Image
Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Yrkesbeskrivelse

Fiskeoppdretter

Som fiskeoppdretter har du ansvaret for den daglige driften av et oppdrettsanlegg.

Å være fiskeoppdretter betyr at du drifter et akvakulturanlegg. Du steller, overvåker og fôrer organismer i vann. Yrket kalles også havbruker eller fagoperatør i akvakulturfag. 

Hovedoppgaven din er å sikre at fisken har best mulig levevilkår for vekst og utvikling. Fisken skal spises, settes ut eller forskes på.

Vanlige oppgaver for en fagoperatør i akvakulturfag:

 • rengjøre, desinfisere, kontrollere og vedlikeholde produksjonsutstyr og lokaler
 • bruke løfte- og lasteutstyr i oppdrettsanlegg og på fartøy
 • føre og vedlikeholde oppdrettsfartøy, samt se til denne daglig
 • bruke digitale verktøy i oppdrettsproduksjon
 • ta opp, transportere, og levere oppdrettsfisk
 • håndtere og destruere død fisk og skalldyr
 • planlegge produksjonen og følge kvalitetssystem
 • mate fisken ved hjelp av fôringssystemene (avanserte dataprogram)

Oppdrett deles inn i landbaserte eller havbaserte anlegg. Det vil si at den første delen av livet er på land. Der foregår produksjon av rogn og den videre yngel og settefiskfasen. Etter omtrent ett år er fisken klar for havet, og flyttes over til et matfiskanlegg. Laks og ørret er de mest sentrale oppdrettsartene i Norge, men flere andre fiskeslag er under utvikling. 

Som fiskeoppdretter har du forståelse for sammenhenger mellom biologisk produksjon, naturens smertegrenser, teknologi og menneskelig aktivitet.

Hvor jobber fiskeoppdrettere ?

Fiskeoppdrettere/fagoperatører i akvakultur jobber ofte som daglig leder, tekniker eller røkter på oppdrettsanlegg som først og fremst driver oppdrett av matfisk, stamfisk (avl), settefisk, smolt eller utklekking av rogn.

Du kan også få jobb ved forskningsstasjoner, akvarier eller videreutdanne deg til en jobb innen salg, FoU, forvaltning eller for eksempel bioteknologi. Det er også mulig å jobbe i utlandet.

Personlige egenskaper

Som fiskeoppdretter/fagoperatør i akvakultur bør du interessere deg for marinbiologi, mekanikk og data. Du må ha forståelse for miljø, fiskevelferd, mattrygghet og hygiene. Du jobber tett sammen med andre, og bør derfor like jobbe i team og ha gode samarbeidsevner. Du bør også være nøyaktig. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider i akvakulturfag er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber akvakulturutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 651501 - Akvakultur, lavere nivå
 • 651507 - Bachelor, akvakultur / næringsmiddelteknologi, treårig
 • 458104 - Sjømatproduksjon, Vg3
 • 471101 - Fiske og fangst, Vg3
 • 471901 - Akvakulturfaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for fiskeoppdrettere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Fiskeoppdretter i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 6310101 - FISKEOPPDRETTER
 • 6310104 - FAGOPERATØR (AKVAKULTUR)
 • 6310105 - AKVAKULTURARBEIDER
 • 6310102 - FAGARBEIDER (AKVAKULTUR)
 • 6310109 - FISKERØKTER
 • 6310110 - FORSØKSTEKNIKER (FISKEOPPDRETT)
 • 6310108 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (FISKEOPPDRETT)
 • 6310103 - RØKTER (AKVAKULTUR)
 • 6310106 - FORMANN (AKVAKULTUR)
 • 1311107 - LEDER (FISKEOPPDRETTSANLEGG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)

Sist kvalitetsikret den 12. desember 2016, av Fiskeri- og habruksnæringens landsforbund / Sett Sjøbein