Videreutdanninger i ledelse, organisasjon, administrasjon og økonomi

favoritt ikon

Universitet og høgskole

For deg som er eller har ambisjoner om å bli leder, eller ønsker å jobbe mer med økonomi og administrajon.

Studiene gir kunnskap om en eller flere av områdene organisasjon, ledelse, økonomi, personal og administrasjon. Noen videreutdanninger er spesielt tilpasset ulike sektorer, og krever relevant kompetanse.

Varighet

Varierer.

Opptakskrav

Varierer. Ofte lokalt opptak.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Økonomisk-administrative fag › Master, bedriftsledelse/-økonomi, toårig (741123)
 • ... › Økonomisk-administrative fag › Master, endringsledelse, toårig (741124)
 • ... › Økonomisk-administrative fag › Master, verdibasert ledelse, toårig (741126)
 • ... › Økonomisk-administrative fag › Helse- og sosialadministrasjon, videreutdanning (641108)
 • ... › Økonomisk-administrative fag › Ledelse, økonomistyring og planlegging, videreutdanning (641121)
 • ... › Økonomisk-administrative fag › Organisasjon og ledelse, lavere nivå (641124)
 • ... › Økonomisk-administrative fag › Videreutdanning for ingeniører, økonomisk-administrative fag (641134)
 • ... › Økonomisk-administrative fag › Videreutdanning, økonomisk-administrative fag (641140)
 • ... › Økonomiske og administrative fag, andre › Plan og arbeid, toårig videreutdanning (649907)
 • ... › Økonomiske og administrative fag, andre › Skoleledelse, videreutdanning (649905)
 • ... › Økonomiske og administrative fag, andre › Trygdefunksjonærer, videreutdanning (649909)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid Årsstudium VID vitenskapelige høgskole
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i offentlige anskaffelser Årsstudium Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i organisasjon og ledelse - deltid og samlingsbasert Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i organisasjon og ledelse - heltid Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i organisasjon og ledelse - Studiesenteret Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling Årsstudium Nord universitet
Personalledelse og kompetanseutvikling, LevangerGenerell studiekompetanse
Personalledelse og kompetanseutvikling, Bodø Generell studiekompetanseAlle42.6
Årsstudium i økonomi og ledelse Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 30.5
 • 46.2
Årsstudium i økonomi og ledelse Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Coaching som leiingsverktøy Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Endringsledelse - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i kunnskapsledelse Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
HR og organisasjonsutvikling Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Human Resource Management (HRM) i den norske modellen Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og endringsleiing Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturledelse - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse i helse- og sosialtjenesten Høyere nivå Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse i helse- og sosialtjenestene Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse, innovasjon og marked - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Marknadsføring Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse Master, 2 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i verdibasert ledelse, deltid Erfaringsbasert master VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i verdibasert ledelse, heltid Erfaringsbasert master VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Påbygging i økonomi og administrasjon - Studiesenteret Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Personalledelse og arbeidsrett for ledere i helse- og sosialsektoren - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk økonomi og ledelse - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektledelse, nettbasert Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektleiing Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategi- og verksemdsutvikling Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Endringsledelse - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse i helse- og sosialtjenesten Høyere nivå Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse i helse- og sosialtjenestene Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse, innovasjon og marked - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse Master, 2 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i verdibasert ledelse, deltid Erfaringsbasert master VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i verdibasert ledelse, heltid Erfaringsbasert master VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid Årsstudium VID vitenskapelige høgskole
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i offentlige anskaffelser Årsstudium Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i organisasjon og ledelse - deltid og samlingsbasert Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i organisasjon og ledelse - heltid Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i organisasjon og ledelse - Studiesenteret Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling Årsstudium Nord universitet
Personalledelse og kompetanseutvikling, BodøGenerell studiekompetanseAlle42.6
Personalledelse og kompetanseutvikling, Levanger Generell studiekompetanse
Årsstudium i økonomi og ledelse Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i økonomi og ledelse Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 30.5
 • 46.2
Coaching som leiingsverktøy Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i kunnskapsledelse Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
HR og organisasjonsutvikling Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Human Resource Management (HRM) i den norske modellen Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og endringsleiing Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturledelse - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Marknadsføring Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Påbygging i økonomi og administrasjon - Studiesenteret Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Personalledelse og arbeidsrett for ledere i helse- og sosialsektoren - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk økonomi og ledelse - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektledelse, nettbasert Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektleiing Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategi- og verksemdsutvikling Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak