Lærerutdanning

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Du kan bli lærer ved å følge flere ulike utdanningsløp.

Les mer om de ulike utdanningene og få oversikt over hvilke læresteder som tilbyr de ulike utdanningene:

Dersom du har bachelorgrad eller mastergrad fra før, kan du ta årsstudium i praktisk pedagogikk for å bli lærer:

Varighet

Lærerutdanningene tar 3-5 år avhengig av hvilken type lærerutdanning du tar.

Opptakskrav

Opptakskravet er normalt generell studiekompetanse, samt karakterkrav i norsk og matematikk.

Du kan få tilbud om å ta et matematikkurs for å dekke karakterkrav i matematikk. Kurset har søknadsfrist 1. februar 2020: https://utdanning.no/tema/matematikkurs_kommende_laerere.

Noen utdanninger har lokalt opptak. Les mer på den enkelte utdanning.