Kvalitetssikret av Faglig råd for naturbruk 16. februar 2022

Hovslagar

Hovslagarar arbeider med å sko hestar.

Arbeidsoppgaver

Hovslagaren skor hestar. Som hovslagar må du vere flink med hestar og handtere dei på ei sikker måte. Du må ha kjennskap til hestar sin anatomi og om sjukdommar i bein og hov.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein hovslagar

 • skjering av hovar 
 • kald- eller varmesmiing hestesko
 • festing av sko på hovane med saum (spikar) 
 • å gje faglege råd til hesteeigarar om riktig hovpleie

Korrekt skjering av hovane og skoing av hesten er viktig, slik at hesten ikkje får skadar. Hovslagaren brukar i dag mest fabrikkproduserte hestesko i ulike materialar, men han må kunne smi for å gjere gode tilpassingar og laga høvelege beslag.

Hovslagaren må ta omsyn til sin eigen og trygginga til hesten under arbeidet. Arbeidet kan vera fysisk krevjande og det er nødvendig med gode kunnskapar om både ergonomi og helse, miljø og trygging.

Hvor jobber hovslagarar ?

Hovslagarar er ofte som sjølvstendig næringsdrivande. Nokre hovslagarar arbeider på fast arbeidsplass, men dei fleste reiser ut til kundane.

Intervjuer

Hovslager Aleksander Hoksrud foran hestehagen på stallen hvor han skor ridehester.

Hovslager

Aleksander Hoksrud

Å gå fra å være kameramann i TV produksjon til å bli hovslager er utvilsomt et kjempesprang. Jeg stortrives, og landet trenger flere hovslagere, smiler Aleksander Hoksrud.

Viktige egenskaper

Du må vere ein dyktig handverkar med godt handlag og praktisk sans. Nøyaktigheit og fokus på kvalitet og dyrevelferd er viktig.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i hovslagarfag. Les meir om meisterutdanning.

De vanligste jobbene blant hovslagarfagutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 455215 - Hovslagerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med hovslagarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7221111 - SPESIALARBEIDER (SMED)
 • 7221110 - FORMANN (SMED)
 • 7221108 - FAGARBEIDER (SMED)
 • 7221107 - VOGNSMED
 • 7221106 - SMED
 • 7221104 - SMEDMESTER
 • 7221102 - HOVSLAGER

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemakar

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.
Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleiar

Som dyrepleiar hjelper du veterinæren i det daglege arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.
En grafisk produksjonstekniner står ved en stor printer

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.
Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandlar du sjukdommar hos fisk og andre organismar under vatn.
Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førarhundtrenar

Førarhundtrenaren trenar opp førarhundar til blinde og svaksynte.
Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.