Image
Trevaresnekker fikser vindu
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Trevaresnekker

Trevaresnekkere lager produkter i tre, som for eksempel dører, vinduer og trapper.

Trevaresnekkeren lager treprodukter som dører, vinduer, trapper og innredninger til kjøkken og bad.

Som trevaresnekker er det vanlig å spesialisere seg innen ett av fagområdene: 

 • vindussnekkeren lager både moderne og tradisjonelle vinduer som er tilpasset eldre bygninger utseendemessig 
 • innredningssnekkeren lager spesialinnredninger til rom som bad og kjøkken, kontor, hotell og restauranter
 • dørsnekkeren lager alt fra vanlige ytterdører til avanserte skyvedører og garasjedører
 • trappesnekkeren måler, produserer og monterer trapper

Snekkerfaget er et tradisjonsrikt fag der det brukes både tradisjonelle håndverksteknikker og arbeid med maskiner og automatiserte verktøy.

Trevaresnekkeren er nært beslektet med andre snekkeryrker som møbelsnekker og tømrer

Hvor jobber trevaresnekkere ?

En trevaresnekker arbeider for både små og store bedrifter, men også som selvstendig næringsdrivende

Personlige egenskaper

Som trevaresnekker må du ha gode samarbeidsevner. Du må være praktisk anlagt, nøyaktig og ha blikk for detaljer. Det er en fordel om du liker å skape med hendene, samt tegne og konstruere produkter. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning

Du kan ta mesterbrev i faget. Les mer om mesterutdanning. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber trevaresnekkerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 458324 - Trevare- og bygginnredningsfaget, Vg3
 • 458321 - Trevare- og møbelsnekkerfaget, VK II

Bedrifter

Trevaresnekker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7421132 - FAGANSVARLIG (SNEKKER)
 • 7421122 - FAGARBEIDER (SNEKKERI)
 • 7421124 - FORMANN (SNEKKERI)
 • 7421118 - SNEKKER
 • 7421110 - SNEKKERFORMANN
 • 7421112 - SNEKKERMESTER
 • 7421125 - SPESIALARBEIDER (SNEKKER)
 • 7421101 - GULVLEGGER
 • 7421133 - RAMMEMAKER
 • 7421102 - PARKETTLEGGER
 • 7421105 - INNREDNINGSSNEKKER (HÅNDVERKSPRODUKSJON)
 • 7421108 - BENKESNEKKER
 • 7421116 - MØBELSNEKKER (HÅNDVERKSPRODUKSJON)

Sist kvalitetsikret den 06. mars 2019, av Norske Trevarer