Videreutdanninger i ledelse, organisasjon, administrasjon og økonomi

favoritt ikon

Universitet og høgskole

For deg som er eller har ambisjoner om å bli leder, eller ønsker å jobbe mer med økonomi og administrajon.

Studiene gir kunnskap om en eller flere av områdene organisasjon, ledelse, økonomi, personal og administrasjon. Noen videreutdanninger er spesielt tilpasset ulike sektorer, og krever relevant kompetanse.

Varighet

Varierer

Opptakskrav

Varierer

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Økonomisk-administrative fag › Master, bedriftsledelse/-økonomi, toårig (741123)
 • ... › Økonomisk-administrative fag › Master, endringsledelse, toårig (741124)
 • ... › Økonomisk-administrative fag › Master, verdibasert ledelse, toårig (741126)
 • ... › Økonomisk-administrative fag › Helse- og sosialadministrasjon, videreutdanning (641108)
 • ... › Økonomisk-administrative fag › Ledelse, økonomistyring og planlegging, videreutdanning (641121)
 • ... › Økonomisk-administrative fag › Organisasjon og ledelse, lavere nivå (641124)
 • ... › Økonomisk-administrative fag › Videreutdanning for ingeniører, økonomisk-administrative fag (641134)
 • ... › Økonomisk-administrative fag › Videreutdanning, økonomisk-administrative fag (641140)
 • ... › Økonomiske og administrative fag, andre › Plan og arbeid, toårig videreutdanning (649907)
 • ... › Økonomiske og administrative fag, andre › Skoleledelse, videreutdanning (649905)
 • ... › Økonomiske og administrative fag, andre › Trygdefunksjonærer, videreutdanning (649909)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid Årsstudium VID vitenskapelige høgskole
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i ledelse og personalarbeid Årsstudium Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i organisasjon og ledelse - deltid og samlingsbasert Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • 43.8
Årsstudium i organisasjon og ledelse - heltid Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i organisasjon og ledelse - Studiesenteret Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling (Helgeland) Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling (Vesterålen) Årsstudium Nord universitet
 • Oppgis ikke
 • Alle
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling Bodø Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Coaching som leiingsverktøy Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Endringsledelse - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU: Innovasjon og entreprenørskap 15sp - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU: Klasseliste Praktisk ledelse V18 1. semester Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU: Mellomledelse - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU: Praktisk ledelse 15 sp - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:HR og lønnsarbeid - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:Innovasjon og entreprenørskap - årsenhet nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:KlasselisterV18_ Innovasjon og entreprenørskap 1. sem. Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:KlasselisterV18_Prosjektledelse Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:Prosjektledelse - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i kunnskapsledelse Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse - 2017 VÅR Høyere nivå Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
HR og organisasjonsutvikling Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Human Resource Management (HRM) i den norske modellen Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og endringsleiing Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturledelse - årsstudium Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
LEAN leiing Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse i helse- og sosialtjenesten Høyere nivå Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse i helse- og sosialtjenestene Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse, innovasjon og marked - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Marknadsføring Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse Master, 2 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i verdibasert ledelse, deltid Erfaringsbasert master VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i verdibasert ledelse, heltid Erfaringsbasert master VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Myndiggjørende ledelse Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse - årsstudium Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Påbygging i økonomi og administrasjon - Studiesenteret Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Personalledelse og arbeidsrett for ledere i helse- og sosialsektoren - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Personalutvikling og ledelse (PU) Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk økonomi og ledelse - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektledelse, nettbasert Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektleiing Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategi- og verksemdsutvikling Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Verdiskapende prosjektledelse Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og ledelse Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 36.0
 • 44.7
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Endringsledelse - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse - 2017 VÅR Høyere nivå Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse i helse- og sosialtjenesten Høyere nivå Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse i helse- og sosialtjenestene Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse, innovasjon og marked - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse Master, 2 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i verdibasert ledelse, deltid Erfaringsbasert master VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i verdibasert ledelse, heltid Erfaringsbasert master VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid Årsstudium VID vitenskapelige høgskole
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i ledelse og personalarbeid Årsstudium Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i organisasjon og ledelse - deltid og samlingsbasert Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • 43.8
Årsstudium i organisasjon og ledelse - heltid Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i organisasjon og ledelse - Studiesenteret Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling (Helgeland) Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling (Vesterålen) Årsstudium Nord universitet
 • Oppgis ikke
 • Alle
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling Bodø Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Coaching som leiingsverktøy Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU: Innovasjon og entreprenørskap 15sp - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU: Klasseliste Praktisk ledelse V18 1. semester Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU: Mellomledelse - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU: Praktisk ledelse 15 sp - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:HR og lønnsarbeid - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:Innovasjon og entreprenørskap - årsenhet nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:KlasselisterV18_ Innovasjon og entreprenørskap 1. sem. Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:KlasselisterV18_Prosjektledelse Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:Prosjektledelse - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i kunnskapsledelse Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
HR og organisasjonsutvikling Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Human Resource Management (HRM) i den norske modellen Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og endringsleiing Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturledelse - årsstudium Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
LEAN leiing Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Marknadsføring Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Myndiggjørende ledelse Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse - årsstudium Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Påbygging i økonomi og administrasjon - Studiesenteret Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Personalledelse og arbeidsrett for ledere i helse- og sosialsektoren - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Personalutvikling og ledelse (PU) Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk økonomi og ledelse - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektledelse, nettbasert Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektleiing Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategi- og verksemdsutvikling Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Verdiskapende prosjektledelse Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og ledelse Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 36.0
 • 44.7