Nøkkelinformasjon

For deg har ambisjoner om å bli leder, eller ønsker å jobbe mer med økonomi og administrajon.

Utdanningene gir kunnskap om én eller flere av områdene organisasjon, ledelse, økonomi, personal og administrasjon.

Noen videreutdanninger er spesielt tilpasset ulike sektorer, og krever relevant kompetanse.

Utdanninger

Viser 53 utdanninger
Tittel Studienivå Lærested
Arbeidsmiljø og psykologi Årsenhet og kortere Høyskolen Kristiania Nettstudier
Coaching som ledelsesverktøy Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Den nasjonale rektorutdanningen 30 sp Master og høyere Norges Handelshøyskole
Digital økonomi og ledelse | årsttudium Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Digitale endringer Årsenhet og kortere Handelshøyskolen BI
Digitaliseringsledelse 15 sp Master og høyere Norges Handelshøyskole
Endringsledelse Årsenhet og kortere Høyskolen Kristiania Nettstudier
Endringsledelse - masterstudium Master og høyere Universitetet i Stavanger
Halvårsstudium i kunnskapsledelse Årsenhet og kortere Høgskolen i Innlandet
Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap Årsenhet og kortere Høgskolen i Innlandet
HR og organisasjonsutvikling Årsenhet og kortere Universitetet i Agder
Human Resource Management (HRM) i den norske modellen Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Innføring i strategi Årsenhet og kortere Høyskolen Kristiania Nettstudier
Innovasjon og endringsledelse Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Innovasjon og organisering i helsetjenesten Årsstudium og kortere Handelshøyskolen BI
Internasjonal HR Årsenhet og kortere Høyskolen Kristiania Nettstudier
Kulturledelse - årsstudium Årsenhet og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
LEAN forbedringsledelse Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Ledelse av utviklings- og endringsarbeid 15 sp Master og høyere Norges Handelshøyskole
Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen – sentrale temaer - videreutdanning Kurs OsloMet – storbyuniversitetet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, bedriftsledelse/-økonomi, toårig (741123)
 • Master, endringsledelse, toårig (741124)
 • Master, verdibasert ledelse, toårig (741126)
 • Helse- og sosialadministrasjon, videreutdanning (641108)
 • Ledelse, økonomistyring og planlegging, videreutdanning (641121)
 • Organisasjon og ledelse, lavere nivå (641124)
 • Videreutdanning for ingeniører, økonomisk-administrative fag (641134)
 • Videreutdanning, økonomisk-administrative fag (641140)
 • Plan og arbeid, toårig videreutdanning (649907)
 • Skoleledelse, videreutdanning (649905)
 • Trygdefunksjonærer, videreutdanning (649909)
 • Administrasjon og ledelse, toårig videreutdanning for UH-kandidater (741101)
 • Ledelse, videreutdanning, høyere nivå (741140)
 • Lederutdanning for styrere i barnehager, videreutdanning (649911)
 • Videreutdanning for ingeniører, markedsføring (642212)