Fakta

Sted:
VID Stavanger
VID Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 251502

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

4. mai 2022.

Om studiet

Studiet i sosial bærekraft er en tverrfaglig bachelorgrad med fokus på interkulturell kompetanse, pedagogikk og ledelse som forbereder studentene til en arbeidshverdag i organisasjoner og virksomheter som fremmer en bærekraftig samfunnsutvikling.

Gjennom dette studiet vil du lære om hvordan vi mennesker kommuniserer, samhandler og skaper endring. Vi tar utgangspunkt i samfunnsutfordringer knyttet til mangfold, demokrati og marginalisering og drøfter hvordan disse dilemmane kan forstås og og ledes fra et bærekraftsperspektiv.

Studiet har tre studieretninger:

- Interkulturell kompetanse

- Verdibasert ledelse

- Pedagogikk

Studiet er en kombinasjon av samlingsbasert og nettbasert studium. Samlingsuker for studieretning Interkulturell kompetanse gjennomføres i Stavanger og samlingsuker for studieretning Pedagogikk gjennomføres i Bergen.Studieretning Verdibasert ledelse er hovedsakelig nettbasert med en kombinasjon av digitale samlinger i sanntid og nettforelesninger som man kan se når det passer.Noen av emnene er breddefag som tilbys på tvers av studieretningene. Studiet inneholder et praksisemne der studentene skal gjennomføre 60 timer praksis med relevans for studiet i en organisasjon eller bedrift godkjent av høgskolen.

Studieretning interkulturell kompetanse har fire ukers studieopphold i et afrikansk eller asiatisk land (som regel Madagaskar) i vårsemesteret første studieår. Studieretning pedagogikk planlegger ekskursjoner/studietur som del av et av emnene.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Se mer informasjon om studiet, opptakskrav og søknadsfrist på studiesiden.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor

Alle utdanninger innen