Nøkkelinformasjon

På studiet lærer man om skog- og utmarksforvaltning, naturbruk og arealforvaltning.

Skogen er en viktig ressurs for samfunnet. Den er et område for rekreasjon og friluftsliv, samtidig som den bidrar med tømmer og andre produkter mennesker trenger. På studiene lærer man om økologi og mangfold, som er viktig for forhindre overforbruk av skogens ressurser. 

En utdanning innenfor skogbruk passer godt dersom du skal ta over forvalteransvaret for en skogeiendom, eller ønsker å jobbe som skogbrukssjef, skogforvalter eller fylkesskogmester.

Utdanninger

Viser 10 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i naturforvaltning Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS Alle Alle
Bachelor i skogbruk Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet GENS Alle Alle
Bachelor i utmarksforvaltning Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet GENS Alle Alle
Fornybar energi Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Fornybar energi Bachelor og høgskolekandidat NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet GENS 46.20 46.10
Master i bærekraftig skogforvaltning Master og høyere Høgskolen i Innlandet
Naturoppsyn Årsstudium og kortere Høgskolen i Innlandet
Skogfag Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Skogfag Bachelor og høgskolekandidat NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet GENS 40.10 44.80
Årsstudium i naturforvaltning Årsstudium og kortere Nord universitet GENS Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Skogbruk (8741)
  • Skogbruk (7741)
  • Skogbruk (6741)
  • Bachelor, økonomi- og ressursforvaltning innen jord- og skogbruk, treårig (641146)
  • Master, økonomi og ressursforvaltning innen jord- og skogbruk, toårig (741120)
  • Skogbruk, andre, uspesifiserte, høyere nivå (774999)
  • Skogbruk, andre, uspesifiserte, lavere nivå (674999)