Fakta

Sted:
Evenstad
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 209323

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Ønsker du å jobbe med forvaltning og bærekraftig bruk av biologiske ressurser? Studiet gir deg kunnskap innen disse områdene, og du får i tillegg anledning til å delta i spennende forskningsarbeid.

Dagens miljøutfordringer, inkludert menneskeskapte klimaendringer, fører til at kunnskap om bærekraftig bruk av biologiske ressurser er etterspurt.

Denne treårige utdanningen i utmarksforvaltning kombinerer praktiske øvelser og teori for å gi deg en bred kunnskap om biologisk mangfold, bærekraftig bruk og forvaltning av vilt- og fiskeressurser og næringsvirksomhet i utmark.

Du kan velge mellom to ulike fordypninger i løpet av bachelorgraden; forvaltning og næring eller forvaltning og forskning. For fordypning i forvaltning og næring er økonomi et sentralt tema som kommer inn i tillegg til næringsutvikling og innovasjon, mens i fordypning forvaltning og forskning går man dypere inn i forskningsprosessen fra innhenting av data til bearbeiding, tolking og presentasjon av resultater.

Studieløpet gir deg muligheten til å delta i det aktive forskningsarbeidet som foregår på Evenstad, og du vil møte dedikerte forskere som forelesere og veiledere.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave som kan skrives som en forskningsoppgave eller en nærings-/innovasjonsoppgave.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse. 

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Videre studier

Du kan gå videre på en masterutdanning i anvendt økologi ved Høgskolen i Innlandet. For å gå videre på en master i anvendt økologi, må du ha tatt statistikk og vitenskapelig metode i løpet av bachelorstudiet. Hvis du vil ha en administrativ videreutdanning, kan vi anbefale Master i offentlig ledelse og styring ved Høgskolen i Innlandet. Du kan også gå videre på en masterutdanning ved andre høgskoler eller universitet i Norge.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i utmarksforvaltning

Alle utdanninger innen