Fakta

Sted:
VID Stavanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 251502

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

27. mars 2023.

Om studiet

Er du samfunnsinteressert og ønsker å forstå samfunnet vi lever i, både lokalt og internasjonalt? Har du lyst til å engasjere deg i å skape et sosialt bærekraftig samfunn? Studiet er tverrfaglig med fokus på interkulturell kompetanse, pedagogikk og ledelse og forbereder deg til en arbeidshverdag i organisasjoner og virksomheter som fremmer en bærekraftig samfunnsutvikling.

Gjennom dette studiet vil du lære om hvordan vi mennesker kommuniserer, samhandler og skaper endring. Vi tar utgangspunkt i samfunnsutfordringer knyttet til mangfold, demokrati og marginalisering og drøfter hvordan disse dilemmaene kan forstås og ledes fra et bærekraftperspektiv.

Studiet har to studieretninger:

  • Interkulturell kompetanse med fokus på perspektiver og utfordringer knyttet til globalisering, migrasjon og kulturelt mangfold
  • Verdibasert ledelse som gir kunnskap om ledelse og samhandling i organisasjoner og hvordan verdier påvirker valgene man tar som leder

Studiet er et samlings- og nettbasert heltidsstudium. Undervisningen vil være en kombinasjon av samlingsuker på VIDs campus i Stavanger og nettundervisning.

Studieretning interkulturell kompetanse har et fire ukers studieopphold i et afrikansk land, som regel Madagaskar, i andre studieår. Her får man undervisning ved et av landets universiteter, gjør feltarbeid og deltar på spennende ekskursjoner. Det vil være alternativ for studenter som ikke kan reise på studietur.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Les mer om studiet, organisering av undervisning, opptakskrav og søknadsfrist på studiesiden.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor

Alle utdanninger innen