Hvorfor valgte du dette yrket? 

– Det var ganske tilfeldig. Da jeg var ferdig med utdanninga søkte jeg jobb på forskjellige avdelinger på sykehuset og fikk et vikariat på barneavdelinga, og her har jeg vært siden. Jeg fant ut at jeg trivdes veldig godt å jobbe med barn. Grunnen til at jeg i utgangspunktet begynte på sykepleierutdanningen var at det ga meg mange forskjellige jobbmuligheter. 

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Dagen min starter halv åtte og er ferdig halv fire. De er litt ulike, alt etter hvor mange avtaler med pasienter som er satt opp. Vanligvis har jeg opp til fem pasienter per dag. Det første jeg gjør når jeg kommer på jobb er å logge inn, sjekke pasientjournaler og e-post. På denne poliklinikken får ungene som kommer dagbehandling, det vil si at de ikke blir lagt inn og må ikke overnatte. 

Når pasientene, som er barn fra 0–18 år, kommer til en time utfører jeg kontroll, veier de og måler blodsukkeret. Når du har diabetes må du enten bruke pumpe eller sprøyte for å gi kroppen ekstra insulin. Når vi måler for å følge med på blodsukkeret, lastes dette opp i et dataprogram som viser hvordan det står til med insulinnivået. Unger med diabetes kommer hit hver tredje måned til kontroll. Når de er innom snakker vi om hvordan de har det og hvordan det har vært siden sist. For å justere dosen sjekker vi dataprogrammet hvor mye insulin de har brukt og når på døgnet de trenger mer eller mindre. Dette er spesielt viktig fordi barn og unge hele tiden er i utvikling. 

Jeg jobber også en del med å følge opp pasienter i avdelinga, hvis de har nyoppdaget diabetes. Da starter vi med nytt utstyr som både barn og foreldrene må lære å bruke. Det hender at noen er så dårlige og har så store plager at de må legges inn og overnatte. En del av arbeidstiden brukes til å sette opp nye timer, ta telefoner fra foreldre som lurer på ting, samt å reise ut til skoler og barnehager for å gi opplæring i diabetes. Da går det ofte en hel arbeidsdag til dette. Av og til reiser vi til sykehuset i Lofoten for å hjelpe poliklinikken der. Da slipper ungene i Lofoten å komme hit til diabeteskontroll. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Som barnesykepleier må du først utdanne deg til å bli sykepleier. Deretter må du jobbe i to år for å komme inn på videreutdanningen, som tar ett og et halvt år. Som person bør du være glad i mennesker, spesielt barn og ungdom. Fordi jeg er barne- og diabetessykepleier har jeg også tatt videreutdanning i diabetes. 

Du må være ansvarsfull fordi du jobber mye alene og må ta egne avgjørelser. Samtidig må du også være god til å jobbe i team og samarbeide. Det kan til tider være en stressende jobb, så du bør tåle at kan bli travelt og i tillegg kunne vite hva som er viktigst å prioritere og hva som kan vente.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Hvis du ikke er glad i barn og ungdom, og ikke er god til å planlegge og ha struktur i arbeidsdagen din, vil du ikke trives som barnesykepleier. 

Hva liker du best med yrket ditt? 

– Det jeg liker aller best i denne jobben er at jeg får treffe og følge opp barna over flere år og dermed bli godt kjent, både med barna og foreldrene. Dessuten er det artig å følge med på alt det nye som skjer med diabetes. Det kommer stadig nytt utstyr som forenkler hverdagen og gjør det lettere for pasienter. Så er det også et veldig fint arbeidsmiljø her på avdelinga.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det kan i perioder være mye reising og lange dager. 

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Du bør være ansvarsfull, like barn og ha et ønske om å jobbe med mennesker generelt. Dessuten er dette et yrke hvor det er flest kvinner, så jeg vil absolutt anbefale menn å utdanne seg til å bli barnesykepleier. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket? 

– Du kan jobbe på nyfødt intensiv, eller på sengeposten, hvor pasienter overnatter, eller på poliklinikken med andre diagnoser. Det er også mulig som barnesykepleier å jobbe på dagenheten, hvor de gjør behandlinger som varer noen timer. En annen mulighet er ungdomspsykiatrien. De større sykehusene har en barneintensiv-avdeling, hvor de dårligste pasientene kommer. Det er med andre ord mange muligheter. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Hvis du jobber turnus, vil du få kvelds-, helg,- og nattillegg. For meg som er barnesykepleier med 10 års ansiennitet, og som har fast arbeidstid, er grunnlønna 538.000 kroner. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket? 

– Som barnesykepleier er det veldig gode sjanser for å få jobb. Hvis du har videreutdanning er det lett å få fast arbeid, da disse prioriteres i ansettelsesprosessen. 

 

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.