Anleggsgartneren klipper gress
Yrkesskildring

Anleggsgartnar

favoritt ikon

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.

Som anleggsgartnar jobbar du med nyanlegg, drift og vedlikehald av alle typar uteanlegg. Ofte jobbar du også saman med ein landskapsarkitekt, landskapsingeniørar, anleggsgartnarteknikar og anleggsgartnarmeister. 

Du tar ofte i bruk naturmateriale som jord, planter, stein og tre. Som anleggsgartnar kan du også vere involvert i byggeprosjekt, der oppgåva er å dekkje tak og vegger med plantar.

Vanlege arbeidsoppgåver for anleggsgartnaren:

  • opparbeide og halde ved like hageanlegg, parkar, torg, kyrkjegardar og idrettsanlegg
  • bygge og halde ved like mindre vegar og plassar, trapper, murar, gjerde o.l.
  • utføre natursteinsarbeid i brustein, skifer, granitt o.l. og halde dette ved like
  • utføre og halde ved like plante- og vegetasjonsarbeid

 

Kvar arbeider anleggsgartnarar?

Som anleggsgartnar kan du få jobb både innanfor offentleg sektor og i private føretak. Arbeidsplassen kan vere alt frå torg, parkar og leikeplassar til større grøntanlegg ved private eller offentlege bygningar. Også industriområde, bygg- og anleggsnæringa, idrettsanlegg og kyrkjegardar kan vere aktuelle arbeidsplassar, samt tilrettelagde rekreasjonsområde ute i naturen. 

Personlege eigenskapar

For å trivast i jobben som anleggsgartnar er det viktig at du er glad i å jobbe ute. Du må ha evna til å sjå for deg korleis terrenget best kan utnyttast. Du må ha estetisk sans og vere kreativ. Du må ha interesse for natur, planter og maskinar, samt like å arbeide med naturlege materialar som stein og tre. 

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Vidareutdanning

Det finst fleire moglegheiter for å studere nærskylde fag, for eksempel miljø, biologi og liknande, på fagskole eller på universitet og høgskole.

