Fakta

Sted:
VID Stavanger
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
90

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Erfaringsbasert master i interkulturelt arbeid vil gi deg kompetanse til å se muligheter og foreslå konstruktive løsninger på flerkulturelle utfordringer i et arbeidsliv preget av globalisering og kulturelt mangfold.

Studiet legger vekt på å fremme forståelse for annerledeshet og utenforskap, og å søke praktiske løsninger på utfordringer som et moderne arbeidsliv representerer.

Interkulturell kompetanse og globaliseringsprosesser er et faglige kjerneområder. Det handler om å se kompleksiteten i de politiske, økonomiske, kulturelle, religiøse og klimatiske endringene som påvirker menneskers livsgrunnlag og som blant annet fører til økt migrasjon.

Mastergraden i interkulturelt arbeid tilbyr fordypningsemner med særlig relevans for ansatte i helse- og sosialsektoren, barnehage/skole, stat/kommune og frivillige organisasjoner i det sivile samfunn.

Mastergraden (90 stp) tas på deltid over en periode på tre år, 30 studiepoeng pr. studieår. Digitale forelesninger legges ut på læringsplattformen Canvas og man kan se dem når det måtte passe. Innlevering av obligatoriske arbeidskrav og kommunikasjon mellom lærer/student/medstudenter skjer også i Canvas. I noen emner vil det i tillegg være en dagssamling i Stavanger. Studieplanen angir hvilke emner dette er aktuelt for. Alle eksamener i graden er hjemmeeksamener, og krever ikke tilstedeværelse på campus.

Du finner mer informasjon om innholdet i graden og studieplan på studiesiden.

Opptakskrav

Se informasjon om opptakskrav og søknadsfrist på studiesiden.

Det søkes direkte til høgskolen (lokalt opptak).

Kvalifikasjon/tittel

Master

Alle utdanninger innen