Iselin Caroline Nguygen

YrkesintervjuLaborant favoritt ikon

En gjettelek med kjemiske formler vekket nysgjerrigheten hos Iselin. Var dette universet et mulig yrkesvalg?

Iselin Caroline Nguygen
41 år
Laborant
ALS Laboratory Group Norway AS, Oslo
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Jeg kommer fra Vietnam, et land hvor vi lytter til våre foreldres råd. «Bli jordmor som meg», sa moren min. Jeg prøvde, men orker ikke blod og hoppet av jordmorkarrieren. I barndommen fikk min skoleflinke søster meg til å se sammenhengen mellom formelen H2O og et glass vann. Ungdomsskolens kjemibøkene var et hav av magiske koder, og jeg forsto at allerede da at - alt er kjemi. Etter å ha prøvd og feilet i helsefaget, utdannet jeg meg til laborant.

Selve yrkesvalget er for meg viktigere enn valg av ektefelle. Du kan bytte mann, men yrket ditt er et livslangt valg. Jeg mener bestemt jeg har havnet på rett hylle i livet.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

- Jeg jobber i ALS, en internasjonal laboratoriegruppe som jobber med kjemisk analyse for miljø, industri, næringsmidler, arbeidsmiljø, humanbiologi og mineralogi. Jobben min er blant annet å ta imot kunder. De fleste kommer til oss med prøver de ønsker vi skal utføre. Vi er representert i 55 land, og når kundene kommer med prøvene, registrerer jeg dem i datasystemet, og sender prøvene videre til det laboratoriet i vår gruppe i verden som utfører prøvene mest økonomisk og med best kvalitet. Et eksempel er at jordprøver blir sendt til Danmark.

img_1227.jpg

All rights reserved.

Her i Oslo analyserer jeg vannprøver fra hele landet. Jeg gjør PH-analyser, registrerer målingene og sende resultatene tilbake til kunden. Kunden tilsetter så det de trenger for å møte gjeldende standard og krav. Hver dag kommer postmannen med en masse prøver vi skal videresende, eller utføre hos oss. Å dobbeltsjekke alle kundeforespørsler, være alert og sørge for at alle får svar på det de faktisk har bedt om, er en viktig del av jobben min. Prøvene kan for eksempel være vann, salt- og brakkvann, jord, sedimenter, slam, støv, filter, mineraler, matvarer, fôr, blod, urin, legemidler, plastprodukter og elektronikk.

Hvilken utdanning og/eller kvalifikasjoner er nødvendig for å bli laborant?

- Jeg har en toårig utdanning i laboratoriefag fra videregående, og deretter toårig opplæring i bedrift. Jeg tror bestemt at det å være veldig nøyaktig, interessert i faget og nysgjerrig på å lære mye mer, gjør deg til en god laborant.

Hva er det beste med yrket ditt?

- Jeg trives godt med variasjonen i jobben og at jeg har en stor grad av selvstendighet. Jeg liker kundekontakt, men det aller viktigste er å trives med de jeg jobber sammen med. 

Hva misliker du mest med yrket ditt?

- Lønnen er ikke god nok.

 Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innenfor ditt yrke?

- Jeg vil si at arbeidsmulighetene er avhengig av hvor du bor, og du må antakelig være villig til å flytte på deg for å finne en relevant jobb. En laborant kan jobbe i olje og gass på sykehus, apotek, Vegvesenet, i industri, næringsmiddelindustri, på et legekontor og mye annet.

Det er mange muligheter til videreutdanning, og jeg vil gjerne spesialisere meg i jord og vann på Ås Landbrukshøyskole (NMBU).

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Ett sted mellom 400 000 og 450 000 er en vanlig lønn.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Sjansene er gode hvis du bor der det er behov for laboranter, altså i i store byer. Mange med min utdanning finner ikke relevante jobber der de er, men må flytte på seg. Selv har jeg vært heldig og har fått jobbtilbudene servert.

img_1258.jpg

All rights reserved.

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

Tekst:  

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser