Bachelor i skogbruk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Om studiet

Visste du at det årlig avvirkes omtrent 10 millioner
kubikkmeter industrivirke for salg i Norge? Mesteparten av
dette går til sagbruk for videreforedling til
byggematerialer, men forsking gir oss stadig flere nye og
spennende bruksområder for tømmer og trevirke. Skogråstoff
benyttes i dag til alt fra betong, asfalt og tekstiler til
iskrem og medisiner. Det bygges også stadig flere og større
trehus rundt om i landet, og optimismen og fremtidstroen i
bransjen er stor.

Norge har lange tradisjoner for å høste av skogens verdier,
og med riktig forvaltning kan disse ressursene høstes på nytt
og på nytt. Skogbruket en viktig del av det grønne skiftet,
og dermed en fremtidsrettet næring for Norge. Det er i dag
stor mangel på kvalifisert arbeidskraft innen
skogbruksfagene, og bransjen etterspør ny kompetanse innen
bærekraftig skogbruk.

Høgskolen i Innlandet er en av to institusjoner i landet som
tilbyr skogbruksutdanning på høyere nivå. På studiested 
Evenstad skjer det for tiden
mye spennende; Statsbygg har satt opp verdens mest miljø- og
klimavennlige bygg i massivt tre på Evenstad, hvor det blant
vinduene er gjenbruk, og varme og strøm kommer fra et
flisfyringsanlegg som ligger på campus. Høgskolen har nylig
tilsatt flere forskere innen skogbruk, noe som selvfølgelig
vil komme deg som student til gode. Det nye Innlandet fylke
er landets desidert viktigste skogfylke, og står for 40 % av
tømmeravvirkningen i Norge. Skogutdanningen på Evenstad er
tett på skognæringen, og gir deg et solid teoretisk og
praktisk grunnlag for videre studier og arbeid knyttet til
skog og skogbruk. Mye av undervisning er basert på
problembasert læring, hvor du som student arbeider aktivt med
tverrfaglige og virkelighetsnære oppgaver, både individuelt
og i grupper. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave, som
du selv velger å skrive enten som en forskningsrapport eller
et innovasjonsprosjekt. 

Karrieremuligheter

Med en Bachelor i skogbruk blir du kvalifisert for spennende
jobber som skogbruksleder, tømmermegler, skogssjef eller
skog- og utmarksforvalter. Du kan også gå videre på en master
og bli skogforsker, få jobb innen offentlig forvaltning i
kommuner, fylker, departement og for private grunneiere,
grunneierorganisasjoner eller i egen næring. Mange arbeider
med forvaltning av store skogeiendommer.

Du kan gå videre på en  masterutdanning i anvendt
økologi
 ved Høgskolen i Innlandet. For å gå
videre på en master i anvendt økologi, må du ha tatt
statistikk og vitenskapelig metode i løpet av
bachelorstudiet.  Hvis du er interessert i en
administrativ videreutdanning, kan vi anbefale Master i offentlig ledelse og
styring
 ved Høgskolen i Innlandet.

Utveksling

Hvordan forvaltes skog i andre land i Europa og i resten av
verden? Du kan lære om det og mye mer ved å dra på
utvekslingsopphold hos en av høgskolens mange
samarbeidspartnere. Hva med et semester i Finland, Tsjekkia
eller Tyskland? Enkelte av våre partnere i Norden tilbyr også
intensive kurs (på 2 eller 3 uker) om relevante temaer med
stipendmuligheter.

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en
opplevelse for livet, i tillegg til faglige og
karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt
studiested. Vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

 

Tilbys ved:

  • Evenstad

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

209322

Lignende utdanninger