Kvalitetssikret av Faglig råd for naturbruk 16. februar 2022

Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdrettar)

Som fagoperatør i akvakultur (fiskeoppdrettar) har du ansvaret for den daglege drifta av et akvakulturanlegg.

Arbeidsoppgaver

Å vera fagoperatør i akvakultur betyr at du driftar eit akvakulturanlegg. Det krev at du har forståing for samanhengane mellom biologi, teknologi og økonomi.

Hovudoppgåva di er å sikra at fisk og andre aktuelle akvakulturorganismar har best mogleg levevilkår for vekst og utvikling. Du må ha kunnskap om gjeldande krav til dyrevelferd, mattrygging, kvalitet og korleis akvakulturverksemda påverkar miljøet.

Som fagoperatør i akvakultur skal du både planlegga, gjennomføra, vurdera og dokumentera arbeidet etter gjeldande regelverk og prosedyrar. Du må òg kjenna til beredskapsplanar, vurdera risiko og vareta trygginga i arbeidet.

Vanlege oppgåver for ein fagoperatør i akvakulturfag:

 • røykte akvakulturorganismar og vareta dyrevelferd
 • fôra akvakulturorganismar og bruka aktuelle fôringssystemer
 • reingjera, desinfisera, kontrollera og halda ved like produksjonsutstyr og lokale
 • bruka løfte- og lasteutstyr
 • gjennomføra ettersyn og vedlikehald av fartøy og teknisk utstyr på anlegget
 • handtera, avliva og destruera akvakulturorganismar
 • planlegga produksjonen og følgje kvalitetssystem

Som fagoperatør i akvakultur har du i hovudsak ansvaret for akvakulturorganismane og den biologiske produksjonen på akvakulturanlegg, medan havbruksteknikaren har eit større ansvar for tekniske operasjonar knytt til drift.

Hvor jobber fagoperatørar akvakultur (fiskeoppdrettarar) ?

Fagoperatøren i akvakultur jobbar på ulike akvakulturanlegg og med ulike oppdrettsorganismar Du kan òg få jobb ved forskingsstasjonar, akvarium eller videreutdanne deg til ein jobb innan sal, FoU, forvaltning eller til dømes bioteknologi. Det er òg mogleg å jobba i utlandet.

Intervjuer

Portrettbilde. Tone Elise Nordbo står ute i arbedisklær og vernehjelm. Bak henne er det blå himmel og blått hav.

Fagoperatør akvakultur

Tonje Elise Nordbo

Akvakultur er en innovativ, fremtidsrettet og raskt voksende industri, forteller Tonje Elise Nordbo.

Viktige egenskaper

Som fagoperatør i akvakultur bør du interessera deg for biologi og teknologi. Du må like å jobba med fysiske arbeidsoppgåver. Du jobbar tett saman med andre, og bør derfor like å jobba i team og ha gode samarbeidsevner.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar i akvakulturfag er et yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

De som jobber som fagoperatørar akvakultur (fiskeoppdrettarar) har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant akvakulturutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 651507 - Bachelor, akvakultur / næringsmiddelteknologi, treårig
 • 651501 - Akvakultur, lavere nivå
 • 471901 - Akvakulturfaget, Vg3
 • 471101 - Fiske og fangst, Vg3
 • 458104 - Sjømatproduksjon, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fagoperatørar akvakultur (fiskeoppdrettarar)

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 6310110 - FORSØKSTEKNIKER (FISKEOPPDRETT)
 • 6310109 - FISKERØKTER
 • 6310108 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (FISKEOPPDRETT)
 • 6310106 - FORMANN (AKVAKULTUR)
 • 6310105 - AKVAKULTURARBEIDER
 • 6310104 - FAGOPERATØR (AKVAKULTUR)
 • 6310103 - RØKTER (AKVAKULTUR)
 • 6310102 - FAGARBEIDER (AKVAKULTUR)
 • 6310101 - FISKEOPPDRETTER
 • 1311107 - LEDER (FISKEOPPDRETTSANLEGG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)

Andre yrke

Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykkar

Ein yrkesdykkar utfører arbeid under vatn.
Tre ernæringskokker lager mat ved sida av kvarandre inne på et grovkjøkken

Ernæringskokk

Ernæringskokker lagar mat ved storkjøkken og institusjonar, basert på kunnskap om ernæring, kosthald og helse.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar
Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandlar du sjukdommar hos fisk og andre organismar under vatn.
Fu-operatør styrer undervannsfarkoster

FU-operatør

FU-operatøren styrer undervassfarkostar og andre undervassverktøy.
En hovmester planlegger serveringen med servitører og kokker

Hovmeister

Hovmeisteren ser til at gjestene blir tekne godt imot, og at dei får den servicen dei skal ha.
Klinisk ernæringsfysiolog i dialog med klient.

Klinisk ernæringsfysiolog

Som klinisk ernæringsfysiolog hjelper du menneske til ei betre helse ved å gjere dei medvitne på maten dei et og kva for ei næring dei får i seg.
Kvinneleg kokk på et kjøkken

Kokk

Kokkar jobbar med å lage mat, setje opp menyar, planlegge innkjøp og velje ut råvarer.