Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

På studiet lærer man om skog- og utmarksforvaltning, naturbruk og arealforvaltning.

Skogen er en viktig ressurs for samfunnet. Den er et område for rekreasjon og friluftsliv, samtidig som den bidrar med tømmer og andre produkter mennesker trenger. På studiene lærer man om økologi og mangfold, som er viktig for forhindre overforbruk av skogens ressurser. 

En utdanning innenfor skogbruk passer godt dersom du skal ta over forvalteransvaret for en skogeiendom, eller ønsker å jobbe som skogbrukssjef, skogforvalter eller fylkesskogmester.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Enkelte studier krever realfagskombinasjon. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Enkelte studier krever realfagskombinasjon. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Varighet

Årsstudium tar et år. Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Varighet

Årsstudium tar et år. Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8741 - Skogbruk
 • 7741 - Skogbruk
 • 6741 - Skogbruk
 • 641146 - Bachelor, økonomi- og ressursforvaltning innen jord- og skogbruk, treårig
 • 741120 - Master, økonomi og ressursforvaltning innen jord- og skogbruk, toårig
 • 774999 - Skogbruk, andre, uspesifiserte, høyere nivå
 • 674999 - Skogbruk, andre, uspesifiserte, lavere nivå

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8741 - Skogbruk
 • 7741 - Skogbruk
 • 6741 - Skogbruk
 • 641146 - Bachelor, økonomi- og ressursforvaltning innen jord- og skogbruk, treårig
 • 741120 - Master, økonomi og ressursforvaltning innen jord- og skogbruk, toårig
 • 774999 - Skogbruk, andre, uspesifiserte, høyere nivå
 • 674999 - Skogbruk, andre, uspesifiserte, lavere nivå

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Skogbruk (8741)
 • Skogbruk (7741)
 • Skogbruk (6741)
 • Bachelor, økonomi- og ressursforvaltning innen jord- og skogbruk, treårig (641146)
 • Master, økonomi og ressursforvaltning innen jord- og skogbruk, toårig (741120)
 • Skogbruk, andre, uspesifiserte, høyere nivå (774999)
 • Skogbruk, andre, uspesifiserte, lavere nivå (674999)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.