Bachelor i skogbruk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

180

Om studiet

  • Du får en fremtidsrettet jobb som er viktig for klimaet og miljøet
  • Du ønsker å studere næringsutvikling og forvaltning av ressursene fra skogen
  • Du vil anvende den teoretiske kunnskapen i praktiske feltøvelser

Studiets oppbygging

Det er i dag stor mangel på kvalifisert arbeidskraft innen skogbruksfagene og bransjen etterspør ny kompetanse innen bærekraftig skogbruk.

På Evenstad forvalter vi store skogeiendommer som gir deg muligheten til å teste ny teoretisk kunnskap i praksis. Utdanningen gir en bred innføringen i bruk og forvaltning av skogarealer, og i hele verdikjeden fra skogplante til papir eller andre tre-baserte produkter.

Skogbruket nasjonalt og internasjonalt er en av de viktigste aktørene for binding og lagring av CO2. Forvaltningen av verdens skogområder blir derfor en viktig faktor i generasjoner framover.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Du velger å skrive denne bacheloroppgaven enten som en forskningsrapport eller et innovasjonsprosjekt. 

Karrieremuligheter

Med en Bachelor i skogbruk blir du kvalifisert for spennende jobber som skogbruksleder, tømmermegler, skogssjef eller skog- og utmarksforvalter. Du kan også gå videre på en master og bli skogforsker, få jobb innen offentlig forvaltning i kommuner, fylker, departement og for private grunneiere, grunneierorganisasjoner eller i egen næring. Mange arbeider med forvaltning av store skogeiendommer.

Du kan gå videre på en masterutdanning i anvendt økologi ved Høgskolen i Innlandet. For å gå videre på en master i anvendt økologi, må du ha tatt statistikk og vitenskapelig metode i løpet av bachelorstudiet.  Hvis du er interessert i en administrativ videreutdanning, kan vi anbefale Master i offentlig ledelse og styring ved Høgskolen i Innlandet.

Utveksling

Hvordan forvaltes skog i andre land i Europa og i resten av verden? Du kan lære om det og mye mer ved å dra på utvekslingsopphold hos en av høgskolens mange samarbeidspartnere. Hva med et semester i Finland, Tsjekkia eller Tyskland? Enkelte av våre partnere i Norden tilbyr også intensive kurs (på 2 eller 3 uker) om relevante temaer med stipendmuligheter.

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt campus, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

 

Tilbys ved:

  • Elverum

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2017

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

209322

Lignende utdanninger