKER
 • 7412111 - BAKERMESTER
 • 7412110 - MESTERSVENN (BAKERI OG KONDITORI)
 • 7412109 - SVENN (BAKERI OG KONDITORI)
 • 7412108 - FORMANN (BAKERI OG KONDITORI)
 • 7412106 - FAGARBEIDER (BAKERI OG KONDITORI)
 • 5122129 - PIZZABAKER
 • 8275101 - BAKERIARBEIDER
 • 8275115 - BAKERIMEDARBEIDER
 • 8275106 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (BAKVERK, KORN- OG SJOKOLADEPRODUKTER)

Andre yrke

En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg, miljøvennleg og komfortabel måte.
Illustrasjonsbilde av kvinne som står i en butikk og rydder i hyllene.

Butikkmedarbeidar

Butikkmedarbeidaren hjelper kundar og yter service i ulike typar butikkar.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.
Tre ernæringskokker lager mat ved sida av kvarandre inne på et grovkjøkken

Ernæringskokk

Ernæringskokker lagar mat ved storkjøkken og institusjonar, basert på kunnskap om ernæring, kosthald og helse.
Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdrettar)

Som fagoperatør i akvakultur (fiskeoppdrettar) har du ansvaret for den daglege drifta av et akvakulturanlegg.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar