Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg var interessert i kjemi allerede som barn. Da jeg var liten fikk jeg et kjemisett i gave, og under uttesting av det brant jeg hull i gulvet hjemme. Ikke så populært hos min mor, men min far som er ingeniør tok det som et signal på en gryende kjemiinteresse. Senere ble jeg også mer interessert i biokjemi, og bioteknologi føltes som et veldig riktig valg for meg.

Image
Marin bioteknolog Monika Kopczyk jobber på lab.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Arbeidsdagene er veldig varierte, uten tvil. Her er det aldri en lik arbeidsdag. I bedriften jeg jobber prosesseres rest-råstoff fra fiskeindustrien. Som R&D Manager (Research and Development Manager) jobber jeg med interne og eksterne prosjekter og produktutvikling knyttet til dette. Arbeidet består i både administrativt arbeid og praktiske forsøk på lab.

Jeg bistår også med faglig rådgivning i bedriften der det trengs, for eksempel i utviklingsprosjekter og utfordringer i daglig drift. Ofte er det samarbeid mellom ulike disipliner. Jobben krever at jeg holder meg faglig oppdatert, og jeg deltar jevnlig på seminarer og konferanser, når det er mulig.

Dette er en yrke med stor utvikling. Vi ser selv at det er et økende behov for produkter laget på en bærekraftig måte, og det stilles stadig flere krav til oss som produsent.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Man kan velge ulike utdanningsløp for å bli marin bioteknolog. Man kan ta en treårig bachelor i marin bioteknologi, en femårig master i marin bioteknologi, eller kombinere en bachelor fra et annet relevant fag med en master i bioteknologi. Jeg har en bachelor fra Polen, og tok mastergrad ved NTNU i Trondheim. Da tok jeg spesialisering i næringsmiddelkjemi og marine ressurser. Det syntes jeg hørtes mest spennende ut. Underveis i utdanningsløpet kan man velge ulike retninger, alt etter hva man er interessert i.   

Utenom den formelle utdanningen må man være interessert i faget, være fleksibel og like utvikling og endring. Faget utvikler seg fra år til år, og man må være fleksibel etter bedriftens behov.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det passer nok ikke dem som forventer rolige arbeidsdager med rutinepreget arbeid. Men samtidig vil nok arbeidsoppgavene i dette yrket variere fra bedrift til bedrift.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg synes jeg har en veldig artig og interessant jobb. Og ettersom jeg er opptatt av miljø, føles det godt å bidra i en miljøvennlig retning. Her på min jobb bruker vi jo avfall og lager produkter med verdi ut av det.

Jeg liker også veldig godt at det hele tiden er en dynamisk utvikling, og jeg trives veldig godt når vi samarbeider med forskningsinstitusjoner.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg trives veldig godt i jobben men det kan til tider være mye data å prosessere og det kan bli kjedelig om det pågår over lengre tid.

Image
Marin bioteknolog Monika Kopczyk jobber ved sin kontorpult.
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Dette vil passe godt til personer som har interesse for fagfeltet og liker dynamikken i dette yrket. Man bør være veldig fleksibel og like utfordringer. Det er ofte mange baller i lufta samtidig, og derfor er det viktig at man er organisert. Gode kommunikasjonsegenskaper er også en fordel fordi man samarbeider veldig tett med andre.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– En marin bioteknolog kan jobbe innen mange ulike typer bedrifter knyttet til fiskeindustrien. Eksempler kan være oppdrett, matprodusenter, for produsenter eller restråstoff prosessering. Tang og tare har også fått mye interesse i løpet av de siste årene og denne bransjen utvikler seg fort.

Bioteknologer kan også velge å ta en doktorgrad og jobbe innen akademia eller forskning.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det er vanskelig å si konkret hva man kan forvente i lønn, fordi det avhenger veldig etter hvilken type stilling og hvilken sektor man jobber i. Mitt råd er uansett å velge yrke etter interesse, og ikke etter lønn.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jobbmarkedet kan variere. Noen får tilbud om jobb før de er ferdig med mastergraden, mens andre må bruke mer tid før de er i jobb. Jeg fikk jobb før jeg var ferdig med utdanningen, og kombinerte jobb og master i en periode.

Et godt tips uansett er å utnytte studietiden til å skaffe seg et nettverk i bransjen. Kanskje skrive masteroppgave for en bedrift, delta i konferanser og workshops. I oppstarten er det også lurt å være fleksibel med hensyn til hvor man vil bo. Men kysten i Norge er lang, så det fins mange muligheter.

Tekst:
Eva Hilde Murvold
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.