Kvalitetssikret av Faglig råd for teknologi og industrifag 25. mai 2022

Børsemakar

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.

Arbeidsoppgaver

Som børsemakar reparerer, justerer, tilpassar, monterer og lagar du våpen, våpendelar og reservedelar. Du arbeider med ulike materialar som stål, tre, plast og andre kunststoff, og må kunne meistre tradisjonelle arbeidsteknikkar så vel som moderne maskiner og metodar. I nokre tilfelle kan børsemakarar få i oppdrag å lage våpen etter ein kunde sine særskilde ønske, men dei fleste våpen som blir brukt i dag er serieproduserte i ei industriverksemd.

Vanlege arbeidsoppgåver for børsemakaren:

 • reparere og produsere våpendelar og våpen som blir brukte til jakt og sportsskyting
 • arbeide om, feste og overflatebehandle ulike materialar
 • setje saman våpen av eigenproduserte og innkjøpte delar
 • rettleie kundar, som oftast er sportsskytarar og/eller jegerar
 • halde ved like maskiner og verkstaden

Hvor jobber børsemakarar ?

Børsemakarar arbeider i ein eigen verkstad, i forretningar som sel våpen eller i Forsvaret. For å få løyve frå Politidirektoratet til å drive børsemakarverkstad, set våpenforskrifta mellom anna krav om faglege kvalifikasjonar på nivå med sveinebrev. 

Intervjuer

Portrett av Didrik Sørlige inne på verktstedet

Børsemaker

Didrik Sørlie

- Vi er ikke mange børsemakere i Norge, og de fleste av oss kjenner til hverandre, sier Didrik Sørlie.

Viktige egenskaper

Utanom allsidige handverksferdigheiter må børsemakaren vere nøyaktig og kjenne godt til ballistikk og matematiske utrekningsmetodar for våpentekniske konstruksjonar. Du må vere sjølvstendig og serviceinnstilt. 

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i børsemakerfaget. Les meir om meisterbrev

De som jobber som børsemakarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant børsemakarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 455309 - Børsemakerfaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 455308 - Børsemakerfaget, VK III
 • 455301 - Børsemakerfaget, VK II

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med børsemakarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7236102 - VÅPENMEKANIKER
 • 7222102 - BØRSEMAKERMESTER
 • 7222101 - BØRSEMAKER

Andre yrke

Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.
En grafisk produksjonstekniner står ved en stor printer

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.
Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.
Hovslager skor hest

Hovslagar

Hovslagarar arbeider med å sko hestar.
En kvinne måler opp stoff på en sømbyste

Kjole- og draktsyar

Ein kjole- og draktsyar syr klede til enkeltkundar eller til små kolleksjonar.
Klesdesigner i arbeid

Klesdesignar

Som klesdesignar utviklar og bestemmer du snitt, form, materialar, fargar og funksjon for klede.
En komposittbåtbygger reparerer en båt

Komposittbåtbyggar

Komposittbåtbyggaren produserer, held ved like og reparerer båtar av materiale som glasfiber og plast.
Mekaniker jobber med helikoptermotor

Mekanikar

Som mekanikar arbeider du med vedlikehald, reparasjon og forbetring av mekanisk utstyr.
En mur- og flislegger arbeider med store fliser

Mur- og flislegger

Mur- og flisleggeren bygger nytt murverk og restaurerer gammalt murverk.
Liten modell av en lenestol og en tegning av lenestolen som er fargelagt

Møbeldesignar

Møbeldesignaren designar møblar og interiør.