Fakta

Sted:
VID Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Master i barnevern er en utdanning som er relevant for ansatte innenfor ulike deler av barnevernfeltet, både barneverntjenesten, institusjonsomsorgen, barne- og ungdomspsykiatri, kriminalomsorg og arbeid i barnehage og skole.

Masterstudiet i barnevern skal bidra til analytisk, kritisk og praktisk kompetanse for arbeid i barnevernet og tilgrensende felt. Masterstudiet bygger på en sosialøkologisk forståelse. Dette innebærer en tenkning om at menneskers liv inngår i sosiale relasjoner og strukturelle sammenhenger som gjensidig påvirker hverandre gjennom et livsløp. Både levekår og nettverk er viktig for å forstå familiens helhetlige situasjon. Utdanningen er basert på forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern og bygger videre på bachelor i barnevern. Hvis du har en utdanning fra før kan du få fritak for hele eller deler av den hvis den er på masternivå.

Studentene velger tema for masteroppgaven selv. De velger også fordypningsemner tilsvarende 20 studiepoeng. Dette gir studentene mulighet til å fordype seg i et område de selv er opptatt av.

Emner

 • Helhetlig barnevernsarbeid
 • Innovasjon og tjenesteutvikling i barnevernet
 • Sentrale juridiske temaer i barnevernet
 • Familieveiledning
 • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Endringsarbeid i barnevernet
 • Utredninger og omsorgsvurderinger i barnevernet
 • Masteroppgave
 • Oppfølging av barn og foreldre etter omsorgsovertakelse
 • Digitalisering i barnevernet
 • Introduksjon til barnevernledelse
 • Kvalitativ analyse
 • Kvantitativ analyse


Studiet gir 120 studiepoeng og går over 2 år på heltid, 4 år på deltid.

Opptakskrav

Se opptakskrav på studiesiden.

Det søkes direkte til høgskolen (lokalt opptak). Søknadsfrist 15. april.

Alle utdanninger innen