Bachelor i utmarksforvaltning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

180

Om studiet

  • Du lærer om bærekraftig bruk og forvaltning av naturressursene
  • Du ønsker å studere i et miljø der alle er opptatt av skog og utmark
  • Du får en praktisk og fremtidsrettet utdanning 

Studiets oppbygging

Klimaendringer fører til at kunnskap om bærekraftig bruk av biologiske ressurser er etterspurt. Utdanningen gir deg allmennteoretisk og yrkesrettet kunnskap om forvaltning og næringsvirksomhet i utmark. Emnene omhandler bærekraftig bruk av fiske- og viltressursene, og du velger å spesialisere deg innen vilt, rovvilt, fiskeforvaltning, skogbruk eller jordbruk.

Gjennom utdanningen får du mulighet til å delta i forskningsarbeidet på avdelingen og du vil møte aktive forskere som forelesere og veiledere.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Bacheloroppgaven kan skrives som en forskningsrapport eller et innovasjonsprosjekt. Dette gjør du ved å velge statistikk og vitenskapelige metoder eller næringsutvikling og økonomi i andre klasse. 

Karrieremuligheter

Med Bachelor i utmarksforvaltning er du kvalifisert for arbeid som oppsynsmann eller forvalter av skog og fjellområder. Du kan arbeide med utmarksforvaltning i miljøavdelinger i kommuner, fylker, departement eller for private grunneiere, grunneierorganisasjoner eller i egen næring. Hvis du ønsker deg en forskerkarriere, kan du gå videre på en masterutdanning og en doktorgrad innen anvendt økologi.

Du kan gå videre på en masterutdanning i anvendt økologi ved Høgskolen i Innlandet. For å gå videre på en master i anvendt økologi, må du ha tatt statistikk og vitenskapelig metode i løpet av bachelorstudiet. Hvis du vil ha en administrativ videreutdanning, kan vi anbefale Master i offentlig ledelse og styring ved Høgskolen i Innlandet. Du kan også gå videre på en masterutdanning ved andre høgskoler eller universitet i Norge.

Utveksling

Lær om problemstillinger knyttet til utmarksforvaltning i en internasjonal perspektiv og ta deler av utdanningen i utlandet. Hva med et semester i Danmark, Sveits eller kanskje Tanzania? Enkelte av våre partnere i Norden tilbyr også intensive kurs (på 2 eller 3 uker) om relevante temaer med stipendmuligheter.

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

 Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt campus, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Tilbys ved:

  • Elverum

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2017

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

209323