Nøkkelinformasjon

Du lærer om avvirking av skog og omsetning av tømmer og andre skogprodukter på et internasjonalt marked.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er skogsoperatør. 

Læreplan

Læreplan i skogfag

Vg3 skogfaget handler om skogdriftsnæringa som leverandør av fornybare og bærekraftige råvarer og som aktør på et nasjonalt og et internasjonalt marked. Faget skal gi lærlingene kompetanse til å håndtere skogsmaskiner, ta selvstendige avgjørelser og benytte aktuell teknologi til arbeid i skogbruket. Faget skal også bidra til å dekke samfunnets behov for bærekraftige, skogbaserte produkter og tjenester i framtida, og være et positivt bidrag til klimaregnskapet. Faget handler videre om å utvikle skogbruksfaglig kompetanse som næringslivet etterspør.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker