Kvalitetssikret av Norske anleggsgartnere, miljø og landskapsentreprenører 10. januar 2022

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.

Arbeidsoppgaver

Som anleggsgartnar jobbar du med nyanlegg, drift og vedlikehald av alle typar uteanlegg. Ofte jobbar du også saman med ein landskapsarkitekt, landskapsingeniørar, anleggsgartnarteknikar og anleggsgartnarmeister. 

Du tar ofte i bruk naturmateriale som jord, planter, stein og tre. Som anleggsgartnar kan du også vere involvert i byggeprosjekt, der oppgåva er å dekkje tak og vegger med plantar.

Vanlege arbeidsoppgåver for anleggsgartnaren:

 • opparbeide og halde ved like hageanlegg, parkar, torg, kyrkjegardar og idrettsanlegg
 • bygge og halde ved like mindre vegar og plassar, trapper, murar, gjerde o.l.
 • utføre natursteinsarbeid i brustein, skifer, granitt o.l. og halde dette ved like
 • utføre og halde ved like plante- og vegetasjonsarbeid

 

Hvor jobber anleggsgartnarar ?

Som anleggsgartnar kan du få jobb både innanfor offentleg sektor og i private føretak. Arbeidsplassen kan vere alt frå torg, parkar og leikeplassar til større grøntanlegg ved private eller offentlege bygningar. Også industriområde, bygg- og anleggsnæringa, idrettsanlegg og kyrkjegardar kan vere aktuelle arbeidsplassar, samt tilrettelagde rekreasjonsområde ute i naturen. 

Intervjuer

Anleggsgartner Jens Anker Winther Hansen. Portrett.

Anleggsgartner

Jens Anker Winther Hansen

– Ingen arbeidsplass er finere enn vår når sola skinner, sier Jens Hansen.

Viktige egenskaper

For å trivast i jobben som anleggsgartnar er det viktig at du er glad i å jobbe ute. Du må ha evna til å sjå for deg korleis terrenget best kan utnyttast. Du må ha estetisk sans og vere kreativ. Du må ha interesse for natur, planter og maskinar, samt like å arbeide med naturlege materialar som stein og tre. 

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Vidareutdanning

Det finst fleire moglegheiter for å studere nærskylde fag på fagskole.

De som jobber som anleggsgartnarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med anleggsgartnarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 9210114 - HJELPEARBEIDER (ANLEGGSGARTNER)
 • 7129112 - PARKARBEIDER
 • 7129111 - SPESIALARBEIDER (ANLEGGSGARTNER)
 • 7129110 - FORMANN (ANLEGGSGARTNER)
 • 7129108 - FAGARBEIDER (ANLEGGSGARTNER)
 • 7129107 - BROLEGGER
 • 7129106 - ANLEGGSGARTNER
 • 7129105 - TREPLEIER
 • 7129104 - ANLEGGSGARTNERMESTER
 • 7129103 - GREENKEEPER
 • 7129102 - AVDELINGSGARTNER
 • 5163106 - KIRKEGÅRDSARBEIDER

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannførebyggar

Ein brannførebyggar, eller feiar som det heitte tidlegare, reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.