Fakta

Sted:
VID Stavanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 251480

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Ønsker du mer kunnskap om kristen tro? Liker du undervisning og formidling? Da er Bachelor i teologi noe for deg.

Studiet gir deg kunnskap om kristen tro, etikk og livssyn, apologetikk, misjon, diakoni og ledelse, og utruster deg til tjeneste i kirke og organisasjoner. I dette studiet blir du utfordret til å stille store eksistensielle spørsmål om målet og meningen med livet. Mange studenter velger å studere teologi nettopp fordi de synes slike spørsmål gir dybde til livet og fordi slike refleksjoner i fellesskap med medstudenter og lærere er en vei til å bli bedre kjent med seg selv.

Første studieår er felles med Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). I andre studieår velger du mellom to studieretninger:

  • Bibelfag - for deg som er interessert i et teoretisk og bibelfaglig perspektiv. Studiet øver deg opp i å tolke og forstå bibeltekster og det samfunnet vi er en del av, særlig fra et religiøst ståsted.
  • Menighetspedagogikk -for deg som vil være med å formidle den store bibelfortellingen til barn og unge og hjelpe dem til å tolke sitt liv i lys av den kristne tro.

Bachelor i teologi er et heltidsstudium med undervisning på VIDs campus i Stavanger. Flere av emnene tilbys også som nettemner i et studieløp på deltid som vi har kalt flex-teol.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Les mer om studiets innhold, opptakskrav og søknadsfrist på studiesiden.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor