Kvalitetssikret av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Røyrleggar

Ein røyrleggar tilpassar, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg og andre røyranlegg.

Arbeidsoppgaver

Som røyrleggar er du ekspert på røyrtekniske installasjonar. Du monterer ulike røyrsystem og komponentar for alle typar installasjonar. Jobben inneber alt frå enkle bustadinstallasjonar til automatiske anlegg for brannsløkking, vassboren varme, trykkluft og medisinske gassanlegg.

Vanlege arbeidsoppgåver for røyrleggaren:

 • installere vatn- og avløpsleidningar
 • montere leidningsnett, utstyr og armatur i sanitæranlegg
 • installere leidningsnett, utstyr og armatur i varmeanlegg som bruker vatn
 • montere andre anlegg som til dømes gass-, sprinkel-, trykkluft- og isvatnanlegg
 • utføre servicearbeid
 • kundekontakt og rådgjeving
 • dokumentasjon

Dei fleste bedrifter spesialiserer seg innanfor eit eller fleire felt. Nokon satsar på offentlege bygg som skolar og sjukehus medan andre er best på rehabilitering av bad.

Det er mogleg å kombinere røyrleggaryrket med dykking, og utføre røyrleggararbeid under vatn.

Røyrleggarfaget er underlagd strenge lover og føreskrifter, og det blir derfor stilt høge krav dei faglege kunnskapane til røyrleggaren. 

Hvor jobber røyrleggarar ?

Røyrleggaren utfører sitt arbeid i allslags bygningar, frå private heimar til større institusjonar og næringsbygg. Røyrleggaren er involvert der det er behov for vatn, varme, kjøling eller gass.

Intervjuer

Portrettbilde av rørlegger Chris Andre Finanger

Rørlegger

Chris Andre Finanger

– Vi rører oss mye og løfter tungt i dette yrket, sier rørlegger Chris Andre Finanger som blant annet arbeider med renovering av bad og lekkasjer.

Viktige egenskaper

Som røyrleggar har du god teknisk innsikt og jobbar godt i lag med andre. Det er også viktig at du er nøyaktig og serviceinnstilt.

Du må vere lærevillig, påliteleg og praktisk anlagt. Du må kunne lese og skrive godt nok til å handtere monteringsrettleiing, prosjektbeskriving og kontraktar. For å rekne ut dimensjonar, utvidingar, trykk og temperatur treng du ferdigheiter i matte. 

Stadig fleire med utanlandsk bakgrunn arbeider på norske byggeplassar er det ein fordel at du snakkar ein del engelsk.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning

Fagbrev kan gje moglegheit til å søke opptak til teknisk fagskole og enkelte universitets- og høgskolestudium, enten via y-vegen eller ved å ta forkurs. Du kan også ta meisterbrev i faget. Les mer om meisterutdanning.

 

De som jobber som røyrleggarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant røyrleggarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 457121 - Rørleggerfaget, Vg3
 • 457113 - Industrirørleggerfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med røyrleggarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7134124 - OPERATØR (VANN- OG AVLØPSRØR)
 • 7134120 - FAGARBEIDER (RØRLEGGER)
 • 7134118 - SPESIALARBEIDER (RØRLEGGER OG VVS-MONTØR)
 • 7134117 - FORMANN (RØRLEGGER)
 • 7134114 - RØRLEGGER
 • 7134113 - DRIFTSOPERATØR (RØRLEGGER VVS)
 • 7134112 - ANLEGGSRØRLEGGER
 • 7134108 - RØRLEGGERKONTROLLØR
 • 7134106 - RØRLEGGERMESTER
 • 7134103 - BYGNINGSRØRLEGGER

Andre yrke

Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannførebyggar

Ein brannførebyggar, eller feiar som det heitte tidlegare, reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Byggingeniør

Byggingeniøren førebur, planlegg og gjennomfører byggeprosjekt. Ofte er byggingeniøren leiaren på ein byggeplass.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemakar

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.