Nøkkelinformasjon

Du lærer å utføre profesjonelt arbeid innen drift, vedlikehold og skjøtsel av både grønne og grå anlegg.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er anleggsgartner.

Læreplan

Læreplan i anleggsgartnerfag

Vg3 anleggsgartnerfaget handler om å bygge og vedlikeholde utendørsanlegg til ulike formål. Faget skal sette lærlingene i stand til å etablere vegetasjon tilpasset ulike funksjonsområder og klima, og sikre gode vekstforhold tilpasset ulike vegetasjonstyper. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan vurdere ulike tekniske løsninger og utforme utendørsanlegg som legger til rette for fysisk aktivitet for alle. Velge og bruke maskiner og verktøy for å minimere miljøavtrykk og sikre effektiv ressursutnyttelse er også en del av faget.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

På gammel kode NAANG3:

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker