Gjennomgått i samarbeid med Vy 07. januar 2022

Konduktør

Ein konduktør er ansvarleg for togpassasjeranes sikkerheit om bord i toget og ved av- og påstiging.

Arbeidsoppgaver

Konduktøren sel og sjekkar billettar, og gir signal til lokføraren når toget er klart for avgang. Konduktøren har funksjonen «ombordansvarleg» eller «assistanse» (til støtte for ombordansvarleg) i toget.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein konduktør:

 • rydding/reinhald i toget
 • informere om rutetider og endringar i rutetider
 • halde oppsyn med passasjeranes komfort og sikkerheit
 • sjå til at alt vognmateriale er forskriftsmessig på plass
 • skadestadsleiar ved eventuelle ulykker og andre hendingar

Som konduktør er du også togselskapets ansikt overfor omverda mot passasjerane.

Konduktøren arbeider i tett samarbeid med lokførar, og de skal i fellesskap sikre passasjeranes sikkerheit og ha ansvar for å halde rutetida.

Ein konduktør jobbar alltid turnus, noko som kan innebere kvelds- og helgearbeid. I tillegg må du pådregne å jobbe jul, påske og andre helgedagar.

Kor jobbar konduktørar?

Konduktørar jobbar i Vy (tidlegare NSB), Go-Ahead Noreg, SJ Noreg, Flåm AS, Arctic Train og andre togselskap. Ombordansvarleg på Flytoget (flytogvert) har mange av de same oppgåvene som ein konduktør, men ikkje same utdanning.

Hvordan er det å jobbe som konduktør?

Intervjuer

Kondukteren poserer foran toget på Oslo S. Han har på seg uniform.

Kon­duk­tør

Jørgen Rud Løseth

For­so­ver Jør­gen seg kan det få sto­re kon­se­kven­ser. Bank i bor­det – jeg har all­tid kom­met i tide, sier kon­duk­tø­ren.
Portrett av konduktør Fredrik Torp iført konduktøruniformen, med mørk blazer, hvit skjorte og grønt slips.

Konduktør

Fredrik Torp

Fredrik Torp ville ha en jobb der han kunne være i bevegelse. – Som konduktør går jeg tusenvis av skritt hver dag, og treffer masse hyggelige folk.

Passer jeg til å bli konduktør?

Som konduktør må du vere serviceinnstilt og flink til å kommunisere og samarbeide. Du er alltid på farten i konduktøryrket, derfor bør du vere i god fysisk form. Sidan det kan oppstå utfordrande situasjonar i dette yrket, er det viktig at du som konduktør har evna til å halde hovudet kaldt og har høy stressterskel.

Hva tjener konduktørar?

Hvordan utdanner du deg til konduktør?

Konduktøropplæring gjennomførast hos Vy (tidlegare NSB). For å bli konduktør må du søke på ein ledig stilling som konduktøraspirant når Vy søker etter dette. Dersom du blir tilsett, får du internopplæring i omtrent 18 veker. Opplæringa er ein blanding av teori og praksis. Du mottar lønn under opplæringa.

Hvilke utdanninger er vanligst for konduktørar?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter: Hvor jobber konduktørar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med konduktørar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 5112102 - KONDUKTØR
 • 5112101 - BILLETTØR (TRANSPORTMIDLER)
 • 5112106 - TOGKONTROLLØR
 • 5112105 - OVERKONDUKTØR
 • 5111121 - TOGVERTINNE
 • 5111120 - TOGVERT
 • 5112104 - KONTROLLØR (BILLETTØR - TRANSPORTMIDLER)

Andre yrke

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.