Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

VID Sandnes

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 36.00 (primær)
  • 45.70 (ordinær)

Studieplasser

45

Søknadskode (SO)

251700

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Ønsker du å bidra til at mennesker i alle aldre skal ha mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet, gjerne gjennom trening og tilrettelegging? Utfordringene i helsevesenet blir stadig større og mer komplekse og samfunnet har et stort behov for flere dyktige og løsningsorienterte ergoterapeuter.

Bachelor

Studiets oppbygging

Studiet er satt sammen av 14 emner, der emnene varierer i størrelse fra 5-20 studiepoeng. Hvert emne har en avsluttende oppgave eller eksamen.

Utdanningen benytter varierte arbeids- og undervisningsformer. Det veksles mellom forelesning, ferdighetstrening, seminar, prosjektarbeid, gruppearbeid med veiledning, fremlegg, diskusjoner i plenum, og oppgaveskriving. Studiet har ca. 2/3 teoriundervisning og ca.1/3 praksisstudium.

Opptaksinformasjon

For opptak kreves det generell studiekompetanse. Les mer og søk på studiet via Samordna opptak

Det er også mulig å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Studiekode 251700

Søknadsfrist

Realkompetanse: 1. mars
Ordinært grunnlag: 15. april

Læringsutbytte

Velger du å studere ergoterapi, vil du lære å forstå sammenhengen mellom aktiviteter i hverdagen og helse. Kunnskap om hvordan motivasjon og funksjon i samspill med miljøet hemmer og fremmer aktivitet, er grunnlaget for ergoterapeuters arbeid.

Noen sentrale temaer er funksjons- og aktivitetsanalyse, terapeutisk bruk av aktivitet, opptrening og tilpassing av fysiske og sosiale omgivelser. Studiet inkluderer emner fra psykologi, samfunnsfag og pedagogikk, anatomi, fysiologi og sykdomslære, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder.

Studiet er bygget opp av kunnskap fra naturvitenskap, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, for å belyse menneskelig aktivitet og ergoterapeutisk praksis. Studiet er videre bygget opp av emner som inkluderer den norske ordningen for spesialistgodkjenning; i somatisk helse, psykisk helse, barns helse, arbeidshelse, allmennhelse, eldres helse og folkehelse.

Videre studier

Etter endt bachelor kan du ta videre spesialisering innen ergoterapi innen ulike videreutdanninger, masterstudier og doktorgradsstudier. Spesialistgodkjenning kan oppnås innenfor barns helse, eldres helse, arbeidshelse, folkehelse, somatisk helse, psykisk helse og allmennhelse.

I Norge kan ergoterapeuter ta en mastergrad i ergoterapi eller en annen mastergrad innen tverrfaglige fagområder. I Europa finnes det flere mastergradsprogrammer for ergoterapi, som European Master of Science in Occupational Therapy. Det finnes i tillegg i Norge stor bredde i mulige tverrfaglige videreutdanninger med ulik varighet

Karrieremuligheter

Bachelorutdanning i ergoterapi gjør deg kvalifisert for et bredt utvalg av stillinger i offentlig og privat sektor. Mange ergoterapeuter arbeider med personer som på grunn av skade, sykdom, funksjonsnedsettelse eller andre forhold, er forhindret fra å utføre aktiviteter som er viktig for hverdagsliv og livskvalitet. Arbeidet kan innebære tilrettelegging av aktiviteter, kartlegging, trening, rådgivning, forvaltning, administrasjon, samfunnsplanlegging og utvikling og tilpassing av velferds- og assisterende teknologi.

Ergoterapi lovfestes som tjeneste i kommunehelsetjenesten fra 2020. Dette begrunnes i at våre politikere påpeker at ergoterapeuter er en viktig og nødvendig profesjon i fremtidens helse og omsorgstjenester.

Med en bachelorgrad i ergoterapi blir du autorisert helsepersonell med yrkestittel ergoterapeut. Ergoterapeututdanning er godkjent av Verdensforbundet for ergoterapeuter (WFOT) og gir deg mulighet til å søke arbeid som ergoterapeut i mange land i Europa og verden forøvrig.

Utveksling

Det er mulighet for utveksling og kunne ta praksis i utlandet, for eksempel i land som Danmark, Spania, Madagaskar, Palestina og Østerrike.

Les mer om delstudier i utlandet

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ergoterapi

Alle utdanninger innen