Fakta

Sted:
VID Stavanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 251480

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

4. mai 2022.

Om studiet

Har du lyst til å arbeide i menighet og organisasjon i Norge eller utlandet? Bachelor i teologi gir deg kunnskap om kristen tro, etikk og livssyn,trosforsvar, misjon, diakoni og ledelse. Gjennom studiet blir du også utfordret til å stille store eksistensielle spørsmål om målet og meningen med livet. Mange studenter velger å studere teologi nettopp fordi de synes slike spørsmål gir dybde til livet og fordi slike refleksjoner i fellesskap med medstudenter og lærere er en vei til å bli bedre kjent med seg selv.

I dette studiet utvikler du ferdigheter til å arbeide med Bibelens tekster slik at du kan undervise kristen tro og trospraksiser. Den norske kirke og andre kirker, menigheter og organisasjoner ser etter unge med ferdigheter til å formidle tro, og til å lede og handle misjonalt og diakonalt, både lokalt og globalt.

Det første året er identisk med årsstudium i Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). I andre studieår kan du velge mellom tre studieretninger:

  • Bibelfag - for deg som er interessert i et teoretisk og bibelfaglig perspektiv. Studiet øver deg opp i å tolke og forstå bibeltekster og det samfunnet vi er en del av, særlig fra et religiøst ståsted.
  • Menighetsutvikling - for deg som ønsker å arbeide i menighet med særlig fokus på ledelse og strategi.
  • Menighetspedagogikk -for deg som vil være med å formidle den store bibelfortellingen til barn og unge og hjelpe dem til å tolke sitt liv i lys av den kristne tro.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Se mer informasjon om studiet, opptakskrav og søknadsfrist på studiesiden.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor