Hvorfor valgte du dette yrket? 

– Jeg har alltid vært glad i realfag og skulle egentlig bli veterinær. Jeg tok biokjemi på Bjørknes etter videregående. Der skjønte jeg at legestudiet ville gi flere jobbmuligheter enn veterinærstudiet ville gjøre. Etter råd fra yrkesveilederen, begynte jeg på legestudiet. 

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg har legevakt på flere av Dr. Dropin-klinikkene i Oslo, der tar jeg imot pasienter som søker lege. Det kan være alt fra små barn som er syke, kutt som må sys, og folk med en hjertesykdom. I løpet av en 7-timersvakt kan jeg ha omtrent 18 pasienter som trenger medisinsk hjelp. 

I tillegg til å være lege i Dr. Dropin, er jeg også klinikkleder på to av våre klinikker i Oslo. Da er jeg ansvarlig for den daglige driften, og alt det administrative. Det innebærer at jeg også driver rekruttering og sørger for bemanning i klinikkene. Jeg gjennomgår jobbsøknader og holder intervjuer, og sørger for at nyansatte leger får en god start. Dr. Dropin er en nyoppstartet klinikk, og markedsføring i sosiale medier og tidsskrifter er også noe jeg jobber med. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å bli lege, må man først gå 6 år på medisinstudiet. Tidligere var det obligatorisk med en turnustjeneste på 1,5 år på sykehus og i kommunetjeneste etter medisinstudiet. Nå går man videre med det som heter LIS1 (Lege i spesialisering), en spesialutdanning som erstatter den tidligere turnusordningen. Dette er ikke obligatorisk, så man må søke som ordinær jobb. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det vanskelige med å bli lege er vel å komme seg gjennom studiet. Er man skolelei og ikke glad i lange dager med mye jobbing, er nok ikke legeyrket den riktige veien. Kommunikasjon har blitt en større del av yrket, og man må kunne kommunisere med pasienter, klare å sette seg inn i situasjonen deres, og skape en trygg sone. Klarer man ikke dette, kan jobben som lege bli vanskelig. 

Hva liker du best med dette yrket?

– Det er pasientkontakten og møtet med pasientene. Jeg liker også veldig godt å kunne kombinere teoretisk kunnskap med praktiske oppgaver og mellommenneskelig kommunikasjon. Hver dag er ulik og hver pasient er ulik. Jeg tror akkurat pasientmøtet er noe av det som gjør at leger brenner for yrket sitt. 

Hva liker du minst med yrket ditt? 

– Papirarbeidet er vel det jeg liker minst jobben. Før jeg startet som lege i Dr. Dropin, jobbet jeg som fastlege. En av grunnene til at jeg sluttet som fastlege, var at større deler av jobben gikk til papirarbeid og mindre pasientkontakt. 

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– For å bli lege må man være effektiv og omsorgsfull. Man vet aldri hva som kommer inn døren, så man bør kunne ta en utfordring på strak arm. I tillegg må man være åpen, sosial, empatisk, trygg og faglig oppdatert. Det er ekstremt viktig å følge med på utviklingen som skjer raskt om dagen, derfor er det viktig å være glad i å tilegne seg ny kunnskap. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket? 

– Jeg er et godt eksempel på akkurat det, jeg gikk jo fra å være fastlege til å jobbe med blant annet rekruttering i en start-up som Dr. Dropin. Legeyrket er et yrke med masse muligheter. Man kan jobbe som alt fra fylkesmann på et kontor til helsestasjonslege med små barn, til hånd-kirurg, radiolog eller patolog. Det som er fint med legeyrket, er at man kan bruke kunnskapen om kroppen til så mye mer. Leger er gode på «detektivarbeid», som kan være en god ressurs i andre yrker. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– En startlønn etter endt 6-årig studie, ligger på rundt 500.000 kroner. Og etter man er ferdig med LIS1-spesialistutdanningen, vil jeg tro lønnen ligger på et sted mellom 800.000-900.000 kroner. Etter hvert som man stiger i gradene og tar mer spesialisering, stiger lønnen. 

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Så lenge man ikke er veldig nøye på type spesialisering og hvor i landet man vil jobbe, er det veldig gode sjanser for å få jobb som lege.

Leger er gode på «detektivarbeid», som kan være en god ressurs i andre yrker. 
Pasientmøtet er noe av det som gjør at leger brenner for yrket sitt
Man bør kunne ta en utfordring på strak arm