Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det var litt tilfeldig, men jeg tenkte at mat og laboratoriearbeid virket spennende. Jeg hadde en deltidsjobb sammen med ei som studerte matteknologi, og fikk høre mye om studiet fra henne. Jeg fikk vite at det var en del laboratoriearbeid på studiet, noe jeg tenkte virket interessant.

 

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber som førsteinspektør i Mattilsynet, og i hovedsak jobber jeg med inspeksjon og revisjon av matbedrifter. Jeg jobber i tillegg med biprodukter og råvarer som skal gå til fôr, altså mat til dyrene. 

Tilsyn er en viktig del av jobben min. Arbeidet mitt er å sørge for at de som serverer, produserer og selger mat følger regelverket, og en veldig viktig del av dette er å veilede. Jeg forteller dem hva som kreves, hva som ikke er greit, og skal sørge for at de forstår kravene. Det er også viktig å forklare hvorfor det er viktig å følge disse kravene.

Det er en skikkelig god følelse når jeg går fra et tilsyn, og den jeg har vært hos virkelig har lært og forstått noe nytt. Noen er skeptiske til å få myndighetene på døra, og det gjelder å kommunisere med dem på en måte de forstår. Jeg møter veldig mange ulike typer mennesker, alt fra folk i produksjon, som kanskje ikke snakker norsk, til mennesker høyt oppe i systemet. Det kan være krevende, men det er også noe av det som gjør jobben min så spennende. 

Det som er mest synlig for mannen i gata er smilefjesinspeksjoner. Der restaurantene får smil, strekmunn eller surmunn, alt etter hvilke mangler vi finner på kjøkkenet.

Noen av de vi har tilsyn hos jobber vi med over lengre tid, og utgangspunktet vårt er jo at vi vil hjelpe dem. Til sjuende og sist har vi det samme, felles målet: Trygg mat. Vi dekker Haugalandet og Sunnhordland, et ganske stort areal, noe som betyr at det blir en del bilkjøring. Jeg foretar også veiledning digitalt og på telefon. Det blir derfor en del rapportskriving på kontoret.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg har en bachelor i matteknologi fra Høyskolen i Sør-Trøndelag, som nå er en del av NTNU. Det finnes også et lignende studium ved NMBU i Ås, men jeg har ikke full oversikt over alle utdanningsmulighetene som finnes. Det finnes også mastergrader man kan gå videre med. For å jobbe på matområdet i Mattilsynet er det krav til en bachelorgrad, men det er mulig med ulike variasjoner av studier. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Som inspektør i Mattilsynet er en del av jobben inspeksjoner ute i virksomheter og hos personer. Du må ha sertifikat og ha mulighet til å reise rundt for å gjøre jobben. 

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker at arbeidsoppgavene er så varierte og at jeg får møte mange forskjellige folk. Det er et stort fagmiljø, og det setter jeg stor pris på. Jeg er med og jobber for en god ting i samfunnet. Trygg mat er noe som berører alle. 

Jeg liker også at jeg i stor grad styrer arbeidsdagen selv. Vi setter opp en plan for hvert år. Denne legger føringer for hva som skal gjennomføres, og vi er selv med og påvirker hva som skal prioriteres. Så er det opp til oss selv å legge opp dagene i forhold til frister og hva som skal gjøres. Det er ganske fleksibelt, og du kan finne en rytme som passer deg, så lenge du får gjort det som skal gjøres.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Av og til kan ting ta litt tid fordi det må gjennom flere ledd. Men det er ellers vanskelig å finne noe negativt. Jeg trives veldig godt i denne jobben. 

 

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Du må like å snakke med folk, og like å møte mennesker i ulike situasjoner. Ellers er det jo mye som kan læres. Du bør har struktur og trives med å legge opp dagen din selv, i alle fall i den jobben jeg har.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket? 

– Det er mange muligheter. Selv har jeg jobbet i Mattilsynet siden jeg var nyutdannet. Jeg hadde tre år borte fra Mattilsynet, når jeg var kvalitetsleder ved et lakseslakteri. Som matteknolog kan du jobbe i alle typer matproduksjon, du kan være kvalitetsleder, produksjonsleder, og jobbe med produktutvikling og innovasjon, prøvetaking og laboratoriearbeid. Det er en del som driver som konsulenter innenfor trygg mat. Du kan også jobbe med fôr, altså dyremat, og emballasje.

Som matteknolog har du en bred utdanning, som er innom mange punkter: Kjemi, fysikk og mikrobiologi, matproduksjon, forvaltning og regelverk, og veldig mye annet. Det gjør at du kan jobbe med mye forskjellig. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Jeg ser at når Mattilsynet lyser ut stillinger som likner på min, er begynnerlønnen på rundt 460 000 i året. 

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket? 

– Jeg vil si at det kan være lett å få jobb hvis du er villig til å flytte på deg. Selv er jeg fra Trondheim, og fikk min første jobb etter studiene i Førde, før jeg flyttet Bergen og til slutt havnet i Haugesund. 

I løpet av studiet hadde vi seks måneders praksis i en bedrift, og det gir muligheter til å få kontakter, nettverk og en fot innenfor bransjen. Det som er positivt er at en matteknolog kan finne jobb overalt. Ofte er jo lakseslakteri og andre typer fabrikker plassert på mindre steder, så det er mulig å finne spennende jobber både i byene og distriktene. 

Tekst:
Elin Tollevik Garvik
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Arbeidet mitt er å sørge for at de som serverer, produserer og selger mat følger regelverket, og en veldig viktig del av dette er å veilede.
Jeg er med og jobber for en god ting i samfunnet. Trygg mat er noe som berører alle.