Årsstudium i naturforvaltning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Hvis du er interessert i natur, jakt, fiske og friluftsliv kan årsstudiet i naturforvaltning gi deg god innsikt i forvaltning av naturressursene. Du kan gå videre med bachelorgradsstudiet i naturforvaltning.

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Årsstudiet i naturforvaltning består hovedsakelig av biologiske og forvaltningsrelaterte emner. Du lærer om biologisk mangfold og forvaltning av hjortevilt og fisk. Studiet er et tilbud til deg som ønsker å starte en høyere utdanning i naturforvaltning eller vil satse på naturbasert næring. Studiet inneholder emner som til sammen gir innsikt i viktige sider ved forvaltningsverdiene i naturen.
I tillegg til forelesninger består de fleste emner av feltkurs, ekskursjoner og prosjektoppgaver. Deler av undervisningen foregår i felt: bl.a. praktisk elgjakt, el-fiske og rypetakseringer.

Opptaksinformasjon

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Videre studier


Årsstudiet i naturforvaltning tilsvarer det første året på bachelor i naturforvaltning. Det er mulig å søke om overgang til bachelor i naturforvaltning.

Karrieremuligheter

Dersom du går videre på bachelor i naturforvaltning så kvalifiserer du for en rekke ulike stillinger innen f.eks. naturforvaltning, vilt- og fiskeforvaltning, landskapsplanlegging, informasjonsarbeid og naturoppsyn. Eksempler på virksomheter der kandidater fra naturforvaltning jobber; kommunene, Statens naturoppsyn, miljøvernavdelinger hos Fylkesmannen og private bedrifter.

Kvalifikasjon/tittel

31 - 60 studiepoeng

Tilbys ved:

  • Steinkjer

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2017

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

204172