Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

VID Stavanger

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

251480

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Har du lyst til å arbeide i menighet og organisasjon i Norge eller utlandet? Bachelor i teologi gir deg kunnskap om kristen tro, etikk og livssyn, apologetikk,misjon, diakoni og ledelse.

Bachelorutdanningen i teologi gir kompetanse til å arbeide faglig og praktisk i kirke, misjon og i organisasjoner i Norge og internasjonalt. Det første året er identisk med årsstudiet i kristendom, religion, livssyn og etikk(KRLE).

Bachelorutdanningen gir kunnskap om kristen tro, etikk og livssyn, trosforsvar, misjon, diakoni og ledelse. Du kan arbeide som trosopplærer, menighetspedagog og daglig leder, avhengig av hvilken av de tre studieretningene du velger.Det første året er identisk med årsstudiet i kristendom, religion, livssyn og etikk(KRLE).

Studiets oppbygging

Bachelor i teologi består av tre studieretninger:

Bibelfag

Denne studieretningen er for deg som ønsker mer kunnskap om hvordan vi kan tolke og forstå våre liv i lys av kristen tro og tradisjon. Studieretningen inneholder fag som Det gamle testamente og Det nye testamente, språkfagene gresk og hebraisk.

Menighetsutvikling

Denne studieretningen er for deg som er interessert i å arbeide i menighet og har særlig fokus på ledelse og strategi. Studieretningen inneholder bibelfag og gresk og har et spesielt fokus på ledelse i kirke og organisasjoner med misjonal identitet. Teoretiske studier kombineres med menighetspraksis.

Menighetspedagogikk

Denne studieretningen er for deg som vil være med å formidle den store bibelfortellingen til barn og unge. Studieretningen inneholder religionspedagogikk og menighetspraksis og kvalifiserer for tittelen menighetspedagog.

Les mer om studieretningene på våre studiesider

Opptaksinformasjon

Opptakskravet er generell studiekompetanse Les på Samordna opptak.

Det er også mulig å søke om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Studiet krever politiattest.

Studiekode 251480.

Søknadsfrist:
Realkompetanse: 1. mars
Ordinært grunnlag: 15. april

Læringsutbytte

I dette studiet utvikler du ferdigheter til å arbeide med Bibelens tekster slik at du kan undervise kristen tro og trospraksiser. Den norske kirke og andre kirker, menigheter og organisasjoner ser etter unge med ferdigheter til å formidle tro, og til å lede og handle misjonalt og diakonalt, både lokalt og globalt.

Videre studier

Bachelor i teologi kvalifiserer for opptak til Master i teologi- og religionsstudier.

Karrieremuligheter

Bachelor i teologi gir deg kompetanse til å arbeide faglig og praktisk i kirke, misjon og i organisasjoner, i Norge og internasjonalt. Du kan arbeide som trosopplærer, menighetspedagog, barne- og ungdomsarbeider og daglig leder avhengig av hvilken studieretning du velger. Du kan oppnå undervisningskompetanse i skolefagene kristendom, religion, livssyn og etikk dersom du bygger på med en mastergrad og tar praktisk pedagogisk utdanning.

Utveksling

I studiets tredje år er det mulig å studere et semester i utlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor