Nøkkelinformasjon

Image
Image

Lærested

Studiested

Steinkjer

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60.00

Semester

2

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2019

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

204172

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvis du er interessert i natur, jakt, fiske og friluftsliv kan årsstudiet i naturforvaltning gi deg god innsikt i forvaltning av naturressursene. Du kan gå videre med bachelorgradsstudiet i naturforvaltning.

Årsstudiet i naturforvaltning består hovedsakelig av biologiske og forvaltningsrelaterte emner. Du lærer om biologisk mangfold og forvaltning av hjortevilt og fisk. Studiet er et tilbud til deg som ønsker å starte en høyere utdanning i naturforvaltning eller vil satse på naturbasert næring. Studiet inneholder emner som til sammen gir innsikt i viktige sider ved forvaltningsverdiene i naturen. I tillegg til forelesninger inneholder de fleste emner feltkurs, ekskursjoner og prosjektoppgaver. Deler av undervisningen foregår i felt: bl.a. praktisk elgjakt, el-fiske og rypetakseringer. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse , og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse : I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak på studiet: Relevant arbeidserfaring i tilknytning til f. eks jakt, fiske, forvaltning og skjøtsel av naturen.

Videre studier

Årsstudiet i naturforvaltning tilsvarer det første året på bachelor i naturforvaltning. Det er mulig å søke om overgang til bachelor i naturforvaltning gitt at man har bestått minst 50 studiepoeng fra årsstudiet. 

Karrieremuligheter

Dersom du går videre på bachelor i naturforvaltning så kvalifiserer du for en rekke ulike stillinger innen f.eks. naturforvaltning, vilt- og fiskeforvaltning, landskapsplanlegging, informasjonsarbeid og naturoppsyn. Eksempler på virksomheter der kandidater fra naturforvaltning jobber; kommunene, Statens naturoppsyn, miljøvernavdelinger hos Fylkesmannen og private bedrifter.

Utveksling

Det er ikke mulighet for utenlandsopphold i årrsstudium i naturforvaltning.

Kvalifikasjon/tittel

31 - 60 studiepoeng

Alle utdanninger innen