Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.
Yrkesbeskrivelse

Fiskeoppdretter

favoritt ikon

Som fiskeoppdretter har du ansvaret for den daglige driften av et oppdrettsanlegg.

Å være fiskeoppdretter betyr at du drifter et akvakulturanlegg. Du steller, overvåker og fôrer organismer i vann. Yrket kalles også havbruker eller fagoperatør i akvakulturfag. 

Hovedoppgaven din er å sikre at fisken har best mulig levevilkår for vekst og utvikling. Fisken skal spises, settes ut eller forskes på.

Vanlige oppgaver for en fagoperatør i akvakulturfag:

  • rengjøre, desinfisere, kontrollere og vedlikeholde produksjonsutstyr og lokaler
  • bruke løfte- og lasteutstyr i oppdrettsanlegg og på fartøy
  • føre og vedlikeholde oppdrettsfartøy, samt se til denne daglig
  • bruke digitale verktøy i oppdrettsproduksjon
  • ta opp, transportere, og levere oppdrettsfisk
  • håndtere og destruere død fisk og skalldyr
  • planlegge produksjonen og følge kvalitetssystem
  • mate fisken ved hjelp av fôringssystemene (avanserte dataprogram)

Oppdrett deles inn i landbaserte eller havbaserte anlegg. Det vil si at den første delen av livet er på land. Der foregår produksjon av rogn og den videre yngel og settefiskfasen. Etter omtrent ett år er fisken klar for havet, og flyttes over til et matfiskanlegg. Laks og ørret er de mest sentrale oppdrettsartene i Norge, men flere andre fiskeslag er under utvikling. 

Som fiskeoppdretter har du forståelse for sammenhenger mellom biologisk produksjon, naturens smertegrenser, teknologi og menneskelig aktivitet.

Hvor jobber fiskeoppdrettere?

Fiskeoppdrettere/fagoperatører i akvakultur jobber ofte som daglig leder, tekniker eller røkter på oppdrettsanlegg som først og fremst driver oppdrett av matfisk, stamfisk (avl), settefisk, smolt eller utklekking av rogn.

Du kan også få jobb ved forskningsstasjoner, akvarier eller videreutdanne deg til en jobb innen salg, FoU, forvaltning eller for eksempel bioteknologi. Det er også mulig å jobbe i utlandet.

Personlige egenskaper

Som fiskeoppdretter/fagoperatør i akvakultur bør du interessere deg for marinbiologi, mekanikk og data. Du må ha forståelse for miljø, fiskevelferd, mattrygghet og hygiene. Du jobber tett sammen med andre, og bør derfor like jobbe i team og ha gode samarbeidsevner. Du bør også være nøyaktig. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber akvakulturutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for fiskeoppdrettere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Havbruksarbeidere
Deltid
Alle sektorer
1 523 personer
421 personer
1 102 personer
Ca 204 kr
Ca 196 kr
Ca 207 kr
33 080 kr
31 800 kr
33 610 kr
396 960 kr
381 600 kr
403 320 kr
Ca 204 kr
Ca 196 kr
Ca 207 kr
34 300 kr
32 420 kr
35 270 kr
411 600 kr
389 040 kr
423 240 kr
Ca 215 kr
Ca 206 kr
Ca 218 kr
34 760 kr
33 360 kr
35 280 kr
417 120 kr
400 320 kr
423 360 kr
Ca 215 kr
Ca 206 kr
Ca 218 kr
37 760 kr
34 790 kr
38 860 kr
453 120 kr
417 480 kr
466 320 kr
Havbruksarbeidere
Heltid
Alle sektorer
4 441 personer
482 personer
3 959 personer
Ca 264 kr
Ca 234 kr
Ca 268 kr
42 770 kr
37 850 kr
43 430 kr
513 240 kr
454 200 kr
521 160 kr
Ca 264 kr
Ca 234 kr
Ca 268 kr
45 780 kr
39 490 kr
46 590 kr
549 360 kr
473 880 kr
559 080 kr
Ca 268 kr
Ca 237 kr
Ca 271 kr
43 350 kr
38 460 kr
43 950 kr
520 200 kr
461 520 kr
527 400 kr
Ca 268 kr
Ca 237 kr
Ca 271 kr
47 510 kr
41 270 kr
48 270 kr
570 120 kr
495 240 kr
579 240 kr
Havbruksarbeidere
Deltid
Privat
1 516 personer
417 personer
1 099 personer
Ca 204 kr
Ca 196 kr
Ca 207 kr
33 080 kr
31 800 kr
33 610 kr
396 960 kr
381 600 kr
403 320 kr
Ca 204 kr
Ca 196 kr
Ca 207 kr
34 300 kr
32 420 kr
35 270 kr
411 600 kr
389 040 kr
423 240 kr
Ca 215 kr
Ca 206 kr
Ca 218 kr
34 770 kr
33 380 kr
35 280 kr
417 240 kr
400 560 kr
423 360 kr
Ca 215 kr
Ca 206 kr
Ca 218 kr
37 770 kr
34 820 kr
38 860 kr
453 240 kr
417 840 kr
466 320 kr
Havbruksarbeidere
Heltid
Privat
4 436 personer
482 personer
3 954 personer
Ca 264 kr
Ca 234 kr
Ca 268 kr
42 810 kr
37 850 kr
43 460 kr
513 720 kr
454 200 kr
521 520 kr
Ca 264 kr
Ca 234 kr
Ca 268 kr
45 820 kr
39 490 kr
46 620 kr
549 840 kr
473 880 kr
559 440 kr
Ca 268 kr
Ca 237 kr
Ca 271 kr
43 360 kr
38 460 kr
43 960 kr
520 320 kr
461 520 kr
527 520 kr
Ca 268 kr
Ca 237 kr
Ca 271 kr
47 520 kr
41 270 kr
48 280 kr
570 240 kr
495 240 kr
579 360 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold