Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid
Yrkesskildring

Anleggsmaskin­mekanikar

favoritt ikon

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.

Som anleggsmaskinmekanikar er du mekanikar som spesialiserer deg på masseforflytningsmaskiner som blir brukte på anleggs- og byggeplassar. Dette inkluderer anleggsmaskiner som gravemaskiner, hjullastarar, anleggsdumparar, dosarar, veghøvlar og traktorgravarar/gravelastarar.

Vanlege arbeidsoppgåver for anleggsmaskinmekanikaren:

  • søkje etter feil på anleggsmaskiner
  • reparere anleggsmaskiner
  • halde ved like anleggsmaskiner

Kvart år må anleggsmaskiner inn til kontroll/sertifisering, og det er berre anleggsmaskinmekanikarar som har kompetanse og lov til å utføre denne kontrollen.

Arbeidet som anleggsmaskinmekanikar kan vere fysisk krevjande. Faget er underlagt lover og forskrifter på tekniske, tryggleiks-, miljø- og helsemessige område. Det er difor viktig å ta vare på den naudsynte tryggleiken for seg sjølv og andre.

Yrket har mykje til felles med landbruksmaskinmekanikar og anleggsmaskinførar.

Kvar arbeider anleggsmaskinmekanikarar?

Anleggsmaskinmekanikarar kan vere tilsett i store og små verksemder over heile landet som utfører ulike oppgåver i anleggsbransjen. Arbeidet går føre seg på anleggsområde og inne på verkstader.

Personlege eigenskapar

Anleggsmekanikarar bør vere interesserte i motorar, hydraulikk (overføring av energi og kraft ved hjelp av væske/olje, rør, flens og slangar), mekanikk og elektronikk. Det er nyttig for ein anleggsmaskinmekanikar å vere sjølvstendig og god til å samarbeide. Du må òg vere praktisk anlagt og like å arbeide med hendene dine. Anleggsmaskinmekanikaren skal kunne kommunisere med kundar og kollegaer og kunne planleggje, gjennomføre og vurdere arbeidet som blir gjort. Det er òg viktig at du utfører arbeidet effektivt og nøyaktig.

