Kvalitetssikret av Vy 07. januar 2022

Konduktør

Ein konduktør er ansvarleg for togpassasjeranes sikkerheit om bord i toget og ved av- og påstiging.

Arbeidsoppgaver

Konduktøren sel og sjekkar billettar, og gir signal til lokføraren når toget er klart for avgang. Konduktøren har funksjonen «ombordansvarleg» eller «assistanse» (til støtte for ombordansvarleg) i toget.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein konduktør:

 • rydding/reinhald i toget
 • informere om rutetider og endringar i rutetider
 • halde oppsyn med passasjeranes komfort og sikkerheit
 • sjå til at alt vognmateriale er forskriftsmessig på plass
 • skadestadsleiar ved eventuelle ulykker og andre hendingar

Som konduktør er du også togselskapets ansikt overfor omverda mot passasjerane.

Konduktøren arbeider i tett samarbeid med lokførar, og de skal i fellesskap sikre passasjeranes sikkerheit og ha ansvar for å halde rutetida.

Ein konduktør jobbar alltid turnus, noko som kan innebere kvelds- og helgearbeid. I tillegg må du pådregne å jobbe jul, påske og andre helgedagar.

Hvor jobber konduktørar ?

Konduktørar jobbar i Vy (tidlegare NSB), Go-Ahead Noreg, SJ Noreg, Flåm AS, Arctic Train og andre togselskap. Ombordansvarleg på Flytoget (flytogvert) har mange av de same oppgåvene som ein konduktør, men ikkje same utdanning.

Intervjuer

Portrett av konduktør Fredrik Torp iført konduktøruniformen, med mørk blazer, hvit skjorte og grønt slips.

Konduktør

Fredrik Torp

Fredrik Torp ville ha en jobb der han kunne være i bevegelse. – Som konduktør går jeg tusenvis av skritt hver dag, og treffer masse hyggelige folk.
Anne Lena Nesse ved billettautomaten å Oslo S.

Flytogvert

Anne Lena Nesse

Anne Lena Nesses jobb på flytoget er en reise uten slutt.

Viktige egenskaper

Som konduktør må du vere serviceinnstilt og flink til å kommunisere og samarbeide. Du er alltid på farten i konduktøryrket, derfor bør du vere i god fysisk form. Sidan det kan oppstå utfordrande situasjonar i dette yrket, er det viktig at du som konduktør har evna til å halde hovudet kaldt og har høy stressterskel.

Lønn

Utdanning

Konduktøropplæring gjennomførast hos Vy (tidlegare NSB). For å bli konduktør må du søke på ein ledig stilling som konduktøraspirant når Vy søker etter dette. Dersom du blir tilsett, får du internopplæring i omtrent 18 veker. Opplæringa er ein blanding av teori og praksis. Du mottar lønn under opplæringa.

De som jobber som konduktørar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med konduktørar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5112106 - TOGKONTROLLØR
 • 5112105 - OVERKONDUKTØR
 • 5112102 - KONDUKTØR
 • 5112101 - BILLETTØR (TRANSPORTMIDLER)
 • 5111121 - TOGVERTINNE
 • 5111120 - TOGVERT

Andre yrke

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.