Fakta

Sted:
Evenstad
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 209323

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

3. februar 2024.

Om studiet

Vil du jobbe med bærekraftig forvaltning og bruk av naturen og dens biologiske ressurser? Dette studiet gir deg kunnskap innen disse områdene, og du får også anledning til å delta i spennende forskningsarbeid.

Dagens miljøutfordringer, også menneskeskapte klimaendringer, fører til at kunnskap om bærekraftig bruk av biologiske ressurser er etterspurt.

Denne treårige utdanningen i utmarksforvaltning kombinerer praktiske øvelser og teori for å gi deg en bred kunnskap om biologisk mangfold, bærekraftig bruk og forvaltning av vilt- og fiskeressurser og næringsvirksomhet i utmark.

Du kan velge mellom to ulike fordypninger i løpet av bachelorstudiet:

  • forvaltning og næring eller
  • forvaltning og forskning.

For fordypning i forvaltning og næring er økonomi et sentralt tema som kommer inn i tillegg til næringsutvikling og innovasjon.

I fordypningen i forvaltning og forskning går man dypere inn i forskningsprosessen fra innhenting av data til bearbeiding, tolking og presentasjon av resultater.

Studieløpet gir deg muligheten til å delta i det aktive forskningsarbeidet som foregår på Evenstad, og du vil møte dedikerte forskere som forelesere og veiledere.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave som kan skrives som en forskningsoppgave eller en nærings-/innovasjonsoppgave.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Du kan gå videre på en master i bærekraftig skogforvaltning eller master i anvendt økologi hos oss. For å gå videre på en master i anvendt økologi, må du ha tatt statistikk og vitenskapelig metode i løpet av bachelorstudiet. Hvis du vil ha en administrativ videreutdanning, kan vi anbefale master i offentlig ledelse og styring (MPA) hos oss. Du kan også gå videre på en masterutdanning ved andre høgskoler eller universitet i Norge.

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling i løpet av 2. eller 3. året. Et utvekslingsopphold gir deg minner for livet, i tillegg til at du får internasjonal erfaring og kompetanse som øker dine sjanser på arbeidsmarkedet i fremtiden. Du har mulighet til å reise ut på studier, eller praksisopphold.

Vi har et omfattende samarbeidsnettverk med høgskoler og universitet blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika. Eventuelle utenlandsopphold må godkjennes på forhånd av instituttet.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se hvilke muligheter du har.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i utmarksforvaltning

Alle utdanninger innen