Kvinnelig apotektekniker legger varer i hyller
Yrkesskildring

Apotek­teknikar

favoritt ikon

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.

Ein apotekteknikar arbeider i apotek under fagleg leiing av farmasøytar.

Apotekteknikaren hjelper kundane med å finne riktig legemiddel og bidreg med rettleiing og rådgiving om riktig bruk av legemiddel. 

Vanlege arbeidsoppgåver for apotekteknikaren:

  • ekspedering av legemiddel, reseptmedisin, sjukepleie-, hudpleie- og andre varer apoteket sel
  • informere om korleis ein skal bruke legemiddel og andre varer 
  • astma- og diabetesrettleiing
  • føflekkscanning
  • vaksinering
  • handtere varer – klargjere og handtere bestillingar

Apotekteknikaren kontrollerer at medisinane ein deler ut til kundane stemmer overeins med det legen har gjeve resept på. Som apotekteknikar gir du råd til kundane om korleis dei skal bruke medisinar og andre varer apoteket sel. Ein apotekteknikar kan ofte ha ansvar for varer, rekneskap, IKT og marknadsføring. Å halde seg oppdatert på utviklinga i bransjen er òg ei viktig oppgåve i jobben. 

Nokre av arbeidsoppgåvene til ein apotekteknikar kan vere laboratoriearbeid, men det er ikkje så vanleg i apotek lenger. Det er for det meste i sjukehusapotek det kan vere laboratoriearbeid i dag. 

Det krevst autorisasjon som helsepersonell for å kunne arbeide som apotekteknikar. 

Kvar arbeider apotekteknikarar?

Dei fleste apotekteknikarane arbeider i private eller offentlege apotek, men det er òg mogleg å få andre jobbar i legemiddelbransjen. 

Personlege eigenskapar

Du bør vere flink å kommunisere, serviceinnstilt, vere opptatt av etikk og ha interesse for å oppdatere deg fagleg. Yrket er prega av sjølvstendig arbeid, men evna til å arbeide i fellesskap er likevel svært viktig. 

Utdanning

Utdanning til apotektekniker er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter og vidareutdanning

Apotekforeningen tilbyr etterutdanning for apotekteknikarar, for eksempel kurs innan kosthald og ernæring, veterinærmedisin, hjarte- og karsjukdomar, eksem og psoriasis. 

Kva jobbar apotekteknikarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for apotekteknikarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken