Nøkkelinformasjon

For deg som er eller har ambisjoner om å bli leder, eller ønsker å jobbe mer med økonomi og administrajon.

Utdanningene gir kunnskap om en eller flere av områdene organisasjon, ledelse, økonomi, personal og administrasjon.

Noen videreutdanninger er spesielt tilpasset ulike sektorer, og krever relevant kompetanse.

Utdanninger

Det finnes 51 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arbeidsmiljø og psykologi Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Coaching som leiingsverktøy Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Den nasjonale rektorutdanningen 30 sp Høyere nivå Norges Handelshøyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitale endringer Lavere nivå Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitaliseringsledelse 15 sp Høyere nivå Norges Handelshøyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Endringsledelse Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Endringsledelse - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i kunnskapsledelse Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
HR og organisasjonsutvikling Årsstudium Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Human Resource Management (HRM) i den norske modellen Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i strategi Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og endringsleiing Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Internasjonal HR Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturledelse - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse av utviklings- og endringsarbeid 15 sp Høyere nivå Norges Handelshøyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse i helse- og sosialtjenestene Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse, innovasjon og marked - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Leder- og talentutvikling Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Marknadsføring Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, bedriftsledelse/-økonomi, toårig (741123)
 • Master, endringsledelse, toårig (741124)
 • Master, verdibasert ledelse, toårig (741126)
 • Helse- og sosialadministrasjon, videreutdanning (641108)
 • Ledelse, økonomistyring og planlegging, videreutdanning (641121)
 • Organisasjon og ledelse, lavere nivå (641124)
 • Videreutdanning for ingeniører, økonomisk-administrative fag (641134)
 • Videreutdanning, økonomisk-administrative fag (641140)
 • Plan og arbeid, toårig videreutdanning (649907)
 • Skoleledelse, videreutdanning (649905)
 • Trygdefunksjonærer, videreutdanning (649909)
 • Administrasjon og ledelse, toårig videreutdanning for UH-kandidater (741101)
 • Ledelse, videreutdanning, høyere nivå (741140)
 • Lederutdanning for styrere i barnehager, videreutdanning (649911)
 • Videreutdanning for ingeniører, markedsføring (642212)