Kine Lynum

YrkesintervjuAllmennlege favoritt ikon

Fastlege Kine Lynum føler et stort ansvar for sine pasienters liv og helse.

Kine Lynum
39 år
Lege
SiO Helse Blindern, Oslo
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Jeg ville jobbe med mennesker, og legeyrket virket som en spennende og trygg jobb. For meg var det viktig at studiene endte i et definert yrke. Jeg er veldig fornøyd med å være lege, og har ikke angret et sekund.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

- Jeg jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern, og har cirka 1100 pasienter. Samtlige er tilknyttet universitet, og majoriteten er studenter.

På en vanlig dag ser jeg 16 pasienter, og mange og ulike problemer preger arbeidsdagen. Noen kommer til svangerskapskontroll, andre prevensjonsveiledning, gynekologisk undersøkelse, smerter, psykiske plager og veldig mye annet. I løpet av en dag har jeg både planlagte timer og akutt-timer.

Som fastlege i Oslo kommune har du i tillegg omtrent en legevakt i måneden på kveld eller natt. Dagene varierer med pasientenes sykdomstilstand, men det sikre er at jeg alltid har nok å gjøre. Det flotte med å være fastlege er at jeg kommer tett på pasientene mine. Livet byr på stadig nye problemstillinger, noe jeg som fastlege får ta del i og følge over tid.

img_0784.jpg

All rights reserved.

Hvilken utdanning og/eller kvalifikasjoner er nødvendig for å bli lege?

- Du må ha gode karakterer fra videregående og fordypning i realfag. Jeg studerte medisin ved Universitetet i Tromsø, og har i ettertid spesialisert meg i allmennmedisin. Jeg tok embetseksamen i medisin i 2003. Deretter turnustjeneste, et år som sykehuslege og flere år i allmennpraksis. I 2011 fikk jeg godkjenning som spesialist i allmennmedisin. For å bli spesialist må du gjennom et spesialiseringsforløp som øker din kompetanse. Et veiledningsprogram med andre leger er obligatorisk, i tillegg er det krav om deltakelse på ulike kurs, ett år med sykehustjeneste og fire år som allmennpraktiserende lege. Det er mange brikker som skal falle på plass for å være en god lege. Jeg tenker at det viktigste er å ha en solid faglig forankring, samtidig som du skal kunne vise empati, omsorg og beherske kunsten med god kommunikasjon.

Hva er det beste med yrket ditt?

- Jeg er glad i å jobbe tett på andre mennesker, og med et utall problemstillinger.

Hva misliker du mest med yrket ditt?

- Krav til å holde tiden er til tider utfordrende. Med 16 pasienter per dag, og med 15 til 20 minutter per pasient, så kan det til tider føles litt hektisk.

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innenfor ditt yrke?

- Det flotte med å være lege er at det åpner for et utall av muligheter. Enten du vil ha din egen lille privatpraksis eller jobbe i et stort miljø på sykehus. Du kan drive med forskning, undervise eller ha en administrativ stilling. Det fins legestillinger i alle byer og distrikter. Det er også gode muligheter for å jobbe i utlandet.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Lønnen varierer veldig i forhold til spesialistutdanning, skiftarbeid og ansiennitet. Yrket anses nok for å være godt betalt.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Det er få arbeidsledige leger. Men å være fleksibel og mobil noen år etter endt utdanning, er nok ofte lurt.

img_0799.jpg

All rights reserved.

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

    • For meg var det viktig at studiene endte i et definert yrke.
    • Livet byr på stadig nye problemstillinger, noe jeg som fastlege får ta del i og følge over tid.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser