Fagoperatør akvakultur

Akvakultur er en innovativ, fremtidsrettet og raskt voksende industri, forteller Tonje Elise Nordbo.
Portrettbilde. Tone Elise Nordbo står ute i arbedisklær og vernehjelm. Bak henne er det blå himmel og blått hav.
Tonje Elise Nordbo, 23 år
Driftstekniker
Mowi
«En vanlig dag på jobb krever at jeg håndterer forskjellige båter, kraner og PC-programmer. »
― Tonje Elise Nordbo
Intervju:
Jonina Reynisdottir
Publisert: 21.09.2022
«En vanlig dag på jobb krever at jeg håndterer forskjellige båter, kraner og PC-programmer. »
― Tonje Elise Nordbo
«Jeg jobber på en arbeidsplass som er veldig fri og hvor jeg kan jobbe mye selvstendig, samtidig som at jeg jobber i team. »
― Tonje Elise Nordbo

Hvorfor valgte du å bli fagoperatør innen akvakultur?

– Jeg valgte dette yrket fordi det er en næring som er innovativ, fremtidsrettet og i stadig utvikling. Dette er et eventyr jeg ønsket å ta del i.

Image
Fiskeoppdretter Tonje Elise Nordbo jobber på en båt, iført synlighetsklær og hjelm. På venstre skulder bærer hun en sekk som hun skal frakte i land.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Jeg møter på kaien klokken syv om morgenen. Derfra er det en 15 minutters båttur til oppdrettsanleggene, hvor vi skal jobbe. Når vi kommer frem så starter vi arbeidsdagen med et morgenmøte der vi planlegger dagen. 

Det første jeg gjør er daglig vedlikehold av fôringsanlegget, deretter fôrer vi laksen. Arbeidsoppgavene mine utover det varierer. Noen dager sitter jeg på kontoret og fôrer laksen digitalt, andre dager er jeg ute i en katamaran og drifter anlegget. En gang i uken har jeg lusetelling. Ellers er det annet forfallende arbeid i forbindelse med vedlikehold av utstyret vi bruker.

Fiskene i anlegget skal etter hvert slaktes. Da kommer det store brønnbåter som tar seg av slaktingen, men det innebærer også at jeg må ha forberedt mye. Når fisken er ute av anleggene, må vi forberede oss på at ny fisk skal inn. Da er det mye utstyr som skal på plass. Fuglenett, fôrslanger, luftslanger, preventive tiltak, kamera, skjul og mer skal settes opp. 

En vanlig dag på jobb krever at jeg håndterer forskjellige båter, kraner og PC-programmer. Jobben blir stadig mer digitalisert. Maskiner tar seg av arbeidsoppgaver som mennesker gjorde tidligere, noe som forenkler arbeidshverdagen vår og gjør den mindre fysisk krevende. Da blir min oppgave å styre maskinene og legge til rette for at de kan gjøre det de skal.

Jeg arbeider skift, syv dager på og syv dager av. Arbeidsdagen er på totalt ti timer. 

Hva kreves for å kunne jobbe som fagoperatør innen akvakultur?

– Et fagbrev som driftstekniker i akvakultur.

For å ta fagbrevet gikk jeg ett år på naturbruk på videregående, så ett år på akvakultur, og to år som lærling i bedrift. Deretter tok jeg fagbrevet. Jeg har tatt påbygg parallelt med læretiden, og nå studerer jeg havbruk på Høyskolen på Vestlandet, ved siden av 100 prosent jobb. Jeg har en rekke kurs og sertifikater gjennom jobb og skole, som for eksempel D6 Sertifikat, kronekurs, truckkurs, sikkerhetskurs og fiskehelsekurs.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for?

– Denne jobben passer til de som er interessert i biologi og som vil jobbe både praktisk og teoretisk. Bransjen digitaliseres raskt. Tidligere var man stort sett bare ute på anleggene og jobbet, nå er man mer på kontor og styrer maskiner som jobber.

Man jobber både selvstendig og med andre, så jobben passer ikke for de som vil bare én av delene. Dessuten vil jobben ikke passe til de som ikke er opptatt av fiskehelse. 

Hva liker du best med å være fagoperatør innen akvakultur? 

– Jeg liker mulighetene som er i yrket. Jeg jobber på en arbeidsplass som er veldig fri og hvor jeg kan jobbe mye selvstendig, samtidig som at jeg jobber i team. Det liker jeg.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jobben kan til tider være uforutsigbar når det kommer til arbeidstid. Vi er ofte avhengig av andre båter, og de kan bli forsinket på grunn av dårlig vær og lignende. Av og til kan jeg komme på jobb og ikke vite når jeg er ferdig. Slik er det ikke hver dag, men når det er travelt.

Image
Fiskeoppdretter Tonje Elise Nordbo sitter bak et kontrollbord og styrer maskiner. Hun har på seg en synlighetsvest med en walkie talkie i.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Mulighetene er mange. Selv er jeg driftstekniker, men man kan også være assisterende driftsleder og driftsleder ute på anlegg. Man kan jobbe på settefiskanlegg, slakteri, administrasjon, salg, markedsføring og mer. Akvakultur er en voksende næring og jeg ser ikke bort ifra at det vil dukke opp flere stillinger i løpet av de kommende årene.

Hva kan man forvente i lønn som fagoperatør innen akvakultur? 

Lærlinglønnen er god, og man kan jobbe en del overtid om man ønsker det. Lønnen som ferdigutdannet er og veldig bra. 

Hvordan ser du sjansene for å få jobb som fagoperatør innen akvakultur?

– Da jeg gikk på skole fikk alle læreplass. Det har heller ikke vært noe problem å få jobb etter læretiden for de jeg kjenner. Jeg tror mulighetene er veldig gode og det er en raskt voksende industri.

Tilhørende utdanninger

Akvakulturfag

Du lærer å utvikle og drifte et akvakulturanlegg, og får forståelse for sammenhenger mellom produksjon, natur, teknologi og menneskelig aktivitet.

Finn studier
Fiske og havbruk

Du lærer om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i fiskerinæringen.

Finn studier