Bachelor i skogbruk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

180

Om studiet

 • Du får en fremtidsrettet jobb som er viktig for klimaet
  og miljøet
 • Du ønsker å studere næringsutvikling og forvaltning av
  ressursene fra skogen
 • Du vil anvende den teoretiske kunnskapen i praktiske
  feltøvelser

Studiets oppbygging

Det er i dag stor mangel på kvalifisert arbeidskraft innen
skogbruksfagene og bransjen etterspør ny kompetanse innen
bærekraftig skogbruk.

På Evenstad forvalter vi store
skogeiendommer som gir deg muligheten til å teste ny
teoretisk kunnskap i praksis. Utdanningen gir en bred
innføringen i bruk og forvaltning av skogarealer, og i hele
verdikjeden fra skogplante til papir eller andre tre-baserte
produkter.

Skogbruket nasjonalt og internasjonalt er en av de viktigste
aktørene for binding og lagring av CO2. Forvaltningen av
verdens skogområder blir derfor en viktig faktor i
generasjoner framover.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Du velger å skrive
denne bacheloroppgaven enten som en forskningsrapport eller
et innovasjonsprosjekt. 

Karrieremuligheter

Med en Bachelor i skogbruk blir du kvalifisert for spennende
jobber som skogbruksleder, tømmermegler, skogssjef eller
skog- og utmarksforvalter. Du kan også gå videre på en master
og bli skogforsker, få jobb innen offentlig forvaltning i
kommuner, fylker, departement og for private grunneiere,
grunneierorganisasjoner eller i egen næring. Mange arbeider
med forvaltning av store skogeiendommer.

Du kan gå videre på en masterutdanning i anvendt
økologi
 ved Høgskolen i Innlandet. For å gå
videre på en master i anvendt økologi, må du ha tatt
statistikk og vitenskapelig metode i løpet av
bachelorstudiet.  Hvis du er interessert i en
administrativ videreutdanning, kan vi anbefale Master i offentlig ledelse og
styring
 ved Høgskolen i Innlandet.

Utveksling

Hvordan forvaltes skog i andre land i Europa og i resten av
verden? Du kan lære om det og mye mer ved å dra på
utvekslingsopphold hos en av høgskolens mange
samarbeidspartnere. Hva med et semester i Finland, Tsjekkia
eller Tyskland? Enkelte av våre partnere i Norden tilbyr også
intensive kurs (på 2 eller 3 uker) om relevante temaer med
stipendmuligheter.

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en
opplevelse for livet, i tillegg til faglige og
karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med internasjonal koordinator
ditt campus, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

 

Tilbys ved:

 • Evenstad

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2018

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

209322

Lignende utdanninger