Fakta

Sted:
Evenstad
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 209322

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

.

Om studiet

Ønsker du en fremtidsrettet jobb innen skogbruk som er en sentral del av det grønne skiftet? Undervisningen er forskningsbasert, og som student vil du jobbe med relevante oppgaver for skognæringen.

Skogen spiller en stor og viktig rolle i det grønne skiftet, og kunnskap om å forvalte den både i nåtid og fremtid er ettertraktet. Med en utdanning i skogbruk kan du kombinere teori og praksis og du vil være attraktiv på jobbmarkedet,

Hvis du er nysgjerrig på treets ferd fra det spirer i skogen til det havner i huset ditt i form av en kjøkkenbenk – er dette studiet for deg. Studiet omfatter grunnleggende fagområder, som økologi, økonomi, geologi og bærekraftig forvaltning. Gjennom mer spissede emner vil du få kunnskap om metoder for høsting, etablering av ny skog etter hogst og ulike bruksområder for trebaserte produkter. Visste du for eksempel at vaniljesmaken i iskrem kan komme fra trær?

Som en fremtidig forvalter av skogressursen er også kunnskap om lover, forskrifter og miljøsertifisering av skog viktige temaer du vil jobbe med i løpet av den treårige utdanningen.

Studiet er nært knyttet til skognæringa, gjennom faglige og sosiale samlinger og muligheter for praksis i studieløpet. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Du velger selv om du vil skrive oppgaven som en forskningsrapport eller et innovasjonsprosjekt.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Du kan gå videre på en master i bærekraftig skogforvaltning eller master i anvendt økologi hos oss. For å gå videre på dette studiet må du ha tatt statistikk og vitenskapelig metode i løpet av bachelorstudiet. Hvis du er interessert i en administrativ videreutdanning, kan vi også anbefale master i offentlig ledelse og styring (MPA).

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på kortere eller lengre utveksling i 2. eller 3. året. Et utvekslingsopphold gir deg minner for livet, i tillegg til at du får internasjonal erfaring og kompetanse som øker dine sjanser på arbeidsmarkedet i fremtiden. Du har mulighet til å reise ut på studier, eller praksisopphold.

Vi har et omfattende samarbeidsnettverk med høgskoler og universitet blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika. Eventuelle utenlandsopphold må godkjennes på forhånd av instituttet.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se hvilke muligheter du har til studieutveksling.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i skogbruk

Alle utdanninger innen