× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

VID vitenskapelige høgskole favoritt ikon

Vitskapeleg høgskole
Privat
4 500 studenter
46 studier
990 90 005
VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Vårt motto er «Engasjert for mennesket – lokalt og globalt». Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal. 

Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid. Høgskolen har, etter sammenslåing med Høyskolen Diakonova fra 02.01.2018, ca. 4000 studenter, 400 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger og Sandnes. 

VID tilbyr profesjonsutdanninger innenfor sykepleie, ergoterapi, vernepleie, sosialt arbeid, familieterapi, diakoni og teologi, i tillegg til en rekke andre bachelor-, master- og videreutdanninger. VID har to ph.d.-programmer: ett innenfor diakoni, verdier og profesjonell praksis, og ett innenfor teologi og religion.

VID vitenskapelige høgskole AS ble etablert 1. januar 2016 gjennom fusjon av fire diakonale/kirkelige høgskoler: Diakonhjemmet Høgskole, Høgskolen Betanien, Haraldsplass diakonale høgskole og Misjonshøgskolen. 

Her ligger skolen

Diakonveien 14-16
0370 Oslo
Ulriksdal 10
5009 Bergen
Misjonsmarka 12
4024 Stavanger
Vågsgaten 40
4306 Sandnes
 • bachelor i sykepleie ved VID vitenskapelige høgskolec
 • Et godt studiemiljø ved VID vitenskapelige høgskole
 • Flotte omgivelse ved VID vitenskapelige høgskole
 • Biblioteket byr på en avslappet atmosfære ved VID vitenskapelige høgskole

Bachelor i sykepleie – studer ved VID vitenskapelige høgskole

Video description: 

Norge har stort behov for flere sykepleiere. Ved VID vitenskapelige høgskole utdannes 400 dyktige sykepleiere i året. Som sykepleier utgjør du en viktig forskjell for mennesker i sårbare situasjoner. Jobbmarkedet er mangfoldig og godt for sykepleiere.

,

Bachelor i ergoterapi – studer ved VID vitenskapelige høgskole

Video description: 

Vet du hva en ergoterapeut gjør? Som ergoterapeut driver du både med opptrening og du leter etter kreative løsninger som kan hjelpe mennesker med funksjonsnedsettelse. Utfordringene i helsevesenet blir stadig større og mer komplekse og samfunnet har et stort behov for flere dyktige og løsningsorienterte ergoterapeuter.

