Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

NMBU Campus Ås

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor studere Skogfag?

  • Skog er en viktig ressurs for naturopplevelser, friluftsliv og næring.
  • Klimaendringene medfører økt fokus på skogen som faktor for klimatiltak.
  • Skogfaglig kompetanse er etterspurt både nasjonalt og internasjonalt.

Hva lærer jeg?
Du lærer skogplanlegging og flersidig bruk av skog, organisasjon og ledelse, og bruk av vitenskaplige verktøy. Du fordyper deg i enten biologisk, økonomisk eller teknologisk retning.

Med mastergrad i skogfag skal du kunne planlegge og lede virksomhet knyttet til skog, og kunne finne en bærekraftig balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn.

Vi legger vekt på variert undervisning med prosjektoppgaver, seminarer og faglig oppfølging. Det legges til rette for god kontakt med skogbruksnæringen, interesseorganisasjoner og forskningsmiljøer.

Hva blir jeg?
Du blir kvalifisert for lederstillinger innen skogforvaltning eller skogindustri. Bransjen tilbyr traineestillinger. Du kan velge profiler som gjør deg kompetent til også å håndtere spørsmål knyttet til vilt- og fiskeforvaltning, eller areal- og eiendomsfag.

Les mer om master i Skogfag

Kvalifikasjon/tittel

Master i Skogfag

Alle utdanninger innen