Tryggleiksforskriftene er strenge, og ein krev difor høg konsentrasjon i arbeidet.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i anleggsmaskinmekanikarfag, er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar anleggsmaskinmekanikarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for anleggsmaskinmekanikarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Anleggsmaskin- eller industrimekaniker
Heltid
Alle sektorer
17 702 personer
640 personer
17 062 personer
Ca 256 kr
Ca 234 kr
Ca 257 kr
41 440 kr
37 910 kr
41 620 kr
497 280 kr
454 920 kr
499 440 kr
Ca 256 kr
Ca 234 kr
Ca 257 kr
43 390 kr
38 690 kr
43 630 kr
520 680 kr
464 280 kr
523 560 kr
Ca 265 kr
Ca 229 kr
Ca 266 kr
42 870 kr
37 170 kr
43 080 kr
514 440 kr
446 040 kr
516 960 kr
Ca 265 kr
Ca 229 kr
Ca 266 kr
47 130 kr
39 180 kr
47 420 kr
565 560 kr
470 160 kr
569 040 kr
Anleggsmaskin- eller industrimekaniker
Deltid
Alle sektorer
3 315 personer
174 personer
3 141 personer
Ca 231 kr
Ca 224 kr
Ca 231 kr
37 350 kr
36 290 kr
37 350 kr
448 200 kr
435 480 kr
448 200 kr
Ca 231 kr
Ca 224 kr
Ca 231 kr
37 780 kr
36 290 kr
37 830 kr
453 360 kr
435 480 kr
453 960 kr
Ca 235 kr
Ca 222 kr
Ca 235 kr
38 040 kr
35 940 kr
38 140 kr
456 480 kr
431 280 kr
457 680 kr
Ca 235 kr
Ca 222 kr
Ca 235 kr
40 730 kr
36 800 kr
40 930 kr
488 760 kr
441 600 kr
491 160 kr
Anleggsmaskin- eller industrimekaniker
Heltid
Kommunal
167 personer
148 personer
Ca 239 kr
Ca
Ca 243 kr
38 750 kr
39 340 kr
465 000 kr
472 080 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca 243 kr
39 500 kr
40 170 kr
474 000 kr
482 040 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca 240 kr
38 790 kr
38 900 kr
465 480 kr
466 800 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca 240 kr
41 110 kr
41 370 kr
493 320 kr
496 440 kr
Anleggsmaskin- eller industrimekaniker
Heltid
Privat
16 800 personer
376 personer
16 424 personer
Ca 258 kr
Ca 246 kr
Ca 258 kr
41 810 kr
39 840 kr
41 840 kr
501 720 kr
478 080 kr
502 080 kr
Ca 258 kr
Ca 246 kr
Ca 258 kr
43 900 kr
40 810 kr
43 970 kr
526 800 kr
489 720 kr
527 640 kr
Ca 269 kr
Ca 251 kr
Ca 269 kr
43 500 kr
40 740 kr
43 560 kr
522 000 kr
488 880 kr
522 720 kr
Ca 269 kr
Ca 251 kr
Ca 269 kr
47 910 kr
43 170 kr
48 020 kr
574 920 kr
518 040 kr
576 240 kr
Anleggsmaskin- eller industrimekaniker
Deltid
Privat
3 227 personer
132 personer
3 095 personer
Ca 231 kr
Ca 224 kr
Ca 231 kr
37 360 kr
36 290 kr
37 410 kr
448 320 kr
435 480 kr
448 920 kr
Ca 231 kr
Ca 224 kr
Ca 231 kr
37 860 kr
36 300 kr
37 910 kr
454 320 kr
435 600 kr
454 920 kr
Ca 235 kr
Ca 221 kr
Ca 236 kr
38 080 kr
35 790 kr
38 170 kr
456 960 kr
429 480 kr
458 040 kr
Ca 235 kr
Ca 221 kr
Ca 236 kr
40 830 kr
36 880 kr
40 990 kr
489 960 kr
442 560 kr
491 880 kr
Anleggsmaskin- eller industrimekaniker
Heltid
Statlig
735 personer
245 personer
490 personer
Ca 220 kr
Ca 223 kr
Ca 216 kr
35 650 kr
36 090 kr
35 030 kr
427 800 kr
433 080 kr
420 360 kr
Ca 220 kr
Ca 223 kr
Ca 216 kr
35 960 kr
36 650 kr
35 200 kr
431 520 kr
439 800 kr
422 400 kr
Ca 181 kr
Ca 195 kr
Ca 174 kr
29 380 kr
31 630 kr
28 260 kr
352 560 kr
379 560 kr
339 120 kr
Ca 181 kr
Ca 195 kr
Ca 174 kr
30 610 kr
33 050 kr
29 400 kr
367 320 kr
396 600 kr
352 800 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Kran

Kranførar

Kranførarar køyrer ulike kraner på byggeplassar, i hamner og i offshoreindustrien.

Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskade­reparatør

Ein bilskade­reparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.

En ung mann jobber med et dekk på en bil.

Bil­mekanikar (lette køyretøy)

Ein bil­mekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.

Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du ulike maskiner, som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvel, traktorgravar og gravelastar.

Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bil­mekanikar (tunge køyretøy)

Ein bil­mekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.

Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.

Murer i arbeid

Murar

Muraren bygger nytt murverk og restaurerer gammalt murverk.

Feier klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Feiar

Ein feiar reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.

Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar formidlar bilar, gjerne frå eit avgrensa tal bilmerke dei kjenner godt.

En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.

Betongarbeider støper gulv

Betong­fagarbeidar

Ein betong­fagarbeidar produserer betong­konstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.

Motormann inspiserer motorrommet

Motor­mann

Ein motor­mann held ved like og reparerer motorar og andre mekaniske delar.