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid Årsstudium VID Stavanger
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i kristendomskunnskap, religion, livssyn og etikk Årsstudium VID Stavanger
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i trosopplæring Årsstudium VID Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ergoterapi Bachelor, 3 år VID Sandnes
 • Generell studiekompetanse
 • 35.7
 • 44.3
Bachelor i samfunnsfag Bachelor, 3 år VID Stavanger
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i sosialt arbeid, deltid Bachelor, 3 år VID Oslo
 • SODH
 • Alle
 • 46.8
Bachelor i sosialt arbeid, heltid Bachelor, 3 år VID Oslo
 • Generell studiekompetanse
 • 43.7
 • 52.4
Bachelor i sykepleie, Bergen Bachelor, 3 år VID Bergen
 • NO3MA3
 • 45.3
 • 48.8
Bachelor i sykepleie, Oslo Bachelor, 3 år VID Oslo
 • NO3MA3
 • 41.8
 • 49.2
Bachelor i teologi Bachelor, 3 år VID Stavanger
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i vernepleie, deltid Bachelor, 3 år VID Sandnes
 • Generell studiekompetanse
 • 37.5
 • 51.2
Bachelor i vernepleie, heltid Bachelor, 3 år VID Sandnes
 • Generell studiekompetanse
 • 38.5
 • 47.0
Master i diakoni, deltid Master, 2 år VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i familieterapi og systemisk praksis Erfaringsbasert master VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i interkulturelt arbeid Erfaringsbasert master VID Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i medborgerskap og samhandling, deltid Master, 2 år VID Sandnes Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i medborgerskap og samhandling, heltid Master, 2 år VID Sandnes Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sosialt arbeid, deltid Master, 2 år VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sosialt arbeid, heltid Master, 2 år VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i tjenesteutvikling til eldre, deltid Master, 2 år VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i tjenesteutvikling til eldre, heltid Master, 2 år VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i verdibasert ledelse, deltid Erfaringsbasert master VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i verdibasert ledelse, heltid Erfaringsbasert master VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Community Development and Social Innovation Master, 2 år VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Theology and Religious Studies Master, 2 år VID Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv Master, 2 år VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d. - Diakoni, verdier og profesjonell praksis Forskarutdanning/PhD VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Philosophiae doctor (PhD) - Teologi og religion Forskarutdanning/PhD VID Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsstudium i teologi Profesjonsstudium VID Stavanger
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Studium i kristen sjelesorg Årsstudium VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie Årsstudium VID Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i avansert gerontologi Årsstudium VID Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis Høgare nivå VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Høgare nivå VID Sandnes Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i konfliktarbeid og mekling Lågare nivå VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie, deltid Årsstudium VID Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie, heltid Årsstudium VID Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i livsstyrketrening gjennom oppmerksomt nærvær og mestringsfremmende kommunikasjon Lågare nivå VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i palliativ sykepleie Årsstudium VID Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid Årsstudium VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Årsstudium VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk Årsstudium VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser Høgare nivå VID Sandnes Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i sosial kompetanse Høgare nivå VID Sandnes Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom Årsstudium VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i veiledning Årsstudium VID Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid Årsstudium VID Stavanger
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i kristendomskunnskap, religion, livssyn og etikk Årsstudium VID Stavanger
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i trosopplæring Årsstudium VID Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Studium i kristen sjelesorg Årsstudium VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie Årsstudium VID Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i avansert gerontologi Årsstudium VID Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i konfliktarbeid og mekling Lågare nivå VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie, deltid Årsstudium VID Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie, heltid Årsstudium VID Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i livsstyrketrening gjennom oppmerksomt nærvær og mestringsfremmende kommunikasjon Lågare nivå VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i palliativ sykepleie Årsstudium VID Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid Årsstudium VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Årsstudium VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk Årsstudium VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom Årsstudium VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i veiledning Årsstudium VID Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i ergoterapi Bachelor, 3 år VID Sandnes
 • Generell studiekompetanse
 • 35.7
 • 44.3
Bachelor i samfunnsfag Bachelor, 3 år VID Stavanger
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i sosialt arbeid, deltid Bachelor, 3 år VID Oslo
 • SODH
 • Alle
 • 46.8
Bachelor i sosialt arbeid, heltid Bachelor, 3 år VID Oslo
 • Generell studiekompetanse
 • 43.7
 • 52.4
Bachelor i sykepleie, Bergen Bachelor, 3 år VID Bergen
 • NO3MA3
 • 45.3
 • 48.8
Bachelor i sykepleie, Oslo Bachelor, 3 år VID Oslo
 • NO3MA3
 • 41.8
 • 49.2
Bachelor i teologi Bachelor, 3 år VID Stavanger
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i vernepleie, deltid Bachelor, 3 år VID Sandnes
 • Generell studiekompetanse
 • 37.5
 • 51.2
Bachelor i vernepleie, heltid Bachelor, 3 år VID Sandnes
 • Generell studiekompetanse
 • 38.5
 • 47.0
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Master i diakoni, deltid Master, 2 år VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i familieterapi og systemisk praksis Erfaringsbasert master VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i interkulturelt arbeid Erfaringsbasert master VID Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i medborgerskap og samhandling, deltid Master, 2 år VID Sandnes Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i medborgerskap og samhandling, heltid Master, 2 år VID Sandnes Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sosialt arbeid, deltid Master, 2 år VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sosialt arbeid, heltid Master, 2 år VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i tjenesteutvikling til eldre, deltid Master, 2 år VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i tjenesteutvikling til eldre, heltid Master, 2 år VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i verdibasert ledelse, deltid Erfaringsbasert master VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i verdibasert ledelse, heltid Erfaringsbasert master VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Community Development and Social Innovation Master, 2 år VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Theology and Religious Studies Master, 2 år VID Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv Master, 2 år VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsstudium i teologi Profesjonsstudium VID Stavanger
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis Høgare nivå VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Høgare nivå VID Sandnes Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser Høgare nivå VID Sandnes Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i sosial kompetanse Høgare nivå VID Sandnes Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Ph.d. - Diakoni, verdier og profesjonell praksis Forskarutdanning/PhD VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Philosophiae doctor (PhD) - Teologi og religion Forskarutdanning/PhD VID Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Master i familieterapi og systemisk praksis Erfaringsbasert master VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i interkulturelt arbeid Erfaringsbasert master VID Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i verdibasert ledelse, deltid Erfaringsbasert master VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i verdibasert ledelse, heltid Erfaringsbasert master VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie Årsstudium VID Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i avansert gerontologi Årsstudium VID Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis Høgare nivå VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Høgare nivå VID Sandnes Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i konfliktarbeid og mekling Lågare nivå VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie, deltid Årsstudium VID Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie, heltid Årsstudium VID Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i livsstyrketrening gjennom oppmerksomt nærvær og mestringsfremmende kommunikasjon Lågare nivå VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i palliativ sykepleie Årsstudium VID Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid Årsstudium VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Årsstudium VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk Årsstudium VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser Høgare nivå VID Sandnes Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i sosial kompetanse Høgare nivå VID Sandnes Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom Årsstudium VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i veiledning Årsstudium VID Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak