Fakta

Sted:
VID Oslo
VID Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Master i klinisk sykepleie med 6 ulike studieretninger gir studenten muligheter for å tilegne seg avansert kunnskap og vurderingskompetanse til å utøve faget med bakgrunn i bred innsikt i en av seks sykepleiefaglige studieretninger. Studiet vil fremme fagetisk kritisk refleksjon og bidra til verdibevisst tjenesteutvikling.

Opptakskrav

Opptakskrav finner du på studiesiden.

Se også studiespesifikke opptakskrav for de ulike studieretningene.

Opptaksinformasjon

Se studiesiden for gjeldende søknadsfrister.

Det søkes direkte til høgskolen (lokalt opptak).

Kvalifikasjon/tittel

Master sykepleiefag

Alle utdanninger innen