Kva jobbar gartneriutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for anleggsgartnarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Gartner
Heltid
Alle sektorer
4 367 personer
1 078 personer
3 289 personer
Ca 212 kr
Ca 186 kr
Ca 219 kr
34 420 kr
30 060 kr
35 480 kr
413 040 kr
360 720 kr
425 760 kr
Ca 212 kr
Ca 186 kr
Ca 219 kr
34 420 kr
30 060 kr
35 480 kr
413 040 kr
360 720 kr
425 760 kr
Ca 209 kr
Ca 190 kr
Ca 215 kr
33 850 kr
30 840 kr
34 840 kr
406 200 kr
370 080 kr
418 080 kr
Ca 209 kr
Ca 190 kr
Ca 215 kr
34 910 kr
31 570 kr
36 010 kr
418 920 kr
378 840 kr
432 120 kr
Gartner
Deltid
Alle sektorer
3 237 personer
1 388 personer
1 849 personer
Ca 177 kr
Ca 168 kr
Ca 182 kr
28 640 kr
27 230 kr
29 450 kr
343 680 kr
326 760 kr
353 400 kr
Ca 177 kr
Ca 168 kr
Ca 182 kr
28 640 kr
27 230 kr
29 450 kr
343 680 kr
326 760 kr
353 400 kr
Ca 182 kr
Ca 174 kr
Ca 187 kr
29 490 kr
28 220 kr
30 350 kr
353 880 kr
338 640 kr
364 200 kr
Ca 182 kr
Ca 174 kr
Ca 187 kr
30 180 kr
28 640 kr
31 210 kr
362 160 kr
343 680 kr
374 520 kr
Gartner
Heltid
Kommunal
668 personer
185 personer
483 personer
Ca 225 kr
Ca 222 kr
Ca 226 kr
36 390 kr
35 970 kr
36 580 kr
436 680 kr
431 640 kr
438 960 kr
Ca 225 kr
Ca 222 kr
Ca 226 kr
36 590 kr
36 070 kr
36 840 kr
439 080 kr
432 840 kr
442 080 kr
Ca 217 kr
Ca 214 kr
Ca 219 kr
35 210 kr
34 680 kr
35 410 kr
422 520 kr
416 160 kr
424 920 kr
Ca 217 kr
Ca 214 kr
Ca 219 kr
36 460 kr
35 420 kr
36 860 kr
437 520 kr
425 040 kr
442 320 kr
Gartner
Deltid
Kommunal
304 personer
138 personer
166 personer
Ca 188 kr
Ca 211 kr
Ca 179 kr
30 520 kr
34 230 kr
28 980 kr
366 240 kr
410 760 kr
347 760 kr
Ca 188 kr
Ca 211 kr
Ca 179 kr
30 520 kr
34 230 kr
28 980 kr
366 240 kr
410 760 kr
347 760 kr
Ca 194 kr
Ca 200 kr
Ca 189 kr
31 470 kr
32 380 kr
30 640 kr
377 640 kr
388 560 kr
367 680 kr
Ca 194 kr
Ca 200 kr
Ca 189 kr
31 790 kr
32 650 kr
31 010 kr
381 480 kr
391 800 kr
372 120 kr
Gartner
Heltid
Privat
3 627 personer
858 personer
2 769 personer
Ca 205 kr
Ca 171 kr
Ca 214 kr
33 180 kr
27 750 kr
34 650 kr
398 160 kr
333 000 kr
415 800 kr
Ca 205 kr
Ca 171 kr
Ca 214 kr
33 180 kr
27 750 kr
34 650 kr
398 160 kr
333 000 kr
415 800 kr
Ca 207 kr
Ca 184 kr
Ca 214 kr
33 530 kr
29 850 kr
34 670 kr
402 360 kr
358 200 kr
416 040 kr
Ca 207 kr
Ca 184 kr
Ca 214 kr
34 560 kr
30 570 kr
35 790 kr
414 720 kr
366 840 kr
429 480 kr
Gartner
Deltid
Privat
2 921 personer
1 242 personer
1 679 personer
Ca 175 kr
Ca 165 kr
Ca 182 kr
28 420 kr
26 740 kr
29 510 kr
341 040 kr
320 880 kr
354 120 kr
Ca 175 kr
Ca 165 kr
Ca 182 kr
28 420 kr
26 740 kr
29 510 kr
341 040 kr
320 880 kr
354 120 kr
Ca 180 kr
Ca 170 kr
Ca 187 kr
29 230 kr
27 600 kr
30 300 kr
350 760 kr
331 200 kr
363 600 kr
Ca 180 kr
Ca 170 kr
Ca 187 kr
29 950 kr
28 040 kr
31 210 kr
359 400 kr
336 480 kr
374 520 kr
Hjelpearbeider i gartneri
Heltid
Alle sektorer
1 348 personer
266 personer
1 082 personer
Ca 202 kr
Ca 170 kr
Ca 205 kr
32 780 kr
27 460 kr
33 290 kr
393 360 kr
329 520 kr
399 480 kr
Ca 202 kr
Ca 170 kr
Ca 205 kr
32 780 kr
27 460 kr
33 290 kr
393 360 kr
329 520 kr
399 480 kr
Ca 195 kr
Ca 179 kr
Ca 200 kr
31 670 kr
28 940 kr
32 350 kr
380 040 kr
347 280 kr
388 200 kr
Ca 195 kr
Ca 179 kr
Ca 200 kr
32 510 kr
29 240 kr
33 330 kr
390 120 kr
350 880 kr
399 960 kr
Hjelpearbeider i gartneri
Deltid
Alle sektorer
1 215 personer
304 personer
911 personer
Ca 190 kr
Ca 162 kr
Ca 197 kr
30 810 kr
26 290 kr
31 910 kr
369 720 kr
315 480 kr
382 920 kr
Ca 190 kr
Ca 162 kr
Ca 197 kr
30 810 kr
26 290 kr
31 910 kr
369 720 kr
315 480 kr
382 920 kr
Ca 186 kr
Ca 175 kr
Ca 189 kr
30 110 kr
28 340 kr
30 620 kr
361 320 kr
340 080 kr
367 440 kr
Ca 186 kr
Ca 175 kr
Ca 189 kr
31 300 kr
28 730 kr
32 040 kr
375 600 kr
344 760 kr
384 480 kr
Hjelpearbeider i gartneri
Heltid
Kommunal
308 personer
243 personer
Ca 217 kr
Ca
Ca 220 kr
35 120 kr
35 570 kr
421 440 kr
426 840 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca 220 kr
35 120 kr
35 570 kr
421 440 kr
426 840 kr
Ca 210 kr
Ca
Ca 212 kr
33 970 kr
34 330 kr
407 640 kr
411 960 kr
Ca 210 kr
Ca
Ca 212 kr
34 150 kr
34 540 kr
409 800 kr
414 480 kr
Hjelpearbeider i gartneri
Deltid
Kommunal
376 personer
277 personer
Ca 160 kr
Ca
Ca 162 kr
25 840 kr
26 230 kr
310 080 kr
314 760 kr
Ca 160 kr
Ca
Ca 162 kr
25 840 kr
26 230 kr
310 080 kr
314 760 kr
Ca 177 kr
Ca
Ca 179 kr
28 660 kr
29 030 kr
343 920 kr
348 360 kr
Ca 177 kr
Ca
Ca 179 kr
28 700 kr
29 050 kr
344 400 kr
348 600 kr
Hjelpearbeider i gartneri
Heltid
Privat
1 039 personer
200 personer
839 personer
Ca 194 kr
Ca 155 kr
Ca 200 kr
31 500 kr
25 100 kr
32 480 kr
378 000 kr
301 200 kr
389 760 kr
Ca 194 kr
Ca 155 kr
Ca 200 kr
31 500 kr
25 100 kr
32 480 kr
378 000 kr
301 200 kr
389 760 kr
Ca 191 kr
Ca 171 kr
Ca 196 kr
30 990 kr
27 730 kr
31 770 kr
371 880 kr
332 760 kr
381 240 kr
Ca 191 kr
Ca 171 kr
Ca 196 kr
32 030 kr
28 110 kr
32 970 kr
384 360 kr
337 320 kr
395 640 kr
Hjelpearbeider i gartneri
Deltid
Privat
829 personer
197 personer
632 personer
Ca 197 kr
Ca 180 kr
Ca 201 kr
31 990 kr
29 230 kr
32 600 kr
383 880 kr
350 760 kr
391 200 kr
Ca 197 kr
Ca 180 kr
Ca 201 kr
31 990 kr
29 230 kr
32 640 kr
383 880 kr
350 760 kr
391 680 kr
Ca 190 kr
Ca 178 kr
Ca 193 kr
30 720 kr
28 790 kr
31 230 kr
368 640 kr
345 480 kr
374 760 kr
Ca 190 kr
Ca 178 kr
Ca 193 kr
32 380 kr
29 360 kr
33 180 kr
388 560 kr
352 320 kr
398 160 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.

Landskapsarkitekt tegner skisse

Landskapsarkitekt

Ein landskapsarkitekt planlegg omgjevnadene vi har rundt oss.

Gartner klipper hekk

Gartnar

Som gartnar tar du vare på uteområde og parkar. Du kan òg arbeide innan plante- og grønsaks­produksjon.

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.

Landmåler med måleinstrument.

Landmålar

Ein landmålar måler opp og markerer grenser i terrenget.

Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.

Energimontør i arbeid

Energi­montør

Ein energi­montør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrar

Tømrarar bygger trehus og andre tre­konstruksjonar.

Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomster­dekoratør

Blomster­dekoratøren lagar blomsterprodukt til ulike arrangement og samkomer.

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industrirøyrleggar

Industrirøyrleggaren er ein fagarbeidar som monterer røyropplegg, og utførar sveising og platearbeid.

Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Bygg­ingeniør

Bygg­ingeniøren førebur, planlegg og gjennom­fører byggeprosjekt. Ofte er bygg­ingeniøren leiaren på ein byggeplass.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar på mange område.